РАЗПИСАНИЕ


     ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. ВВВУ „Георги Бенковски“