РАЗПИСАНИЕ


     ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024г. ВВВУ „Георги Бенковски“