РАЗПИС


     ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. ВВВУ „Георги Бенковски“


Катедра „Авиационна техника и технологии“
Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“Катедра „Авиационна техника и технологии“
Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“
Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“