РАЗПИСАНИЕ


     ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024г. ВВВУ „Георги Бенковски“