Преустановява се присъственият учебен процес

Съгласно т. 6 от заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 г., на министъра на здравеопазването, относно въвеждане на противоепидемиологични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19, се преустановява присъственият учебен процес във висшите училища.

Със заповед на началника на ВВВУ „ Г. Бенковски“ РД-03-662/20.10.2021 г. се въвежда следната организация на учебния процес, считано от 21.10.2021 г.:

        І. Курсантите, студентите и кадетите от Висше военновъздушно училищеГеорги Бенковски“ да преминат от присъствена форма на обучение в електронна среда за обучение (онлайн) както следва в: ZOOM и Moodle, съгласно разписанията на занятията за зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

1. Курсантите и кадетите (дневна форма на обучение) да провеждат учебни теоретични занятия в електронна среда – (онлайн) в ZOOM и Moodle от района на ВВВУ „Георги Бенковски“ (сграда № 126, Курсантски корпус).

2.  Студентите и кадетите (задочна форма на обучение) да преминат към онлайн форма на обучение от домовете си, както следва в ZOOM и Moodle.

3. Планираните семестриални изпити на курсанти и студенти  да се провеждат в електронна среда (онлайн).

     II. Курсовете за придобиване на професионална квалификация провеждани в Професионален сержантски колеж – ВВС да се водят в смесена форма, присъствено и в електронна среда – (онлайн).

 


ВВВУ „Георги Бенковски“ стартира теоретичен курс за пилот-любител

ВВВУ „Георги Бенковски“ стартира теоретичен курс за пилот-любител в периода от 19 ноември 2021г. до 06 февруари 2022г.
Това е първата стъпка към придобиването на лиценз PPL(A) и възможност да сбъднете мечтите си да станете пилот!
ТОЗИ ТЕОРЕТИЧЕН КУРС НЕ ВКЛЮЧВА ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ !
Обучението се провежда в съответствие с актуалните изисквания на Европейската Агенция за Авиационна Безопасност (EASA), а всички наши инструктори са дългогодишни преподаватели във ВВВУ „Г. Бенковски“ с национален и международен опит.
Свидетелството за летателна правоспособност PPL(A) дава право на притежателя си да изпълнява без възнаграждение полети като командир или втори пилот на всеки едномоторен самолет, използван за нетърговски полети, ако притежава необходимата квалификация за този самолет.
Заявления за записване и подробности за курса ще бъдат публикувани на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“ на 18.10.2021г.🌀Откриха учебна лаборатория 3DEXPERIENCE във ВВВУ „Георги Бенковски“

🌀По време на годишната научна конференцията на ВВВУ „Георги Бенковски“ бе открита учебна лаборатория  , в която ще се използва платформата 3DEXPERIENCE . 
🌀Лабораторията е съвместен проект на Хайкад Инфотех ООД с управител Спасена Генчева,  International Aviation Services (IAS), собственост на Тодор Иванджиков и ВВВУ „ Георги Бенковски“.
🌀Началникът на катедра „ Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ полковник доцент  д.н. Милен Атанасов изрази удовлетвореността си, че в кабинетът дарен от „Дунарит“ АД ще има възможност да се използва и платформата 3DEXPERIENCE на Dassault Systèmes , пригодени изключително за Aerospace & Defense.
🌀Това стана възможно благодарение на Хайкад Инфотех ООД- официален представител на инженерните IT решения на софтуерния концерн Dassault Systemes- CATIA, 3DEXPERIENCE, ENOVIA, DELMIA.
🌀Абонамента към системата е дарение от фирмата на председателя на Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия /АБАИ /Тодор Иванджиков – International Aviation Services (IAS), който е възпитаник на ВНВВУ „Георги Бенковски“. 
🌀Matteo Cocco презентира пред участниците в конференцията , преподаватели и курсанти  същността, основните характеристики и  функционалните възможности на платформата 3DEXPERIENCE на  френския концерн  Dassault Systèmes.
🌀Заместник- началника по професионалното обучение и международното сътрудничество полковник Андриян Колев благодари на всички, благодарение на които се задълбочава и хармонизира съвместната дейност между науката, образованието и бизнеса. 
🌀Така , ВВВУ „Георги Бенковски“ се нарежда до българските ВУЗ и индустриални фирми, които вече успешно работят в областта на дигитализацията на университетското образование, научната дейност и производството, използвайки високотехнологичните проекти на Dassault Systèmes.
🌀Сред интересните срещи по време на конференцията бе и тази на Председателя на АБАИ Тодор Иванджиков с преподавателя му по „Аеродинамика“ доцент Юлиян Станчев.

🍀Курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“ участваха в международна конференция

🍀Тематиката на 7-мата Международна научна конференция „Екологичното инженерство и опазване на околната среда“, която се проведе от 30.09.2021 до 3.10.2021 . предизвика интереса и на курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“.
🍀Организаторите от Националната Асоциация за екологично инженерство и опазване на околната среда и Института за космически изследвания и технологии към БАН приеха с интерес участието на млади изследователи от военно училище.
🍀Темите, които презентираха курсантите сержант Йоанна Данева -„Екосистема и биоразнообразие“, старши сержант Радостин Павлов -„Възобновяеми източници на енергийни биогорива-соларни панели“ и старши сержант Ивайло Захариев- „Космически технологии за оценка състоянието на околната среда“ бяха оценени високо от опитните хабилитирани участници в събитието.
🍀Представителите на ВВВУ „Георги Бенковски“ получиха дипломи за най- добри презентации и мотивиращите оценки на чл.кор. проф. Христо Найденски от Института по микробиология към БАН и проф. Пламен Ангелов от ИКИТ-БАН.
🍀В престижния международен форум са участвали учени от Русия, Украйна, Китай, Алжир, Кипър , Италия , Белгия.


📚 ВВВУ „Георги Бенковски“ провежда международна научна конференция на 8 октомври

📚Празникът на Българските Военновъздушни  сили е поводът за провеждането на ежегодната международна научна конференция на ВВВУ „Георги Бенковски“. Съорганизатори са факултет „ Авиационен“ , Департамент „Природни и хуманитарни науки“ и Български Военновъздушни сили.
📚Съпредседатели на конференцията са:  бригаден генерал инж. Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“и генерал майор Димитър Петров - Командир на ВВС.
📚Предвидени са три пленарни доклада:
  📚„КАТЕДРА "ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ" – ОПИТ ЗА КРАТКА ИСТОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА“,доц. д-р инж. Валентин Киров, ВВВУ „Георги Бенковски“
   📚„3DEXPERIENCE PLATFORM - A TOOL FOR BOOSTING EDUCATION IN AEROSPACE & DEFENCE „, Haycad Academy, Пловдив
   📚„СЪСТОЯНИЕ И СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ В СФЕРАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВУТП“, доц. д-р Ивайло Стоянов, проф. д.т.н. инж. Димитър Радев, доц. д-р инж. Павлинка Радойска, доц. д-р инж. Ирина Топалова -Висше училище по телекомуникации и пощи, София
📚Участниците в конференцията ще представят своите научни доклади в пет секции:
  Авиационна и космическа техника
  Военни науки и средства за поразяване 
  Електроника, комуникационна и навигационна техника
  Електротехника, автоматика, информационни технологии, мехатроника и роботика
  Социални, хуманитарни науки и филологии
📚В съпътстващата програма на конференцията е предвидено откриване на кабинет, в който ще се използва CATIA . Това е мултиплатформена система за автоматизирано проектиране (CAD/CAM/CAE/PLM), разработена от френската компания Dassault Systèmes и ще бъде в помощ на обучаемите в инженерно-техническите специалности. 
Системата е дарение от  Хайкад Инфотех – Пловдив.


🌀Оцеляването – изкуството да останеш жив

🌀Настъпи най-предизвикателната седмица за кадетите дневна форма на обучение в Професионален сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски, информират  от Колежа. 
🌀Обучаемите по специалностите „Обща и специализирана администрация“ и „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника” трябва да приложат на практика придобитите знания за живот в полеви условия.
 🌀След като преминаха теоретична подготовка по основните умения за оцеляване сред природата – как да си устроят различни убежища, използвайки особеностите на терена; запознаха се с методи за добиване, пречистване и съхранение на вода; изучиха начините за подготовка и запалване на огън и устройването на капани за добиването на храна и нейното приготвяне, кадетите, поеха по машрутите с главния ръководител на занятието старшина Евгени Григоров- началник отделение „Авиационно-техническа подготовка“.
 🌀Благоприятните метеорологични условия позволяват лесното ориентиране и бързото им придвижване до различните точки в района на гр. Долна Митрополия. 
Добре маскирани и ентусиазирани, кадетите са готови за предизвикателствата, които им предстоят. 
🌀Оцеляването ще завърши на 8-ми октомври с последната задача – търсене и спасяване на катапултирал летец.
сержант Райна Параскова

ВВВУ „Георги Бенковски“ заслужи институционалната си акредитация

🟢В Световния ден на учителя и в навечерието на Деня на Българските Военновъздушни сили с удовлетворение можем да направим равносметка за постигнатото през втората година от възстановяването  на Авиационната Алма матер.
🌀Благодарение на академичната общност бе защитена достойно институционалната акредитация.
🔴Създадоха се две нови катедри : „Техническа експлоатация на летателните апарати“ и „Авиационен мениджмънт“.
🌀Новата гражданска специалност „Авиационен мениджмънт“ привлече вниманието на  кандидат -студентите.
🟢Увеличен бе обхвата от знания и умения на специализацията за курсанти „Летищно осигуряване“, която вече е „Логистика за ВВС“.
🌀Благодарение на получения сертификат № BG/ATO – 018 от Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на Одобрена Организация за обучение /OOO/ „Димитър Списаревски“, Военновъздушното училище ще може да обучава пилоти за гражданската авиация.
🔵Учебните планове -2021 предвиждат студентите да получават безплатна теоретична подготовка за получаване на лиценз PPL и възможност за летателно обучение.
🔴Предстои разработването на нови учебни планове за 2022 г., учебната рамка на които е под непосредственото ръководство на Началника на ВВВУ бригаден генерал Юлиян Радойски и Заместник-началника по учебната и научната част полковник доцент д-р инж. Асен Маринов. Тя ще бъде съобразена изцяло с изискванията  на Референтната програма за обучение на офицери от НАТО, изискванията на ЕАSA /Европейската Агенция за безопасност на полетите/ и с поглед към новите предизвикателства на Космоса.
🌀Училището вече разполага и с акредитирана среда за дистанционно обучение, която бе успешно тествана по време на противоепидемичните мерки.
🟢Втората учебна година на възстановеното ВВВУ „Георги Бенковски“ започва с многократно завишен интерес към авиационното образование както от курсанти , така и от студенти! Това е и предизвикателство към академичния състав за непрекъснато осъвременяване на динамично развиващата се авиационна наука и повишаване критериите за оценка на знанията  и уменията на обучаемите!
ВВВУ „Георги Бенковски“ откри академичната учебна година

Академичната учебна година във ВВВУ „Георги Бенковски“ бе тържествено открита от Заместник-началника по учебната и научна част полковник доцент д-р инж. Асен Маринов. Той представи командването на Училището, след което в словото си се обърна към първокурсниците курсанти и студенти и всички обучаеми , преподавателите, командирите  и експертите от администрацията , акцентирайки на постигнатото след възстановяване на авиационната Алма матер и очакванията за бъдещето.
Доайенът сред преподавателския състав доцент д-р инж. Тошко Маринов  отправи послания както към новоприетите в авиационното семейство на ВВВУ, така и към бъдещите бакалаври и лейтенанти, на които предстоят да покажат и докажат познания и умения в овладяване на сложната авиационна наука на държавните изпити в края на учебната година.
Полковник доц. д-р инж. Асен Маринов връчи студентските книжки на студенти, класирани с най-висок успех от приемните изпити.
  През учебната 2021-2022 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“ се обучават курсанти по шест специализации, студенти редовна и задочна форма също по шест специализации, както и магистри редовна и задочна форма на обучение по шест специализации.
  Откриването на академичната учебна година бе съпроводено и от връчване на сертификатите на откривателите на два нови астероида от Авиокосмическото общество на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски"!
По време на кампанията за търсене на астероиди през месец март 2021 година са открити нови обекти от Основния астероиден пояс. Астероидите получават постоянното обозначение "2021 FE21" и "2021 ЕМ8". Предложени са  поредните български имена  за тези астероиди –„Бенковски“ и „Йорданов“. Очаква се имената да бъдат разгледани и одобрени от Международния астрономически съюз.
 Те са открити от екипа курсанти "Student Space Society" от ВВВУ "Г. Бенковски", ръководен от доц. Веселка Радева - Ръководител на Морската астрономическа обсерватория и Планетариум и от лейт. инж. Милен Симеонов - Младши експерт във факултет "Авиационен". 
Това са ст. лейт. ас. д-р Кирил Камбушев, к-т с-на инж. Михаил Йорданов, к-т серж. Кристияна Николова и к-т серж. Николай Манев. 
Това е впечатляващ резултат от сътрудничеството между ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Варна и ВВВУ "Г. Бенковски", Долна Митрополия.
На добър час !


Подобряване материалната база и квалификация на преподавателския състав на ВВВУ „ Георги Бенковски“

На 1 октомври , само година след възстановяване на ВВВУ „Георги Бенковски“ бе открит основно реновирания корпус А- ремонт на покрива, подмяна на дограмата, хидроизолация/.  
Лентата прерязаха бригаден генерал Петьо Мирчев- Заместник командир на ВВС, г-н Марио Тодоров- Областен управител на област Плевен и домакина бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ.
За новата учебна година бяха извършени наложителни ремонтни дейности в сградата на курсантския корпус. Средствата са целево осигурени от Министерство на отбраната.
През първите месеци на 2022 трябва да завършат и дейностите по ремонта на предоставената от Община Плевен сграда на бившето училище „Марин Дринов“, където ще развива дейността си катедрата по „Авиационен мениджмънт“, а ще има и общежитие.
Напредва дейността по осъвременяване  на базата за ремонт.
Очаква се в най-скоро време  чешката фирма „ЗЛИН ЕЪРКРАФТ“ АД да  достави леки витлови учебно-тренировъчни самолети ZLIN, за подготовката на летателния и инженерно-технически състав от ВВС. 
В базата на Zlin в Отроковице , четирима пилоти-инструктори и десет представители с различни специализации от техническия състав от ВВВУ „Георги Бенковски“ и ВВУБ –Долна Митрополия преминаха двуседмичен курс за изучаване на Zlin 242 Guru.
  Училището има подкрепата на авиационните бази и фирмите от военно-промишления комплекс за провеждане на стажа на курсантите в реална работна среда.
Подготовката на преподавателския екип от ВВВУ „Георги Бенковски“ за обучение и усвояване на очаквания нов изтребител от четвърто поколение F-16 Блок 70 е изключително важна и основополагаща .
Генералният мениджър  по практическото обучение Ричард Садлер и мениджър обучение Роберт Кларк от компанията „Локхийд Мартин Аеронавтикс“ бяха  на работно посещение във ВВВУ „Георги Бенковски“ .
Амбициозната програма на командването за подобряване инфраструктурата на възстановеното авиационно училище се изпълнява в предвидените срокове .


Настояще с визия за бъдещето на ВВВУ „ Георги Бенковски“

Изключително важен документ за учебната си дейност получи ВВВУ „Георги Бенковски“. Възстановяването на Училището е знаков момент и за подновяване обучението на кадри за гражданската авиация. Получилите летателната и инженерната си  квалификация в  авиационното училище и до днес се ползват с авторитет  в авиационните  компании по света.
По време на ритуала по полагане на военна клетва на 1 октомври г-н Боян Петков – Началник отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на летателен персонал“ в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ връчи сертификат № BG/ATO – 018 на отговорния ръководител бригаден генерал Юлиян Радойски на Одобрена Организация за обучение /OOO/ „Димитър Списаревски“  на Военновъздушното училище за обучение на пилоти за гражданската авиация.
Преминалите през обучение в Одобрена Организация за обучение /OOO/ „Димитър Списаревски“ курсанти и студенти ще получат международно признат сертификат, благодарение на който могат да се реализират в авиокомпании по цял свят.КУРСАНТИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ ОТ 75-я ВИПУСК НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА НА 1 ОКТОМВРИ

Най- важното събитие за всеки военнослужещ е полагането на военна клетва.
На 1 октомври / петък/първокурсниците курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“ произнесоха „Заклех се!“ за вярна служба към род и Родина!
47 бъдещи офицери от ВВС положиха военна клетва. От тях 15 започнаха обучението си по специализация „Летец-пилот“ и 34 по специализации: „Ръководител на полети (Щурман - управление на въздушното движение)“, „Летателни апарати и авиационни двигатели“, „Летищно осигуряване“, „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“, „Авиационни, електроприборни и автоматични системи“.
8 са девойките, които ще усвояват основните авиационни специализации.
Президентът на Република България и върховен главнокомандващ Румен Радев изпрати специално послание към полагащите военна клетва.
Сред гостите на церемонията по полагане на военна клетва бяха г-жа Поля Цоновска - Кмет на община Долна Митрополия, г-н Марио Тодоров- Областен управител на област Плевен, г-н Петър Петров - Председател на Общински съвет  Долна  Митрополия, г-жа Паулина Кирова- Секретар на община Плевен.
Ритуала съпреживяха с първокурсниците  бригаден генерал Петьо Мирчев- заместник командир на ВВС, Началника на НВУ „В. Левски“- бригаден генерал Иван Маламов, капитан 1 ви ранг проф. д-р Калин Калинов –Заместник началник по учебната и научна дейност на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, капитан 1 ви ранг Васил Василев -Началник катедра „Организация и управление на военните  формирования на тактическо ниво“, както и доцент д-р Соня Вълкова - Заместник ректор на МУ - Плевен по учeбната дейност.
Специални гости бяха аташетата по отбраната на посолството на САЩ в България полковник Пол Сиболд, на посолството на Румъния в България полковник. Дордже Еначе. Старши полковник Нгуен Туан Анх - аташе по отбраната на посолството на Социалистическа република Виетнам в България и старши капитан Чу Манх Хай –помощник аташе по отбраната добре познават ВВВУ , тъй като тук се обучават виетнамски курсанти.
Присъствието на г-н Боян Петков – Началник отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на летателен персонал“ на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и г-н Янко Янков -Летателен директор на Държавния авиационен оператор е знак за ползотворните контакти между различните институции в областта на авиацията.
На празника бяха и партньорите в дейността на Училището  от гарнизона  полковник Иван Иванов- Началник на Военно Окръжие, подполковник Румен Цветков- Заместник директор на „Военна Полиция“ – Плевен, комисар Валентин Георгиев – Началник отдел „Охранителна полиция“-  ОДП Плевен, представителите на военно-патриотичните съюзи , главен експерт Ралица Лазарова- Военен клуб Плевен, както и представителите на ВВУБ и 16 ТАГ- Враждебна.
Водосвет за здраве бе отслужен от отец Тихомир в съслужение със свещеници от Плевенските храмове.
След произнасянето на клетвата  и преминаването пред знамето на ВВВУ „Георги Бенковски“, курсантите бяха поздравени от Началника на Училището бригаден генерал Юлиян Радойски , г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна Митрополия и г-жа Наталия Дамянова – майка на бъдещите пилоти близнаците Георги и Станислав Чолеви.
Курсант Биляна Усева  отправи слово-отговор от името на първокурсниците .
За тържествеността на ритуала допринесе и Представителния духов оркестър на ВВС с диригент майор Михаил Младенов.


Четвъртата въздушна обиколка на България премина празнично през Долна Митрополия

Фондация „Български военновъздушни сили“ организира със съмишленици и приятели Четвъртата въздушна обиколка на България в чест на Деня на независимостта. Обиколката е под патронажа на Президента Румен Радев.
В обиколката участваха въздухоплавателни средства от сдруженията на българската лека и ултралека авиация /Асоциация на собствениците на въздухоплавателни средства и пилотите в България-АОПА, Българска асоциация на леката и свръхлека авиация – АУЛА/.
На 22 септември  на лицензираната летателна площадка „Долна Митрополия- LBPL“ между 10.30 ч. и 12.00 ч. кацнаха 15 граждански въздухоплавателни средства.
Те бяха посрещнати от екипите на ВВВУ „Георги Бенковски“ и ВВУБ - съорганизатори на обиколката  и първокурсниците курсанти от Училището.
Пилотите и придружаващите ги , около 40 души бяха приветствани от началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски.
Полковник доцент д-р Мануш Христов / в униформа на офицер от Въздушните на Негово Величество войски/ припомни важни моменти от историята на Школата за висш пилотаж, поставила началото на летателната дейност на летище Долна Митрополия, приноса й за защита на националния интерес -1943-44 г. и трансформационните процеси в авиацията след 1945 г.
Председателят на фондация „Български Военновъздушни сили“  бригаден генерал/о.з./ Спас Спасов изрази  удовлетвореността си за отличната организация и съпричастност към провеждането на Четвъртата въздушна обиколка като награди бригаден генерал Юлиян Радойски , полковник Петър Банков и полковник Мануш Христов . С грамоти бяха отличени и ангажирани с организацията.
Лошите метеорологични условия не позволиха да бъдат извършени мотивационни полети, но началото е поставено, а има и не малко поводи, по които да се осъществят редица съвместни идеи между Фондацията, Училището и Базата.
Първокурсниците все пак имаха възможност да се запознаят с различни самолети от леката и ултра леката авиация.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТ - МАГИСТРИ

                  ВВВУ „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия, обявява за кандидат - студентите в ОКС „магистър“задочна форма на обучение, за учебната 2021/2022 година:

      Класирането на кандидатите ще се извърши на 27.09.2021 г.

Записване на обучаемите – лично - от 29.09. 2021 г. до 01.10.2021 г.

Документи за записване:

1.                  Лична карта (за сверка);

2.                  Копие на диплома за средно образование;

3.                  Снимки - 4 бр. формат - 4/6 см

                           - 2 бр. формат - 2,5/3 см;

4.                  Бордеро за платени такси в “Банка ДСК“ АД, клон Плевен по банкова сметка:

         IBAN – BG17 STSA 9300 3132 3200 01

                  BIC код: STSABGSF


-         за първи семестър – 600 лв.

-         за комплект студентски документи от 25 (двадесет и пет) лв.

-         годишен абонамент за ползване на библиотеката 10 (десет) лв.

 

 

                        Годишни такси:

-         Специалност „Авиационен мениджмънт“  1200 лв.;

-         Специалност „Аерокосмическа техника“  1200 лв.;

-         Специалност „Електроника“  1200 лв.;

-         Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ –1200 лв.;

-         Специалност „Авиационно въоръжение “  1200 лв.;

-         Специалност „Въоръжение и боепри“  1200 лв.;

 

 

-         Начало на обучението 04.10.2021 г.


Представители на „Локхийд Мартин“ на работно посещение във ВВВУ „Георги Бенковски“

Подготовката на преподавателския екип от ВВВУ „Георги Бенковски“ за обучение и усвояване на очаквания нов изтребител от четвърто поколение F-16 Блок 70 е изключително важна и основополагаща .
Генералният мениджър  по практическото обучение Ричард Садлер и мениджър обучение Роберт Кларк от компанията „Локхийд Мартин Аеронавтикс“ са на работно посещение във ВВВУ „Георги Бенковски“ .
Целта е да се финализира процеса на тематичната подготовка по различните авиационни дисциплини за обучението на преподавателите от авиационното ни училище. 
Курсът трябва  да започне от 1 ноември 2021 г., след като се подпише Техническото споразумение между страните партньори до края на октомври.
Методиката предвижда в продължение на осем месеца, с лектори – инструктори от фирмата да се подготвят основни обучители, които след около 300 часа теория и практика ще получат сертификат.
Гостите от „Локхийд Мартин Аеронавтикс“ бяха запознати с историята, структурата и системата на обучение  на ВВВУ „Георги Бенковски“ от заместник началника по професионалното обучение и международното сътрудничество полковник Андриян Колев. 
Процедурата и методиката на обучение се уточняват с представители на водещите катедри от факултет „Авиационен“.

Валя Минкова


Електронното преброяване на населението продължава до 17 септември 2021 г.

Преброяването на населението и жилищният фонд във всички държави-членки на Европейския съюз започна на        7 септември и завършва на 3 октомври 2021 г.
От 7 септември започна и електронното преброяване, което ще продължи до 24.00 часа на 17 септември. 
Всеки, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си , като попълни онлайн преброителната карта на census2021.bg.
За попълването на картата са необходими само компютър, таблет или мобилен телефон, български документ за самоличност, ЕГН и валиден електронен адрес.
Предварително можете да се запознаете с преброителната карта на следния адрес:
https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/06/karta_iilishta_16str_obrazec.pdf.
Министерството на отбраната призовава военнослужещите и цивилните служители да се възползват от възможността за електронно преброяване на населението и жилищния фонд.
 

🌀Важно съобщение за участниците в годишната научна конференция на ВВВУ " Георги Бенковски" - 8 октомври 2021 г.🌀

🌀Организационният комитет на годишната научна конференция на ВВВУ " Георги Бенковски" удължава срока за заявка за участие до🌀 24 септември 2021 г. 
🌀За форматиране на файла на доклада използвайте параметрите на форматиране на примерния файл, който може да се изтегли от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“ на страницата на конференцията:
https://www.af-acad.bg/conference2021
е-mail: sc2020@af-acad.bg

Открит есенен спортен турнир "Полковник Панайот Узунов"


✈️Авиацията – възможност за раздвижване на „замръзналия“ фронт

✈️Това бе темата на встъпителната лекция, която заместник началникът по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски“ полковник доцент д-р инж. Асен Маринов  изнесе пред първокурсниците курсанти, два дни след като прекрачиха портала.
✈️Разбираем интерес предизвика увлекателно  поднесения историко-аналитичен обзор за появата на авиацията и използването й в театъра на военните действия. И усилията, които трябва да положат тези, които ще усвояват тайните на авиационната наука, която все повече гледа към Космоса.
 ✈️Обучаемите бяха запознати с организацията на учебния процес и живот в училището като основа за бъдещото им развитие като офицери. Субординацията при решаването на различните кризисни ситуации, които могат да възникнат в процеса на общуване.
 ✈️Запознаването с историята на военната ни авиация ще продължи с посещение на музея  и запознаване със самолетите и авиационна техника, съхранявани във ВВВУ.✈️


ВВВУ „ Георги Бенковски „ прие 75-я си випуск

🌀На 22 август 45 първокурсници курсанти , от които 7 девойки се присъединиха към овладяващите авиационните науки . Те ще се обучават в редовна форма , за придобиване на образователно –квалификационна степен „ бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по  шест специализации  от специалността „ Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.
 🌀Единствено останаха свободни места в специализация „Летец-пилот“ и то не поради липса на кандидати , а поради проблеми със здравословното им състояние , констатирани при прегледите от Авиолекарската комисия във ВМА.
 🌀В класното „Летец- пилот“ за първи път ще се обучават братя близнаци- Георги и Станислав Чолеви от Казанлък. 
 🌀От седемте момичета  две са в специализация „Летец-пилот“, по едно в „Ръководител на въздушното движение“ и „Летищно осигуряване“ и три –„Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“.
 🌀Първокурсниците преминаха през задължителния тест за COVID-19 благополучно. Запознаха се обстойно със съдържанието и подписаха  договорите си за обучение и служба в Българската армия.
Преминаха и през инструктаж по безопасни условия на труд. Бяха настанени в стаите си и получиха полагащото им се военно облекло.
 🌀През това време родителите и близките на курсантите имаха среща със заместник- началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ по професионалното образование и международното сътрудничество полковник Андриян Колев и началниците на катедри полковник доц. д-р инж. Любомир Митов – „Авиационна техника и технологии „, полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров-„Електротехника, автоматика и информационни технологии „, полк. доц. д-р инж.  Димитър Димитров- „Електроника, навигация и комуникации в авиацията„, и главен асистент д-р Милен Митков – от „Авиационен мениджмънт“, майор асистент Ангел Ангелов- от „ Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“. На срещата бе и декана на факултет „Авиационен“ доц. д-р инж. Даньо Лалов.
       🌀Родителите бяха запознати с основните моменти от обучението и
спецификата на всяка от специализациите, както и с условията  за живот във възраждащата се авиационна Алма матер.
 🌀След раздялата си с родителите, първокурсниците вече с военна униформа също се срещнаха с представителите на командването и профилиращите катедри.
 🌀На 23 август те ще бъдат представени и пред колегите си от втори до пети курс, с което ще стартира и новата учебна година.
 🌀На 1 октомври ще положат военна клетва , 
а на 4 октомври официално ще бъде открита учебната 2021/2022 г. 🌀

70-я випуск на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ отлита към авиационните бази

На 22 юли курсантите-випускници от ВВВУ „Георги Бенковски“ се явиха пред комисия за заемане на длъжности в структурите на Министерство на отбраната и Българската армия.
Комисията с председател бригаден генерал Юлиян Радойски- началник на ВВВУ „Георги Бенковски" и членове: полковник доц. д-р инж. Асен Маринов – заместник началник по учебната и научната част , полковник Борислав Маджов –държавен експерт и подполковник Цветан Параскевов –главен експерт от отдел „Окомплектоване с личен състав“ на Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната, полковник Вилис Велев-директор на дирекция „Човешки ресурси“ във в.ф. 46380, подполковник Недялко Делчев – главен експерт в отдел „ Личен състав“ на Командването на Военновъздушните сили , майор Теодора Цветкова- началник на „Личен състав“ на ВВВУ и декана на факултет „Авиационен“ доцент д-р инж. Даньо Лалов предложи на всеки випускник конкретна длъжност от списъка , утвърден от Министъра на отбраната с разчет  по специализации.
Възпитаниците на Випуск „Георги Стойков Раковски“ започват от 2 август професионалният си път в авиационните бази в Граф Игнатиево, Крумово, Долна Митрополия, Безмер , Божурище , Балчик, военно формирование в София. Двама остават във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“.
На 30 юли на курсантите – випускници ще бъде присвоено първо офицерско звание „лейтенант“.  


Випуск 2021 „Георги Стойков Раковски“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ завърши обучението си

Успешно завършиха държавните изпити на випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“. Випуск 2021  завършва с успех 5,19 , с обучаеми по осем специализации от специалност „ Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.
С пълно отличие завършват курсантите от специализация „Летец –пилот“. Следват ги колегите им от специализации : „Авиационно въоръжение“, „Летищно осигуряване“, „Авиационни електроприборни и автоматични системи“, „Летателни апарати и авиационни двигатели“, „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“, „Навигационни, комуникационни и информационни системи“и „Ръководители на въздушното движение“.
Завърши една трудна за всички учебни заведения година. Дистанционното обучение и във ВВВУ „Георги Бенковски“ даде отпечатък върху хода и ефективността на учебния процес. Резултатите от изпитната сесия са по- ниски от тези на  миналогодишния випуск. 


Защита на дипломни работи на обучаеми студенти от ВВВУ


Логото на ВВВУ „Георги Бенковски“ грейна на фасадата на корпус А

Основният ремонт на корпус А във ВВВУ „Георги Бенковски“ е в решителна фаза. Вижда му се краят , след което сградата ще бъде с нова визия .
На северната фасада грейна новото лого на Училището. То е подарък от „ИЗОСТРОЙ „ и е дело на художниците Васко и Георги от „ПИРОТЕХНИКС“.


Отличия за добре свършена работа

Наученото през учебната година най-добре се проверява в реална работна среда. 
 💠Партньорството на ВВВУ „Георги Бенковски“ както с авиационните бази, така и с фирми, чиято дейност е непосредствено свързана с авиационното образование дават много добри резултати за формирането уменията на бъдещите инженери.
💠В „Терем-Летец“ ЕООД проведоха учебния си производствен стаж 11 курсанти от трети курс и 3-ма студенти от специализации : „Летателни апарати и авиационни двигатели“, “Авиационни електроприборни автоматични системи“, „ Авиационно въоръжение“ и  „Авиационна техника и технологии“ . 
💠Техен ръководител бе преподавателят майор Йордан Кацаров, който заедно със специалистите от „Терем-Летец“ организираха динамична и прагматична програма на стажа.
💠В същото време във ВВУБ –Долна Митрополия проведоха летателния си стаж летците – пилоти от випуска. 
💠Техен ръководител бе майор Тихомир Тодоров - инспектор по летателна подготовка във в.ф. 52090.
💠Имайки предвид високата оценка  за отношението, поведението и реалните постижения на стажантите , командването на ВВВУ „Георги Бенковски“ ги награди с грамоти.
Отличията връчиха Заместник началника по професионалното обучение и международното сътрудничество полковник Андриян Колев и Заместник декана на факултет „Авиационен“ доц. д-р инж. Георги Станчев.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Записването на приетите студенти във ВВВУ "Георги Бенковски" продължава на 15 и 16 юли 2021 /четвъртък и петък / до 18:00 ч. За контакти : 0882 34 77 91 – Стоян Стоянов 0885 55 12 86 – Мила Караиванова

✅Тактическо лидерство- компетентности и дейности

✅Тактическо лидерство- компетентности и дейности
бе темата на практическото занятие с трети и четвърти курс на курсантите от ВВВУ „Георги Бенковски“ по дисциплината „Лидерска подготовка“ под ръководството на полковник доцент д-р Мануш Христов и майор асистент Димитър Нановски.
✅В продължение на два дни , обучаемите осъществиха практически действия за оцеляване на бойното поле и в зона с несигурна или враждебна обстановка и среда.
✅Изпълнени са занятия по инженерно оборудване на позициите за отбрана на елементи от летищната инфраструктура, ориентиране на местността, засадни действия с цел овладяване на транспортно средство.
✅Тактическите бойни групи „Алфа“, „Браво“ и „Чарли“ показаха добро взаимодействие в реалистична обстановка с планираното участие на 4 бронирани машини тип „Пустинна котка“ на РС „Военна полиция“:
разгръщане на КПП; имитиране на противник, устроил засада и оказване на огнева поддръжка при отблъскване на нападенията и при ликвидиране на противниковото картечно звено в района.; устройване на лагера, приготвяне на храната и носенето на охранителната служба - организация, ред, дисциплина.
✅При съвместните действия бе натрупан положителен опит и за курсантите и за военните полицаи.
✅В очакване на филм за занятието, кадри от Катерина Хавальова !

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ представи новоназначени военнослужещи

Месец  юли е месецът на кадровите промени !
Командването на ВВВУ „Георги Бенковски“ в лицето на бригаден генерал Юлиян Радойски приветства с добре дошли в екипа на Училището подполковник Деан Николов, капитан Иван Иванов, мл. серж. Елица Височкова, ст. серж. Ивайло Николов, които са назначени на  вакантни длъжности в структурни звена  на учебната и логистична дейност. 
Капитан Андриан Пелев е повишен в по-горно офицерско звание „майор“ и поема нови ръководни отговорности.
На всички, които приеха нови предизвикателства в други сродни армейски структури пожелаваме успех и достойно представяне! Да не забравят времето, в което са били част от семейството на ВВВУ и следата, която са оставили в най-новата му история !

Екипи от ВВВУ „Георги Бенковски“ и ВВУБ на обучение в базата на „ZLIN AIRCRAFT“

Предстои през есента на тази година чешката фирма „ЗЛИН ЕЪРКРАФТ“ АД да достави леки витлови учебно-тренировъчни самолети ZLIN, за подготовката на летателния и инженерно-технически състав от ВВС. 
За базата на Zlin в Отроковице , с полет на C-27J Spartan на 11 юли отпътува група от 14 души  от ВВВУ „Георги Бенковски“ и ВВУБ –Долна Митрополия.
Четирима пилоти-инструктори и десет представители с различни специализации от техническия състав ще преминат двуседмичен курс за изучаване на Zlin 242 Guru.
Първата седмица – теоретичен курс, а през втората –летателно обучение на инструкторите за тип и клас самолет, за механиците-практическо обучение по обслужването на самолета.
Zlin 242 Guru
https://www.youtube.com/watch?v=Hr5hS5mlWNI


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ✈️ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ

🔴КЪДЕ ? – Рекламен щанд на ВВВУ „Георги Бенковски“ на площад „Възраждане „, пред Общината – гр. Плевен;
🔵КАКВО? –Информация за ВВВУ и специализации, условия за  обучението на студенти, документи за кандидатстване;
🟡КОГА ? – От 24.06.2021 г. до 30.07.2021 г.;
🟢ОТ КОЛКО ? – От 10:00 до 13:00 часа и от 16:00 до 21:00 часа;
🟣ОТ КОГО? – Преподаватели и служители от ВВВУ;

💠Работна среща на главни сержанти от Националната гвардия на щата Тенеси с екипа на ПСК - ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“

💠Професионалният сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“ бе домакин на работна среща с главните сержанти от компонентите на Националната гвардия на щата Тенеси, САЩ.
🌀 Бенжамин Уилямс - главен сержант на Военновъздушния компонент, Майкъл Джентри - главен сержант на Сухопътния компонент, Джеймс Д. Крокет - главен сержант на Сухопътния компонент (нов) и Дейвид Малоун - главен сержант на отдел „Операции“ към командването/щаба на НГ на Тенеси се запознаха със мисията и структурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ и мястото в нея на Професионалния сержантски колеж- ВВС.
🌀Презентацията е представена от старши сержант Райна Параскова- старши инструктор – специалист в отделение  „КИНО“ на Колежа.
🔰И на последващата среща с личния състав на ПСК  гостите са проявили интерес от необходимостта за обучение на инструкторите по военно-лидерска подготовка и на сержантите авиационни техници.
 🔰Целта е да се очертаят основните направления за сътрудничество между компонентите на Националната гвардия на Тенеси и българските сродни армейски структури.
🌀🌀През ноември предстои втора среща, след която може да се сключи споразумение за сътрудничество.
🌀В работната среща взеха участие с-на Калин Крумов -главен сержант на БА, с-на Румен Петров- главен сержант на ВВС, с-на Любомир Ламбов - главен сержант на Сухопътните войски и подполк. Станимир Кръстев- старши инструктор в Център „Професионално обучение, следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ .

Авиационно участие в ХХХ-та Международна научно-техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство-2021“

🌀В Дните на науката, организирани от катедра „ Автоматизация на дискретното производство“ , Машиностроителен факултет на Техническия университет- София , от 29 юни до 2 юли 2021 г. ще се проведе юбилейната ХХХ-та Международна научно-техническа конференция.
🌀За пореден път в нея ще се включат преподаватели и курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“. 
🌀На международния форум „Автоматизация на дискретното производство- 2021“ младите изследователи се представят със следните доклади:
1. 🌀🌀„ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ „
Автори:
- серж. к-т Мартин Симеонов и серж. к-т Иван Златев;
2. 🌀🌀„СИСТЕМАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА И УПРАВЛЯЕМОСТТА“
Автори:
- серж. к-т Снежана Николова и серж. к-т Ивайло Трифонов;
3. 🌀🌀„МОБИЛЕН БАРОМЕТРИЧЕН ВИСОТОМЕР“
Автори:
- л-т инж. Виктория Уручева, ст. л-т д-р инж. Кирил Камбушев,
 д-р инж. Йото Георгиев и  подп. доц. д-р инж. Мартин Камбушев.
🌀ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ  ВИ ЖЕЛАЕМ !🌀


В състезание по приложна електроника се включиха обучаеми от ВВВУ“Георги Бенковски“

Курсанти и студенти от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия, с методическата подкрепа на преподаватели от катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ участваха в Национално общоуниверситетско състезание по „Приложна електроника“. 
Състезанието се организира от Национален военен университет „Васил Левски“, със съдействието на търговска верига „Елимекс“. Форумът има за цел да стимулира обучаемите за практическа работа и прилагане на знанията в практиката в сферата на електрониката.
Във вътрешния кръг на състезанието се включиха 8 участници от авиационния университет, от които 2 студенти (1 дама) и 6 курсанти от първи, втори, трети и четвърти курс, които премериха сили на 26 и 27 май 2021 г., изпълнявайки практическа задача по запояване на електрическа схема, прилагайки обяснителна записка към нея.
 Времето, за което трябваше да се справят с това изпитание беше само 60 минути. Изработените електронни устройства се изпратиха за оценяване в търговска верига „Елимекс“, които класираха двама участници за финалния втори кръг, който се проведе в НВУ „В. Левски“ на 10.06.2021 г.

Студентите от Техническия университет във Варна Богдан Генов и Радослав Костов спечелиха финалната част на състезанието по приложна електроника.
Второто място спечели отборът на факултет „Общовойскови“ на Военния университет - курсант старшина Емил Иванов и студентката Йоана Илиянова. 
Състезателите на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ курсант старшина Ангел Мацурев и курсант сержант Иван Радев в Шумен се класираха трети. 
Четвърти са представителите на Военновъздушното военно училище „Георги Бенковски“ курсантите Димитър Калъчев и Атанас Тодоров.
Радослав Костов е победител и в индивидуалната надпревара. Втори е Богдан Генов, а на трето място комисията класира  курсантът от НВУ Емил Иванов.
Военният университет домакинства финала на състезанието за шести път. Тази година в надпреварата участваха курсанти и студенти от двата факултета на НВУ, от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия и Техническия университет във Варна.
„Състезанието започва винаги с вътрешен кръг, който се провежда в съответното висше училище. На финала идват по двама състезатели, които работят и индивидуално, и отборно. Всеки трябва да направи макет на устройство, което има сирени и светодиоди и се очаква те да заработят“, обяснява организаторът на състезанието гл. ас. д-р инж. Николай Долчинков, преподавател в катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ в НВУ. След това уточнява, че състезателите получават всички елементи за макетите накуп и трябва да си ги разделят според задачата, която изпълняват. Когато са готови, е нужно да опишат работата си и да обяснят кои елементи са били излишни. Този път времето е 50 минути. Комисия проверява и оценява работата, включително и това как участниците са почистили работното си място.
Победителите получиха ваучери за електронни компоненти от „Елимекс“ ЕООД и грамоти.


Изпит по "Физическа подготовка" ще се проведе на 11.06.2021 година за студенти от класни отделения 887р, 030р, 781р и 780р

Изпит по "Физическа подготовка" ще се проведе на 11.06.2021 година, както следва:

- за класни отделения 887р, 030р и 781р- от 10:30 ч до 11:30 ч

-за класно отделение 780р- от 11:30 ч до 13:30 ч

Телефон за контакти Капитан Атанас Генчев- 0879/137 670


Присъствени изпити за студентите през летния семестър

Изпитите на студентите през летния семестър на учебната 2020/ 2021 година ще бъдат присъствени, съгласно разписанието. 

Студенти - присъствено обучение!

Всички студенти ще започнат своите заниятия присъствено от 26.05.2021 година на основание Заповед № РД-01-355 от 18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването.


Важно съобщение - студенти в редовна форма на обучение с присъствен изпит по „Физическа подготовка“

На вниманието на студентите редовна форма на обучение на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“!

Поради наложената епидемиологична обстановка и провежданото онлайн (неприсъствено) обучение от студентите редовна форма - изпита по дисциплината „Физическа подготовка“ ще се проведе присъствено във ВВВУ „Г. Бенковски“ на 21 май 2021 година за времето от 08.00 ч. до 15.00 ч.

 


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ- Присъствени ще бъдат практическите занятия за студенти

Изпитите със студенти ще се проведат онлайн, с изключение на практическите занятия, които ще са присъствено.


Национално състезание за студенти и курсанти по „Приложна електроника” се организира от Национален военен университет "Васил Левски"

О Б Я В А

За провеждане на национално състезание за студенти и курсанти по „Приложна електроника”


Състезанието се организира от Национален военен университет „Васил Левски”, със съдействието на търговска верига „Елимекс”. То има за цел да стимулира обучаемите за практическа работа и прилагане на знанията в практиката в сферата на електрониката.


Ред за провеждане на състезанието:

 

1.    В състезанието се допускат студенти и курсанти, обучаващи се в ОКС „бакалавър” във ВВВУ „Г. Бенковски;

2.    Желаещите да участват в състезанието изпращат на адрес GKirilov@af-acad.bg трите си имена и номера на класното отделение до 16:00 ч. на 19.05.2021 г;

3.    Състезанието се провежда в три кръга (при повече от 8 желаещи да участват). При брой заявили участие до 8 човека включително – първи кръг няма да се проведе;

4.    Първи кръг включва теоретичен тест, който ще се проведе на 20.05.2021 г. в електронната среда за дистанционно обучение Moodle;

5.    Тестът ще е отворен в Moodle в 17:30 ч. и ще е с продължителност 45 минути;

6.    Класирането ще се извърши по събрани точки от дадените верни отговори;

7.    Първите 8 участници с най-висок резултат се допускат до втори кръг;

8.    Втори кръг включва практическо изпълнение по запояване на електрическа схема и обяснителна записка към нея, който ще се проведе присъствено на 26.05.2021 г.;

9.    Времето за провеждане на втори кръг ще бъде 60 минути;

10. Изработените електронни устройства се изпращат за оценяване в търговска верига „Елимекс”;

11. Представители на „Елимекс” класират двама от участниците за финалния трети кръг;

12. Трети кръг ще се проведе в НВУ „В. Левски” – гр. Велико Търново на 10.06.2021 г.

 

За повече информация: ас. инж. Георги Кирилов

GKirilov@af-acad.bg


Приключи вторият ранен прием за курсанти във ✈ВВВУ „Георги Бенковски“

 🍀Фаталното 13-то число от месец май се оказа щастливо за допуснатите до мандатна комисия 17 кандидати/ от които 3 момичета/ за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ във ВВВУ „Георги Бенковски“ за учебната 2021/2022 година.
👮След представянето си пред комисията с председател бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“ и представители от Министерство на отбраната и Българската армия ,в чийто структурни звена ще се реализират обучаемите на Училището се оказа ,че за редовния прием остават : 
  🔰1 място в специализация „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“,
   🔰2 места за „Летец-пилот на хеликоптер“ за нуждите на МВР 
   🔰 9 места за „Летец- пилот“ за нуждите на Министерство на отбраната.
🔴До 7 юли продължава приема на документи за редовния прием на курсанти и студенти.

🥉Трета награда за курсанти от международна студентска конференция CERC

Курсантите от ✈ВВВУ „ Георги Бенковски“, първокурсниците  Борислав Иванов, специализация „Летец-пилот“ и Радина Бодурова, специализация „Ръководител въздушно движение“ взеха участие на 23-24.04.2021 в международна студентска виртуална конференция, организирана от Военен технически университет „Фердинанд I“- Букурещ ,Румъния в партньорство с престижни военни университети от Полша, България и Франция. 
       🔰270 участника от 7 европейски държави обмениха знания, информация и опит по различни теми, разделени в 16 секции. 
 ✅Сред 18 презентации на студенти  от Румъния, България, Полша и Португалия в секция „Междукултурна комуникация“ с трета награда бе отличена българската презентация „Думите могат да убиват или да спасяват живот" . Борислав Иванов и Радина Бодурова се насочват към изключително актуален проблем  в авиацията – перфектното познаване и използване на авиационния английски език при комуникацията между пилотските екипи и ръководството на полетите, довело до гибел или спасение в конфликтни ситуации.
 🔰Благодарение  методическата помощ на старши преподавателят по английски език Ваня Кацарска от Департамент „Природни и хуманитарни науки „ бъдещите пилот и ръководител полети са създали интересна, интригуваща и поучителна презентация за новите предизвикателства и изисквания пред авиационните кадри на 21 век.
 ✅След впечатляващото първо участие в международен научен форум, творческият тандем Иванов - Бодурова е мотивиран за бъдещо представяне и в нови научни предизвикателства. 
 ✅Ръководството на ВВВУ „Георги Бенковски“ , в лицето на полковник Андриян Колев – заместник началник по професионалното образование и международното сътрудничество благодари на д-р Кристиян Молдовеану и д-р Даниела Молдовеану за поканата и възможността за изява на възпитаниците на Училището.

Участие в уебинар

На 22 април / четвъртък/ от 14 ч. чрез включването си в уебинар "Бъдещето ми като авиационен инженер в България "

ще се запознаете с възможностите да се обучавате като студенти - "Бакалавър" и "Магистър" във ВВВУ "Георги Бенковски" !


https://haycad-academy.bg/seminari/moeto-budeshte-kato-inzhener-e-v-bulgariya-predstavyane-na-vvvu-georgi-benkovski


Втори ранен прием на курсанти във Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Прием на курсанти

На основание заповед ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са заявени брой места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2021/2022 година. След първи ранен прием свободните места са:

 

Наименование на специализацията

Свободни места

Летец-пилот

 

за нуждите на МО

 

за нуждите на МВР за летец-пилот на хеликоптер

 

14

 

3

 

Ръководител на въздушното движение

 

(Ръководител на полети (Щурман УВД))

 

3

Авиационни, електроприборни и автоматични системи

3

Радиоелектронно оборудване на летателни апарати

5

Подаване на пълния комплект документи за втори ранен прием може да се направи до 29.04.2021 год във ВВВУ „Георги Бенковски“, военните окръжия и електронната платформа за кандидатстване на училището.


Приключи първият етап от предварителния прием на курсанти за ✈️ „ Георги Бенковски“

На основание заповед ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са заявени🔴 54 места за прием на граждански лица във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по🔴 5 специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2021/2022 година.
 ✅До мандатната комисия достигнаха 27 момичета и момчета, от които 26 изявиха предпочитанията си за обучение по петте специализации.
✅Членовете на комисията са впечатлени от добрите резултати показани по време на приемните изпити – бал, доближаващ се до максималния. 
🔵Две от специализациите:”Летателни апарати и авиационни двигатели“ и „Летищно осигуряване (Логистика на ВВС)“ са попълнени.
✈️Проблем при подбора за „Летец-пилот“ в последните години се оказва здравословното състояние на кандидатите и стриктното спазване на изискванията от страна на Авиолекарската комисия. Така е и тази година 
🔵За нуждите на Министерство на отбраната незаети след първия прием са 14 места и 3 за нуждите на МВР / летец- пилот на хеликоптер /.
✅Незаети са 3 места за  „Ръководител на въздушното движение“ , 3 места за специализация „Авиационни, електроприборни и автоматични системи“ и 5 за „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“.
🔵От 11.03.2021 г. до 29.04.2021 г. продължава вторият етап на ранния прием за курсанти. Документи могат да се подават във ВВВУ „Георги Бенковски“, военните окръжия и на електронната платформа на сайта на училището - http://www.af-acad.bg/cadets_admission

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ

Департамент „Природни и хуманитарни науки“ при ВВВУ „Георги Бенковски”, по случай 12.04.2021 г. – Международен ден на авиацията и космонавтиката и в чест на 60-тата годишнина от първия полет на човек в Космоса, организира 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ. Състезанието се провежда под формата на оn-line конкурс за ученическо ЕСЕ на следните теми:
„ПОДГОТОВКАТА НА АВИАЦИОННИ КАДРИ – ТРАДИЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”
„МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗA АВИАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ”.
Конкурсът е за зрелостници от средните училища в страната. Желаещите да участват следва да подготвят и изпратят свое есе в размер на 2-3 страници, като файл в WS Word в срок до 7 април 2021 г. (сряда) по електронен път на адрес: VVVU@af-acad.bg (Връзки с обществеността) . 
Учениците могат да участват само с едно есе. При изпращане на разработката на посочения e-mail, като „Subject“ се записва „Ese 12.04.21“.
Изисквания за оформяне на есето: 
ЗАГЛАВИЕ
Заглавие……………………… /Times New Roman 14/
Имената на  Автора*
Автор*: Име, бащино, фамилно ,Училище, Адрес за кореспонденция, Телефон за връзка, е-mail
Обемът на есето трябва да бъде до 2-3  страници [Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 12; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi].
Комисията за оценка на есетата ще бъде съставена от академични преподаватели от Департамент „Природни и хуманитарни науки” при ВВВУ „Георги Бенковски”.
Оценяването на разработката е на база: стил на писане и изразяване, качество и обоснованост,  оригиналност и реализуемост на представената идея.
Призовите места, заедно с авторските разработки ще бъдат публично обявени на 12 април 2021 г. на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”- https://www.af-acad.bg . 
Телефон за контакт: 0886 528219 – технически сътрудник Чавдар Митов.

  Всеки участник ще получи лично на посочения адрес поименен СЕРТИФИКАТ и ГРАМОТА за призовите места, гарантиращи приема му по избрана специалност за студенти през учебната 2021/2022 г. във ВВВУ „Георги Бенковски”. 
Няма ограничения в броя участници от едно средно училище!

УСПЕХ  НА ВСИЧКИ!

🏆Нивото на владеене на английски е …0, 1, 2, 3

✅Преподаватели от екип „Сертифициране по английски език“ към Военна Академия „Г . С. Раковски“ проведоха изпити за владеене на английски език с курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“.
👩‍🏫Старши преподавателите Диана Шопова, Влада Боянова, Мария Генова и Анелия Тонева в продължение на три дни проверяваха нивото на знанията и уменията на 28 випускника да четат, слушат, пишат и общуват на английски език.
🔴Съгласно критериите на стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 6001, през следващата седмица явилите се на изпита ще знаят оценките си - от 0 , 1 , 2 до 3 на владеене на езика, след което ще получат и удостоверенията си.
✅През  петгодишния период на обучение курсантите преминават 700 часа по английски в Департамент „Природни и хуманитарни науки“. Имайки предвид, че работният език в авиацията е именно английски, че учебната литература за очакваните нови самолети ще е също на този език, то в новите учебни програми е предвиден и държавен изпит по английски.
📖На заключителната си среща със заместник-началниците на ВВВУ „Георги Бенковски“ по международно сътрудничество и професионално обучение полковник Андриян Колев и по учебната и научна дейност полковник доц. д-р инж. Асен Маринов, членовете на комисията споделиха впечатленията си от проведения изпит. Обсъдиха се и идеите за бъдещо онлайн провеждане на изпитите, техническото им обезпечаване и мотивацията на обучаемите за по-добро владеене на езика. 
✅От 17 до 21 май 2021 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“ ще се проведе следващата изпитна сесия. Започна приема на документи на желаещите да подобрят оценките си или да сложат началото на трудния път по овладяване тайните на английския.


Професионалният сержантски колеж – ВВС към ✈ВВВУ „Георги Бенковски“ завърши зимната сесия с курс „За военно звание „Старшина“

👮17 (седемнадесет) военнослужещи от формирования на ВВС се включиха в курс  „За военно звание „Старшина“.
  📚Изучаваните дисциплини в хода на курса са разделени в три модула: Военно-лидерска подготовка, Военно професионална подготовка и Комплексна подготовка.
🔰Целите на обучението бяха:
 доразвиване на специфичните лидерски умения в армейската среда;
 повишаване на знанията по нормативните документи и международното хуманитарно право;
 подобряване на уменията за общуване във военна среда, изказване пред аудитория и ръководене на служебно събиране;
 организиране и ръководене на учебния процес в поверената им войскова единица, съгласно изискванията на регламентиращите документи.
🔵И вторият курс от зимната сесия на Професионалния сержантски колеж- ВВС премина през два етапа. 
Първият етап, за времето от 25.01.2021г. до 05.02.2021г. се проведе в електронна среда. За този период специализантите преминаха теоретични и методически занятия по Военно-лидерска подготовка, Правна подготовка, Военна психология, Етика и естетика, Огнева подготовка и Педагогика и методика на обучението. 
Вторият етап се проведе за времето от 08.02.2021г. до 19.02.2021г., през който специализантите преминаха практически и методически занятия.
✅Трудностите в работата на инструкторите в ПСК не попречиха за изпълнението на основната им задача - обучението на специализантите. Много добрите и отлични резултати постигнати на теоретичните и практическите изпити показват добрата подготовка, което е следствие на задълбочената и методически правилна последователна работа, както на командването така и на инструкторския състав на ПСК.
🏆Специализантите постигнаха общ успех от обучението Много добър 4.92, с 🥉Добър успех – 1 ,с 🥈Много добър успех – 14 и с 🥇Отличен успех – 2.
👮Заместник - Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ по професионална подготовка и международно сътрудничество полковник Андриян Колев и офицерски кандидат Любен Василев - Директор на Професионалния сержантски колеж връчиха удостоверенията за успешно завършване на курс  „За военно звание „Старшина“.
🔵Полковник Колев очерта перспективите за развитие на Професионалния сержантски колеж на Военновъздушните сили в контекста на новата визия за подготовка на кадри за Българската армия , програма 2032. Командването ще приеме мненията и предложенията за подобряване програмите и процеса на обучение, който е много динамичен.
🏆Двамата отличници на курса, служещи в Божурище  получиха и грамоти за постиженията си. Старши сержант Десислава Василева от в.ф. 34630 е с успех  Отличен 5,67 , а старши сержант Кирил Христов от в.ф. 54320 постигна успех Отличен 5,53.
✅След традиционната обща снимка – емоционална раздяла и думи на благодарност към преподавателите инструктори !
👮‍♀️Навлизането в армията на жени се оказа стимулиращо и мобилизиращо и за мъжете както при обучението, така и при изпълнението на професионалните отговорности!
✅В Колежа започва подготовката за следващия курс през май месец.
 

✈Завърши първият за годината курс в Професионалния сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“

🔰В Професионалния сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Г. Бенковски“ гр. Долна Митрополия се проведе първият курс „За длъжност „Заместник командир на взвод“ и приравнени и военно звание „Старши сержант“. 
🔴В курса взеха участие 19 военнослужещи от формирования на ВВС.  
✅На специална церемония  военнослужещите получиха удостоверенията си от Началника на ВВВУ „ Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски. За отличните им постижения и висок успех – Отличен 5,71, той награди сержант Райна Параскова от ПСК –ВВВУ „Георги Бенковски“ и сержант  Тошко Петков от в.ф. 54320 /Божурище/.
🔴Поради създалата се противоепидемиологична обстановка курсът се проведе в два периода. Първият етап, за времето от 25.01. 2021 г до 30.01.2021 г. бе в електронна среда. За този период специализантите преминаха теоретични и методически занятия по Устави, Огнева подготовка, Тактическа подготовка и Военно-лидерска подготовка. Занятията от втория етап – от 01.02.2021 г до 12.02.2021 г. бяха практически и методически в присъствена среда със занятия от горепосочените дисциплини, както по Физическа и Строева подготовка, Военна топография.
✅✅Основните цели на курса са специализантите да повишат своята командирско - методическа подготовка и да изградят  умения за самостоятелно взимане на решения и успешно  командване, администриране, организиране и ръководство на учебния процес в поверената им войскова единица, съгласно изискванията на регламентиращите документи. 
🔰Въпреки пропуските в  материалното осигуряване нивото на обучение предоставено от страна на инструкторския състав на ПСК е достатъчно качествено и кореспондира с предвидените по програмата цели. 
🔴Средният успех на курса „За длъжност „Заместник- командир на взвод“ и приравнени и военно звание „Старши сержант“ е много добър 4,64.
Курсистите бяха поздравени от ✈Заместник - Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ по професионална подготовка и международно сътрудничество полковник Андриян Колев и ✈офицерски кандидат Любен Василев - Директор на Професионалния сержантски колеж.


Присъствен изпит по Висша математика за ПЪРВИ КУРС студенти ОКС „Бакалавър“


1. Считано от 01.02.2021 г. студентите зачислени в редовна форма на обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ - ОКС “Бакалавър”, да продължат обучението си в електронна среда – онлайн.

1.1. Изпитната сесия за зимния семестър на студентите зачислени в редовна форма на обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ - ОКС “Бакалавър”, за учебната 2020/2021 г. ще се проведе електронна среда – онлайн, в периода от 02.02.2021 г. до 09.02.2021 г., с изключение на изпита по Висша математика (присъствена форма от 8:30 ч.) както следва:

- Първи семестриален изпит на 02.02.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа;

- Втори семестриален изпит на 04.02.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа;

- Трети семестриален изпит на 07.02.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа;

- Четвърти семестриален изпит на 09.02.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа.

1.2. Поправителната семестриална зимна изпитна сесия на студентите зачислени в редовна форма на обучение във ВВВУ - ОКС “бакалавър”, за учебната 2020/2021 г. ще се проведе в електронна среда – онлайн, в периода от 22.02.2021 г. до 04.03.2021 г.

1.3. Ликвидационната семестриална зимна изпитна сесия за студентите ОКС “Бакалавър”, за учебната 2020/2021 г. ще се проведе в електронна среда – онлайн, в периода от 15.03.2021 г. до 25.03.2021 г.

2. Летният семестър на учебната 2020/2021 г. ще започне на 10.02.2021 г., както следва:

2.1. за курсантите редовна форма на обучение присъствено;

2.2. за студентите в ОКС “Бакалавър”, редовна форма на обучение ще се проведе в електронна среда – онлайн в периода от 10.02.2021 г. до 30.04.2021 г. в съответствие с разпоредбите на Министъра на здравеопазването на Република България.

 


На учителя и командира полковник инж. Ангел Ангелов – с любов !


90 годишнината на о.з. полковник инж. Ангел Георгиев Ангелов бе отбелязана днес в Плевенския Военен клуб. 
На скромна церемония , организирана от Общинската организация на СОСЗР , с председател полковник Ванко Халачев, юбилярът получи поздравителни адреси и подаръци, които ще му напомнят 90-я рожден ден !
Полковник инж. Ангелов  e роден на 23 януари 1931 г. в с. Рупци, Луковитска околия в семейство на учители. След завършване на основното си образование в родното село, продължава образованието си в Механоелектротехническа гимназия „Д-р Никола Василиадис“ – Габрово.
Следват 33 години отдадени на армията и авиацията:
Началото – 1950 г. –НВВТУ „Васил Коларов“- Ловеч, където завършва специалност „Авиационно оборудване“ и като отличник на випуска остава в училището като командир на взвод и преподавател. През 1960 г. е преразпределен в НВВУ „В. Коларов“- Горна Оряховица.
Следващите 23 години посвещава на ВНВВУ „ Георги Бенковски“ – Долна Митрополия ,преподавател в катедра “Електротехника и авиационно оборудване“ , старши преподавател по експлоатация и ремонт на електроприбори и автоматично оборудване на летателните апарати и методист.  
Началник е на Средно сержантско военновъздушно училище „Георги Бенковски“ десет години. Десетки са неговите възпитаници, които продължиха обучението си и във висшия профил.
За всеотдайната си и безкористна служба  полковник Ангелов  многократно е награждаван от Министерство на отбраната и командването на ВВС. Активно се включва във възстановяването на СОСЗР в град Плевен и в дейността на Дружество „Авиация“.
Своите благопожелания към достойния и достолепен, жизнен и с изключително богатата на спомени памет на полковник инж. Ангел Ангелов, отправиха Бригаден генерал Юлиян Радойски- Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“, полковник доцент д-р Стефан Билидеров - началник катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“, полковник Ванко Халачев –председател на Общинската организация на СОСЗР-Плевен , полковник Марин Шкодров от Областната организация на СОСЗР с председател генерал Валентин Буров , Дружество „Военноинвалид“ с председател Илиян Христов, главен експерт Военен клуб-Плевен Ралица Лазарова. 
Емоционално бе и посланието на полковник Недко Витов – ученик и следовник на полковник Ангелов.
Заместник –председателят на Туристическо дружество „Кайлъшка долина“ Петко Стойнов връчи на юбиляра най-високото отличие на Българския туристически съюз с председател доцент д-р Венци Росманов -медал „Алеко“ , за активната му дейност в Клуба по пешеходен туризъм и утвърждаване авторитета на  туристическото дружество.
Туристически поздрав отправи и 93 годишния турист-ветеран Захари Данчев.
В отговор на пожеланията , полковник Ангел Ангелов сподели, че три са най-важните за него ценности: да наблюдава малките деца, полета на самолетите и природата ! 
Нека със съпругата си Цонка са здрави, да се радват на правнуците, да опишат в книга интересните си спомени!


Летателна площадка „Долна Митрополия“ получи удостоверение за провеждане на граждански полети

Летателна площадка "Долна Митрополия" получи удостоверение за експалтационна годност на основание чл.44, ал.2 от Закона за гражданското въздухоплаване в уверение на това, че отговаря на нормативната уредба на гражданското въздухоплаване на Република България. 

Летателна площадка "Долна Митрополия" е годна за извършване на авиационни услуги с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса 5000 kg. 

Удостоверението се издава на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", град Долна Митрополия, на основание съответсвието с изискванията на Наредба 14 за летищата и летищното осигуряване.

Настоящето удостоверение се издава при условията и реда на Глава втора от Наредба N 20, като всяка година след инспекционна проверка, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" удостоверява с подпис на главния директор за валидността за съответната година.

Удостоверението влиза в сила от 10.09.2020 и е валидно до 2030 година. Харта ЕРАЗЪМ за ВВВУ „ Георги Бенковски“

Само година след създаването си ВВВУ „Г. Бенковски“ има харта ЕРАЗЪМ за програмния период 2021- 2027. Кандидатстването за хартата беше под ръководството на Заместник началника по професионалното обучение международно сътрудничество полковник Андриян Колев, със съдействието на преподавателите от департамент „Природни и хуманитарни науки“.
       Европейската комисия оцени кандидатурата на ВВВУ с максималните 100 точки. Оценката на независимите експерти е, че що се отнася до образователния компонент, до неговата модернизация и подобряване на качеството, стратегията на ВВВУ за интернационализация е балансирана, тъй като включва развитие на дистанционно обучение и смесена мобилност, фокусирана е  върху възможностите за мобилност на стажовете на студентите и е обвързана с внимателен подбор на международни партньорски институции.
       ВВВУ „Г. Бенковски“ ще фокусира усилията си върху разширяване обхвата и качеството на международната си дейност, в съответствие с европейските изискванията за изграждане на модерно общоевропейско пространство на висшето образование.
     Към сътрудничество в рамките на програмата вече е заявен интерес от няколко държави като Румъния, Полша и Чехия.
     Училището ще предложи проект за международен летателен семестър в рамките на инициативата „Военен Еразъм” и  Европейският колеж за сигурност и отбрана.

Почит към делото на Христо Ботев

Богоявление е и ден на почит и признателност към гениалния поет и революционер Христо Ботев.
 173 годишнината от рождението на великия калоферец е и повод отново да се обърнем към творчеството и дейността му за освобождението на майка България. Повод да поднесем цвете на паметника му !
 Представителната част на ВВВУ „ Георги Бенковски“ заедно с началника на училището бригаден генерал Юлиян Радойски  се поклониха пред паметника на Христо Ботев в Плевен.
 Не беше  случайна срещата им там  с младите следовници на поета от НУ „Христо Ботев“ , неговият директор г-н  Цветелин Горанов и родителите на децата.
          Без предварителна организация  бе осъществена среща на поколенията като част от Споразумението за съвместна дейност между НУ „Христо Ботев“ и ВВВУ „Георги Бенковски“ , сключено през октомври 2020.

Първият водосвет на българските бойни знамена датира от преди 1104 години

В условията на спазване противоепидемиологичните мерки  бяха осветени 7 бойни знамена в Плевен по време на великия Богоявленски водосвет. 
     Бойните  знамена са славата и честта на България, нейната памет !  Те са гласът на кръвта и заветът на бащите ни и на техните бащи. Някъде там, в диплите им още се крие ехото от битката при р. Ахелой , от Шипка и от стъпките на българските полкове, които разпънаха на кръст полуострова, грохотът на оръдията им, надвил вихрите на Балкана, за да я има Родината !
 В присъствието на Управителя на област Плевен Мирослав Петров, представители на местната власт, командири на военни формирования, представители на военно-патриотичните съюзи и организации, Отец Христо Георгиев в съслужение  със свещеници от плевенските храмове освети бойните знамена на ВВВУ „Георги Бенковски“ , Единния център за начална подготовка,  Военновъздушна учебна база, Областната организация на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Асоциацията на Сухопътни войски, Дружество „Военноинвалид“ и Клуб „Традиция“.
     В приветственото си слово бригаден генерал Юлиян Радойски- Началник на гарнизон Плевен , той и Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“ призова : „ Да сведем глава пред бойните знамена на военните формирования и военнородолюбивите организации от гарнизон Плевен! Те са част от честта и славата на България! 
   И през  2021 година застанали пред бойния ни строй да мобилизират и вдъхновяват! Да продължим да пишем съвременната история на Българската армия !“
     Командването на Плевенския гарнизон изразява благодарността си към участващите в Богоявленския водосвет военнослужещи от ВВВУ „Георги Бенковски“ , ВФ 22160 , ВФ 38220 и ВФ 52090. Благодарност за логистичната подкрепа от РС „Военна полиция“-Плевен, МБАЛ-Плевен към ВМА, ВФ 22160 и Военен клуб.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Предстояща семестриална зимна изпитна сесия и летен семестър за учебната 2020/2021 г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка породена от COVID-19 и Заповед на министъра на Здравеопазването за преустановяване на присъственият учебен процес във висшите училища.
1. Редовната семестриална зимна изпитна сесия за студентите в редовна форма на обучение ще се проведе за времето от 02.02.2021 г. до 09.02.2021 г. , както следва:
 • Първи семестриален изпит на 02.02.2021 г.
 • Втори семестриален изпит на 04.02.2021 г.
 • Трети семестриален изпит на 07.02.2021 г.
 • Четвърти семестриален изпит на 09.02.2021 г.
2. Поправителната семестриална зимна изпитна сесия за студентите в редовна форма на обучение ще се проведе за времето от 22.02.2021 г. до 04.03.2021 г. (дистанционно).
3. Ликвидационната семестриална зимна изпитна сесия за студентите в редовна форма на обучение ще се проведе за времето от 15.03.2021 г. до 25.03.2021 г. дистанционно).
4. Редовната семестриална зимна изпитна сесия за студентите в ОКС "магистър" задочна форма на обучение ще се удължи за времето от 04.01.2021 г. до 15.01.2021 г. (дистанционно).
5. Летният семестър на учебната 2020/2021 г. за студентите в редовна форма на обучение да започне на 10.02.2021 г.
6. Летният семестър на учебната 2020/2021 г. за студентите в задочна форма на обучение да се проведат онлайн в електронна среда за обучение както следва:
 • За ОКС "Бакалавър" за времето от 04.01.2021 г. до 24.01.2021 г.
 • За ОКС "Магистър" за времето от 25.01.2021 г. до 07.02.2021 г.
7. Присъствените занятия за четвърти семестър на учебната 2020/2021 г. с военнослужещите втори курс, приети за курсанти в задочна форма за обучение, ще се проведат за времето от 02.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

Представители на Националното представителство на студентските съвети се срещнаха с командването на ВВВУ „Георги Бенковски“

  ✈️Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски прие 👨‍🎓Председателя на НПСС  Даниел Парушев –студент от УНСС, Константина Каракадиева – член на Изпълнителния съвет ,студентка в Медицински университет –Плевен и Мариян  Ников – администратор на съвета.
✅На срещата бяха обсъдени актуални проблеми на спецификата на взаимоотношенията между курсанти и студенти и командно-преподавателския състав във възстановеното от началото на 2020 г. висше авиационно училище. Специално внимание бе отделено на  възможностите за подобряване  социалния статус на младите хора, чрез търсенето на  съвместни проекти между министерство на отбраната и министерство на образованието с медиаторската подкрепа на НПСС.
🍀Председателят на НПСС Даниел Парушев оцени високо активната позиция на председателката на Курсантско-студентския съвет курсант старшина инж. Ани Русева във форумите на НПСС.
🔴В тази първа по рода си среща участваха  и заместник –началника по административната част и логистиката полковник Данаил Диков, помощник ректора инж. Ангел Георгиев ,и.д. декан на факултет „Авиационен“ доцент д-р инж. Даньо Лалов , началника на служба „Връзки с обществеността“  м-р Горин Горанов.
✈️ВВВУ „Георги Бенковски“ ще участва с номинации на свои курсанти в авторитетния конкурс , организиран от НПСС – „Студент на годината“.

Приветствие на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски по повод 8-ми декември – Празник на българските студенти


Уважаеми курсанти и студенти,
Уважаеми преподаватели,
🇧🇬8-ми декември се превърна в празник на младостта , на тези , които се посвещават на знанието, не се задоволяват с посредствеността и израстват като личности и специалисти в различни области на човешката култура.
🔰Приветстваме младите хора , които повишават образованието си в областта на педагогиката , медицината и авиацията в университетите в Плевен.
✈️Командването на ВВВУ „Георги Бенковски“ изразява огромната си благодарност към своите курсанти и студенти за съпричастността и съдействието им към процесите по възстановяване на авиационната Алма Матер през настоящата година.
🔵Изпратихме Випуск „Добруджански“ с отличен успех по бойните части на авиацията.
🍀Приехме новия випуск от пилоти и авиационни специалисти. Предстои ни разкриването на нов факултет „Авиационен мениджмънт“ , който ще предложи нови и атрактивни специалности за хора, които могат да работят в авиационни фирми у нас и по света.
💞Удовлетворени сме от интереса на курсантите и студентите ни към научни изследвания, спорта и изкуството, благотворителността.
👮‍♀️👮Курсантско-студентският съвет е наш партньор в стремежа да утвърждаваме авторитета на българската образователна авиационна школа, дала на България и света космонавти, учени, общественици и държавници.
🤝Подкрепяме всички, които имат качествата, интереса и желанието да преодоляват различните образователни и научни степени- бакалавър , магистър, доктор….
✅Надяваме се скоро да възродим и интереса на чуждестранни студенти към ВВВУ.
🍀Да , ще ни е нужно време, за да подобрим инфраструктурата. Започнахме, и през 2021 година не само районът , кабинети и лаборатории , а и сградата , предоставена ни от Община Плевен- на училище „ Марин Дринов“, да отговарят на съвременните изисквания във висшето образование.
🍀Затова пожелаваме здраве , амбиция и всеотдайност на курсанти, студенти и техните преподаватели в името на авторитета на българската образователна система , за просперитета на съвременна България !
✈️Честит празник курсанти, студенти и преподаватели !

Летящ старт за отборите на ВВВУ „Георги Бенковски“ на държавните военни шампионати


   Отива си 2020 година – напрегната, емоционална , пандемна!
Година , която ще остане паметна в историята на съвременното авиационно образование – възстановяването на ВВВУ „Георги Бенковски“! Това даде възможност на подвластните на магията на спорта курсанти и военнослужещи да представят отново любимото училище след 18 годишно прекъсване.
 Пандемията пък се отрази на годишния армейски спортен календар. Повечето от турнирите се проведоха през есента с голям интензитет. Въпреки това, ВВВУ “Георги Бенковски“, благодарение подкрепата на командването в лицето на Началника на училището бригаден генерал Юлиян Радойски и неговите заместници и треньорската и менторска дейност на доц. д-р Юрий Топчийски  и майор Николай Николов бяха сформирани отборите, които сигурно изненадаха традиционните победители. 
Бенковци участваха в държавните военни шампионати по 6-те вида спорт и от 12 квалитетни отбора, с летящ старт заемат почетното 4-то място в крайното годишно класиране.
Намесиха се и в състезанията организирани от НВСФ. Представиха достойно ВСК „Георги Бенковски“, извеждайки го до 7-мо място от 28 клуба, членове на военната спортна федерация, въпреки, че пропуснаха футболните турнири.
Старши експерт II степен Майор Николай Николов споделя:
 „ Представителните отбори по видовете спорт на ВВВУ се подготвяха при ограничения наложени от пандемията и сгъстения спортен календар. На едни и същи състезатели се налагаше да участват в състезания и подготовка за следващо такова без прекъсване. Срелбището на УЦ „Николаево“ не може да посрещне изискванията за провеждане на подготовка в стрелковите дисциплини. Въпреки тези трудности и скъсеното време за подготовка ВВВУ зае престижното 4 място, благодарение на правилния подбор и безкрайно мотивираните състезатели. При първото си участие те успяха да разучат и дори да усъвършенстват някои тънкости при изпълнение на дадени елементи при различните видове спорт. Връх в представянето на отборите, бе заемането на 3 място в ДВШ по „Дуелна и щафетна стрелба“, едно състезание което е изцяло в природата на Сухопътните войски. Доказахме, че при недостатъчна подготовка, но с правилен подбор и мотивация с един прекрасен човешки ресурс, с който разполага ВВВУ в лицето на курсантския състав, може да се постигнат високи спортно-технически резултати. От тук нататък следва надграждане.“
И мнението на ревностната  състезателка, участвала в много от шампионатите, випускничката старшина инж. Ивелина Колева , специализация „Летищно осигуряване“: „Удовлетворена съм, защото знам колко старание, усилия и пот отне на отборите ни в различните спортни дисциплини за да бъде училището ни на челната 4-та позиция...
Преди да се възроди  училището се състезавахме на всички тези шампионати, но разпръснати  по клубове на различни формирования. Докато под името „Георги Бенковски“ се почувствахме от четата му, защитавахме името му и се опитвахме като първа година от възстановяването да се представим на ниво! Защото  курсантите от Долна Митрополия , които бяха незабележими през годините и неактивни на военните шампионати, показахме ,че и ние  можем да стреляме и бягаме .
Това ни обедини и покрай състезанията се засилиха връзките помежду ни, опознахме се  курсантите със спортна страст и създадохме приятелства, които в ежедневието и натовареността с лекции няма как да се случи.
Представянето ни е достойно , гордея се с колегите , надявам се 2021 да е нашата година и вече добили тренинг и опит да се представим още по-добре , т.е. да сме в тройката ! Като състезател  в много от шампионатите тази година виждам ,че конкуренцията е голяма . Състезаваме се с професионалисти , част от които са вече от „запаса“. Да се състезаваш с хора , които преди да станат част от елита на българската армия са били професионални състезатели и да знаеш, че мериш сили с тях е мотивиращо, че може и ти макар и любител спортист  да бъдеш по-добър. Ако можеш правилно да разпределяш времето си , да тренираш по правилния начин ,с правилните техники, всичко би било възможно …“ 
Благодарение на активните спортисти и чрез съдействието им, Курсантско-студентския съвет осъществи няколко много интересни вътрешни турнири – от „Предизвикателството на Мърф“, „Аз съм готов да помогна“ до 8-мото издание на спортния турнир „Панайот Узунов“.
От тази есен майор Николов и курсант старшина  Колева повишават квалификацията си по  Спортна педагогика във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
В навечерието на Коледа отборите ще получат нови спортни артикули.
А мечтата е – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС !
Коледа идва – мечтите се сбъдват !

УДЪЛЖАВА се срокът за провеждане на онлайн обучение със студенти и курсанти

На вниманието на ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ и ОБУЧАЕМИТЕ от ВВВУ "Георги Бенковски". 

Удължава се срокът за провеждане на онлайн обучение във ВВВУ "Георги Бенковски" от 23.11.2020 /Понеделник/ до 18.12.2020 /Петък/.

Занятията ще се извършват по електронен път. Всички курсанти и студенти могат да ползват уеб страницата https://e-learning.af-acad.bg на ВВВУ "Георги Бенковски". 

При възникване на въпроси и проблеми в процеса на използване на платформата ни пишете съобщение в страницата на училището във фейсбук.

✈️ВВВУ „ Георги Бенковски“ подкрепя дейността на 🩺Регионална здравна инспекция - Плевен

💥Командването на ВВВУ „ Георги Бенковски“ откликна на молбата на Регионалната здравна инспекция в Плевен за съдействие със служители за по- експедитивното и навременно връчване предписанията на положителните и контактните на коронавирус в Плевенска област.

🔰В резултат на проведените разговори между Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски и Заместник директора на РЗИ д-р Илиян Минчев и изявено желание на военнослужещи от ВВВУ да се включат в подкрепа дейността при усложнената епидемична обстановка, считано от

🔴23 ноември до 4 декември 2020 🍀 четирима военнослужещи ще бъдат командировани в помощ на РЗИ-Плевен за разнасяне и връчване на предписания на положителните и контактните на COVID-19 в област Плевен.

УДЪЛЖАВА се срокът за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти

На вниманието на ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ и ОБУЧАЕМИТЕ от ВВВУ "Георги Бенковски". 

Удължава се срокът за провеждане на дистанционната форма на обучение във ВВВУ "Георги Бенковски" от 09.11.2020 /Понеделник/ до 20.11.2020 /Петък/.

Занятията ще се извършват по електронен път. Всички курсанти и студенти могат да ползват системата за дистанционно обучение https://e-learning.af-acad.bg на ВВВУ "Георги Бенковски". На електронните пощи на обучаемите ще бъде изпратена информация за достъп до системата с потребителско име и парола.

При възникване на въпроси и проблеми в процеса на използване на платформата ни пишете съобщение в страницата на училището във фейсбук.

Завърши курс за придобиване на категория за🛩 самолет тип „Cessna 172“ на технически персонал

🔴В Одобрена Организация за Обучение и Изпитване на Персонал за Техническо Обслужване (ОИПТО) - „Факултет Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“ с номер №: BG.147.0004 в периода от 26.10.2020 г. до 05.11.2020 година се организира и проведе първият след възстановяването на ВВВУ,🛩 курс за самолет тип „Cessna 172“ с двигател тип „Lycoming“ за придобиване на категория „В 1.2“ за технически персонал.

🔰Курса се проведе в два модула, съответстващи на описанието на организацията утвърдено от Главна Дирекция „ Гражданска въздухоплавателна администрация „ и отговарящо на изискванията на European Union Aviation Safety Agency EASA:

📚Теоретичният елемент , който се проведе във ВВВУ „Георги Бенковски“ включваше изучаване на планера , двигателя , въздушния винт , всички прилежащи системи за мониторинг на двигателя и самолета;

🛠Практическият елемент се проведе в базата на Одобрена Организация за Техническо Обслужване на „Олимпия Еър“ с номер №: BG.MF- 306 и включваше основни положения в техническото обслужване на самолет тип „Cessna 172“ , характерни дефекти, тяхната диагностика и отстраняване.

🔴Теоретичния и практически елемент се проведоха под ръководството и контрола на лицензирани инструктори в съответствие с изискванията на Анекс IV ( Част 66 ) от Регламент ( ЕС) №:1321/2014год.

💥След успешно преминат тест по теоретичен и практически елемент всички обучаеми получиха сертификат, който се издава в уверение на това, че обучаемият успешно е преминал теоретичен и практически елемент, съгласно Регламент (ЕС) №216/2008г. на Европейския парламент и Съвет и според Регламент (ЕС) №1321/2014г.

Курсистите получиха сертификатите си от👮‍♂️ Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски и 👮‍♂️Заместник началника по професионална подготовка и международно сътрудничество полковник Андриян Колев.


Със занятие по 🔴оцеляване завърши етап от обучението на кадети в авиационния Професионален сержантски колеж

🔰Завърши първи семестър на първи курс за специалностите „Обща и специализирана администрация“ и „Логистика“ към Професионалния сержантски колеж на ВВВУ „ Георги Бенковски“. Целта на обучението е да подготви бъдещи сержанти от състава на ВВС.

✅По време на обучението кадетите усъвършенстваха и надградиха своите знания по общовойскова подготовка. Започнаха детайлно да навлизат във военно - отчетната специалност, която ще придобият в края на обучението след успешно полагане на държавни изпити.

🌦Въпреки неблагоприятните метеорологични условия проведоха занятия по тактическа и огнева подготовка, в които самите обучаеми ръководеха учебни центрове и влязоха в ролята на командири на отделение.

👫Семестъра завърши с провеждане на двудневно тактико- строево занятие. По време на оцеляването специализантите провериха на практика своите знания по ориентиране на местността с карта и зададени координати, както и своите лидерски и организаторски умения.

СКРЪБНА ВЕСТ

✈️ВВВУ „Георги Бенковски“ с дълбоко прискърбие съобщава , че на 30.10.2020 г. след кратко боледуване почина полковник /о.р./ професор д-р инж. Венцислав Иванов.

🔰Професор д-р инж. Венцислав Иванов е роден на 24.04.1954 г. в с. Брестовец , обл. Плевен.

✈️Завършва с отличен успех специалността „Експлоатация и ремонт на радио-електронно оборудване на летателните апарати“ във ВНВВУ „Георги Бенковски“. Офицерската си служба започва в трета ескадрила на 18 полк на първа ПВО дивизия , базирана в с. Габровница, област Монтана.

👨‍🏫Преподавателската му и научна дейност започва от 1979 г. до кончината си – от старши преподавател в катедра „Радиотехника и РЕО на ЛА“ във ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия , главен асистент , доцент и професор .

🔰Завършва докторантура в катедра „Навигация и космическа свръзка“ на радиотехническия факултет на ВВИА „Н.Е.Жуковски“ – гр. Москва , Русия.

✅Заместник началник на катедра „Радиотехника и РЕО на ЛА“ и началник на катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията“.
Завършва професионалната си преподавателска дейност като професор в катедра „Катедра „ Електроника, навигация и комуникация в авиацията „.

✅Има написани и публикувани над 150 учебника , учебни пособия, статии и доклади. Научен ръководител на докторанти, рецензент на докторски дисертации. Бил е член на Академичния и Научен съвет на ВВВУ „Георги Бенковски“ и на НВУ „В. Левски“. Член на Съюза на учените в България.

🔴С кончината на полковник /о.р./ професор д-р инж. Венцислав Иванов авиационната ни наука и ВВВУ „Георги Бенковски“ загуби достоен офицер и забележителен преподавател.

Поклон пред светлата му памет !

Погребението ще се състои в тесен семеен кръг на 7.11.2020 г.
От командването на
ВВВУ „ Георги Бенковски“


Командването на ✈️ ВВВУ „Георги Бенковски“ удостои военнослужещи ,преподаватели и цивилни служители по повод Деня на ВВС и Деня на народните будители

🔰През живота трябва да се върви като през зряла пшеничена нива: внимателно и с благодарност ! Тази мъдрост е от важно значение и за военно-образователния процес. 🇧🇬На тези, които са се посветили да обучават и възпитават , на тези, които имат принос в осъвременяване на учебния процес и неговото логистично осигуряване – благодарност! Личният им пример е най-доброто нагледно пособие !

🔴Два от най-сакралните празници – ✈️Деня на авиацията и ВВС и 👨‍🏫Деня на народните будители са поводът , командването на ВВВУ „Георги Бенковски“ да благодари на военнослужещи, преподаватели и цивилни служители за труда и професионализма им при изпълнение на професионалните ангажименти, обществената ангажираност и принос за утвърждаване авторитета на възстановеното ВВВУ „Георги Бенковски“.

❎Противоепидемиологичната ситуация не позволи грамотите на отличените да им бъдат връчени в тържествена обстановка и затова публикуваме техните имена , за да се знае, че пишат своите страници в историята на авиационната Алма матер !

✅Полковник доцент д-р инж. Иван Иванов Маринов
Декан на факултет „Авиационен“
✅Подполковник гл. ас. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев
Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
✅Майор Спас Иванов Геров
Началник служба „Професионално обучение, квалификация и подготовка“
✅Майор Чавдар Емилов Шехов
Началник Служба „Комуникационни и информационни системи“
✅Капитан Андриан Цветанов Пелев
Старши помощник-началник в Служба „ Административно осигуряване“
✅Старши лейтенант д-р инж. Кирил Миленов Камбушев
Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
✅Доцент д-р инж. Валентин Костадинов Киров
Катедра „ Авиационна техника и технологии“
✅Доцент д-р инж. Владимир Светославов Савов
Катедра „ Авиационна техника и технологии“
✅Доцент д-р Галина Тодорова Тодорова
Департамент „Природни и хуманитарни науки“
✅Главен асистент д-р инж. Стойко Огнянов Стойков
Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“
✅Главен юрисконсулт Жулияна Живкова Атанасова
✅Главен експерт Юлия Любенова Василева
Кабинет на началника на ВВВУ
✅Асистент инж. Красимир Русанов Каменов
Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
✅Старши преподавател по английски език
Ваня Любомирова Кацарска
Департамент „Природни и хуманитарни науки“
✅Старши преподавател по английски език
Явор Цветанов Върбанов
Департамент „Природни и хуманитарни науки“
✅Свилен Колев Пъшев
Началник сектор „ Одобрена организация за обучение“
✅Старшина Димитър Любомиров Николов
Началник склад „Авиационно въоръжение и бойни припаси“
✅Старшина Евгени Васков Григоров
Началник отделение „Авиационно-техническа подготовка“
✅Младши сержант Цветомира Иванова Трифонова
писар в Служба „Личен състав“

Здрави да са и честито !

УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти

На вниманието на ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ и ОБУЧАЕМИТЕ от ВВВУ "Георги Бенковски". 

Учебните занятия преминават в дистанционна форма на обучение от 26.10.2020 /Понеделник/ до 06.11.2020 /Петък/.

Всички курсанти и студенти могат да ползват системата за дистанционно обучение https://e-learning.af-acad.bg на ВВВУ "Георги Бенковски". На електронните пощи на обучаемите ще бъде изпратена информация за достъп до системата с потребителско име и парола.

Препоръчваме на всички обучаеми, които все още не са се свързали с преподавателите, водещи учебни дисциплини съгласно разписанията на класните им отделения за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. да го направят възможно най-скоро.

При възникване на въпроси и проблеми в процеса на използване на платформата ни пишете съобщение в страницата на училището във фейсбук.

📚Заедно да градим къщата на познанието

🔰По покана на директора на Начално училище „Христо Ботев„ Цветелин Горанов , в навечерието на празника на Военновъздушните сили, там гостуваха Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски и заместник –началникът по учебната и научна част полковник доцент д-р инж. Асен Маринов.

🔔Гостите от Авиационната Алма матер се запознаха с материалната база и осъществените проекти на началното училище, превърнало се в емблема за съвременно учебно заведение и неговият преподавателски екип. Те също информираха колегите си за амбициозните идеи на възроденото ВВВУ „Георги Бенковски“ за разширяване ареала на специалностите за обучение на военни и граждански авиационни специалисти.

👫Интересен бе и посетеният урок в 4-ти клас по „Технологии и предприемачество“ посветен на космонавтиката.

🟢Обсъдени са и основни аспекти от рамковото споразумение за сътрудничество, което да бъде подписано скоро.

🔴Образователните институции трябва да обединят усилията си за формиране на знаещи , можещи, амбициозни, смели творци на съвременна България. Процесът започва от ранна училищна възраст и продължава цял живот, категорични бяха в края на срещата си домакини и гости.

💞И за начало на добрите контакти, чаровниците от Начално училище „Христо Ботев“ ще поздравят участниците в годишната международна научна конференция на ВВВУ „Георги Бенковски“ ,която ще се проведе на 16 октомври.

Мотивационен полет до Авиобаза Граф Игнатиево

Мотивационен ✈️полет до Авиобаза Граф Игнатиево

Завърши една изпълнена с разнообразни събития седмица във ВВВУ „Георги Бенковски“.

🔰Най-вълнуващ за второкурсниците ден ще остане 6 октомври -ден , в който те извършиха първия си мотивационен полет от Долна Митрополия до Авиобаза Граф Игнатиево.

Идеята , първокурсниците да се запознаят с дейността на авиационна база е на доцент д-р инж. Валентин Киров и се реализира от близо 8 години. Тази пролет ,поради противоепидемиологичната ситуация пътуването не можа да се осъществи. Затова и ръководството на катедра Катедра „ Авиационна техника и технологии „ с началник Полк. Доц. Д-р инж. Любомир Митов, с подкрепата на командването на ВВВУ „Георги Бенковски“ и с разрешението на командването на ВВС я организира с вече второкурсниците в началото на месеца.

✈️Мотивационният полет , в който се включиха и младши командири от по-горните курсове и представители на Учебния отдел на ВВВУ бе осъществен с транспортния самолет Спартан С-27J от Авиобаза „Враждебна“ , ръководството на полетите на ВВУБ –Долна Митрополия и екипа на Авиобаза Граф Игнатиево.

💥Богатата програма на посещението , утвърдена от новия командир на базата бригаден генерал Николай Русев включва представяне на фронт-деск и общата организация на полетите , функциите на кулата за ръководство на полетите , височинното оборудване , посещение на еПОВР, представяне работата на инженерно-техническия състав и дейности по есенно-зимна експлоатация и представяне на аварийно-спасителни средства и служба за търсене и спасяване.

🔥За навлизане в тайните и динамиката на дейността на авиобазата съдействаха подполковник Славов, подполковник Лазаров , капитан Тодор Видолов, ст. лейтенант Денис Благоев ,майор Емил Янев, майор Надежда Топурова и още много ангажирани с посещението на курсантите специалисти.

🟢Не по-малко вълнуващи са и срещите с новопостъпилите в базата лейтенанти от Випуск „ Добруджански 2020“ и по-старшите по звание вече бивши възпитаници на ВВВУ „Георги Бенковски“.

🟦Традиционна е и общата снимка пред монумента на Миг-21.

✈️Екипажът на Спартана с командир майор Асенов и в присъствието на заместник командира на 16 ТАГ подполковник Димчо Добрев се справи отлично и с полета към Долна Митрополия.
Знак за това е и ,че макар и с маски на лицето, облегнати рамо до рамо, спящите са се чувствали толкова спокойни в огромната утроба на Спартана като в леглото си.

🍀Добрите контакти на ВВВУ "Георги Бенковски" с Авиобазите на ВВС ще продължат в различни направления на учебно-бойната дейност и занапред.


Ритуалът – за видимото и невидимото

     Измина една седмица от най- значимия ритуал за избралите да се посветят на военната авиация , започващи образованието си във ВВВУ „ Георги Бенковски“ – полагането на военна клетва! 
     Символите и знаците управляват света , твърди Конфуций !
     Да произнесеш клетвените думи и целунеш бойното знаме ,се случва един път в живота и е за цял живот ! 
     Всички да изпеят химна под акомпанимента на военен оркестър !
     Да преминат в тържествен марш пред гости , родители , преподаватели !
     Да видиш сълзи в очите от наблюдаващите съпричастни с мига, в който чуват твоето „Заклех се !“
     Да почувстваш обичта в словата на Министъра на отбраната , Началника на училището, на майката и колегата допълват емоцията на момента.
     Зад прецизността , точността , красотата показана по време на ритуала се крие както мотивацията на момчетата и момичетата, така и усилията и професионализма на много хора. 
     Първокурсниците се справиха отлично . За кратко време да овладеят основните моменти от строевата подготовка, да се стиковат с по-големите курсове и кадетите от Професионалния сержантски колеж.
      Основният принос е стратегията и тактиката в подготовката  приложени от полковник доцент д-р Мануш Христов, който има зад гърба си вече 17 клетви. Активно съдейства командването на курсантската рота – капитан Атанас Генчев , ст. лейтенант Цветелин Рангелов , капитан Димитър Минков , мл. сержант Петя Игнатова.
     С благодарност към отзивчивостта и вниманието на Представителния военен духов оркестър на ВВС с капелмайстор Михаил Младенов .
     А колко усилия и труд се вложиха в подготовката по създаване на благоприятна атмосфера за живот на първокурсниците , да бъдат облечени. С огромния обем от предизвикателства се справи  екипът на отделение „Логистика“ под ръководството на подполковник Златко Ванков ,капитан Димитър Петров, майор Илия Илиев , старши експерт Надежда Борисова, старшина Илиян Йорданов и старшина Димитър Николов. А за нашенската бригада „ Наш дом“ с технически ръководител Галин Гочев  и за всички, които помогнаха да бъдат извършени ремонтните дейности в срок – уважение за безрезервния им и всеотдаен труд !
     Зад спокойствието и реда по време на събитието  се крие отличната организация между звената на „Военна полиция „ , В.Ф. 52090 и ВВВУ „Георги Бенковски“.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Започват учебните занятия на студентите в задочна форма на обучение ОКС "Магистър"

Със заповед на началника на ВВВУ "Георги Бенковски" студентите задочна форма на обучение, образователно - квалификационна степен "магистър" са записани, считано от 03.10.2020 г.

Студентите започват учебни занятия на 03.10.2020 г. (събота), като е необходимо да се явят пред портала на ВВВУ "Георги Бенковски" до 08:00 ч. Преподавател от катедрата ще посрещне студентите и ще организира началото на занятията.Академичната учебна година във ВВВУ „Георги Бенковски“ започна


В първите два випуска на възроденото ВВВУ – „Випуск 2024“ и „Випуск 2025“ са приети 41 курсанти/почти двойно в сравнение с миналата учебна година/ , от които 6 девойки .
Курсантите ще се обучават по 7 специализации . Те идват в авиационната Алма матер от 12 града. Най-много са от Плевен – 12 , следвани от Пловдив- 9 , София , Ямбол. Хасково и Враца се представят с по едно момиче.
Студенти ОКС „Бакалавър“-редовна и задочна форма на обучение  ще се обучават в 4 специалности , а в задочна форма  студенти
ОКС „ Магистър“ ще надграждат знанията си също по 4 специалности.
Професионалният сержантски колеж прие кадети по две специалности.
Командването на ВВВУ „ Георги Бенковски“ отличи петима преподаватели , които са оставили трайна диря в най-новата история на Училището и се разделят с активната преподавателска дейност.
   ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. БОРИСЛАВ ДОДЕВ – 48 години в авиацията – от курсант до Декан на факултет 
„ Авиационен“,преподавател по основни дисциплини от теория на авиационните двигатели
ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. ТЕНЧО КОСТОВ – 49 години в авиацията – от курсант до два мандата заместник декан на факултет „Авиационен“ , преподавател по дисциплини от областта на  радиоелектрониката
ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. СТОИМЕН КАРЕМОВ –летец-пилот 1 клас с 3000 ч. нальот , командир на ескадрила , 49 години преподавателска дейност по дисциплини в областта на тактика на ВВС и родовите войски
ДОЦЕНТ Д-Р ДОНКО ОБРЕШКОВ – с 49 години в авиацията – от старшина –школник до преподавател по физика , чийто обучаеми достойно представят Училището на олимпиади по физика
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ Д-Р ИНЖ.САШКА ИВАНОВА – 40 години преподавател в Училището по основни дисциплини от теория на комуникационната техника
                     Към преподавателския екип на ВВВУ „Георги Бенковски“ се присъединиха  9 нови преподаватели.
           В Департамент „Природни и хуманитарни науки“ това са главен асистент Милен Митков, асистентите Павлин Цонев и Иван Бенков , преподавателките  Маргарита Гаврилова и Валя Цветанова.
           Асистентите Асен Вълов и Мануш Никифоров са новите попълнения в катедра „Авиационна техника и технологии“.
Асистент Йото Георгиев преподава в катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ , а асистент Георги Кирилов в катедра „Електроника, навигация и комуникация в авиацията“.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Полагането на военна клетва от курсантите - първокурсници на ✈️ВВВУ "Георги Бенковски" и

👨‍🎓откриване на академичната учебна година ще се състои на
🟦🔴28 септември 2020 /понеделник/ от 💥10 часа в района на Училището !


Студентското космическо общество на ВВВУ „Георги Бенковски“ откри четири нови астероида


      Благодарение на ползотворните контакти между ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и ВВВУ „Георги Бенковски“ , с активната методическа и научна подкрепа на доц. д-р Веселка Радева, ръководител на  Морска астрономическа обсерватория и Планетариум на ВВМУ "Н. Вапцаров" и Заместник-председател на Европейската асоциация по образование в областта на астрономията , преподаватели и курсанти от авиационното училище насочиха вниманието си към изследване на Космоса.
     Във ВВВУ "Г. Бенковски" бе сформирано и заработи Студентско Космическо общество. Първата стъпка бе екипът на Космическото общество да бъде  включен в Научно-изследователска програма на НАСА за откриване и проследяване на астероиди - The International Astronomical Search Collaboration (IASC).  
     На 17 септември 2020 година беше проведено обучение на екипа на ВВВУ "Г. Бенковски" за обработка на астрономическите изображения с професионалния астрономически софтуер Астрометрика. С него се откриват новите обекти и се изчисляват техните екваториални координати. Още в първите астрономически изображения  бяха открити нови обекти. Подготвеният отчет с изчислените координати на новите обекти бе изпратен в Центъра за малки планети в Харвард. От там се получи потвърждение, че са открити четири нови астероиди. Това означава, че е направено предварителното откритие на новите астероиди. Предстоят нови наблюдения на обектите за определяне на орбитите им около Слънцето. След това ще бъде предоставена възможност на откривателите да дадат имена на новооткритите обекти. 
     Екипът от преподаватели и  курсанти, открили новите астероиди са доц. д-р инж. Владимир Савов, ст. лейт. д-р Кирил Камбушев, лейт. инж. Милен Симеонов, мл. серж. Николай Манев, мл. серж. Калоян Димитров, с-на Мартин Георгиев, мл. серж. Кристияна Николова, с-на Стоян Витанов, с-на Денис Маринов, серж. Лъчезар Михайлов, серж. Ивайло Захариев и серж.  Драгомир Петров. 


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Класиране на кандидатите за обучение в образователно - квалификационна степен „магистър“ във факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Крайното класиране на кандидатите за обучение в ОКС „магистър“ във ВВВУ „Георги Бенковски“ след проведен прием за учебната 2020/2021 г. можете да изтеглите тук: Класиране на кандидатите за обучение в ОКС „магистър“.

Класираните кандидати за студенти могат да се запишат за обучение по заявените от тях специалности, както следва:

Срок за записване (лично): 16.09.2020 г. - 27.09.2020 г.
Начало на обучението на приетите кандидати: 03.10.2020 г.
Приетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят студентските си права.

    1. При записването приетите студенти представят:

 • Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование.
 • Документ за платени такси:
            500 ЛВ. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ СЕМЕСТЪР;
            25 ЛВ. ЗА КОМПЛЕКТ ЗА СТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ;
            10 ЛВ. ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ПОЛВАНЕ НА БИБЛИОТЕКА.

             IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
             BIC: STSABGSF

 • Четири снимки с формат 4/6 см и една снимка с формат 2,5/3 см;
 • Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България (само за чуждестранни граждани, които ще се обучават на български език).
    2. Студентите, приети за обучение срещу заплащане, сключват при записването си договор за обучение.
    3. След записването си студентът няма право да променя вида на магистърската програма и формата на обучение.
    4. При отписване от училището след започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.

Открит спортен турнир 'Полковник Панайот Узунов'

В чест на Деня на Съединението, Деня на независимостта и Празника на ВВВ, от 01.09.2020 г. до 15.10.2020 г. във ВВВУ "Георги Бенковски" ще се проведе осмото издание на открития спортен турнир "Полковник Панайот Узунов".

В рамките на турнира ще бъдат проведени следните състезания:
- футбол на малки вратички;
- волейбол;
- тенис на корт;
- стрийтбол (отбори по 4 човека);
- тенис на маса - индивидуално и по двойки;
- канадска борба - индивидуално;
- борба;
- спортно ориентиране - местност "Скобелев парк";
- ГСМ крос - 2 км;
- шахмат;
- джитбол;
- силов трибой;
- бридж;
- математика.

Записване на желаещите да участват – 7 септември 2020 г.
Съставяне на програмата на мачовете – 10 септември 2020 г. 
Финали и ветерански мачове – 09.30 часа на 15 октомври 2020 г.
Награждаване на победителите – 13.30 часа на 1 октомври 2020 г.

ВАЖНО ! ОБЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВА


ВВВУ „ Георги Бенковски” посрещна новия випуск курсанти и кадети


Първият випуск курсанти и кадети след възстановяването си прие ВВВУ „ Георги Бенковски“.
40 курсанти ще се обучават в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по шест специализации: Летец-пилот, Ръководител на полети (Щурман - управление на въздушното движение),Летателни апарати и авиационни двигатели, Летищно осигуряване, Авиационно въоръжение, Навигационни, комуникационни и информационни системи.
     На 23 август момичета и момчета от 11 града прекрачиха портала на ВВВУ „ Георги Бенковски“, за да овладяват авиационните професии. Най- много са от Плевен , следвани от Пловдив , София , Ямбол, Русе ,Ловеч, Хасково, Добрич, Пазарджик, Враца и Велико Търново.
     Началниците на катедрите от факултет „Авиационен „ запознаха придружаващите ги родители и самите тях с основните приоритети в обучението им през следващите 4-5 години. 
     Курсантите подписаха и договорите си за военна служба .
     На 24 август заедно с първокурсниците в общия строй на Училището бяха и 39 кадети за начало на обучението си по специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“ –редовно обучение и  „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции „- задочно обучение.

Началникът на ВВВУ „ Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски поздрави  новоприетите курсанти и кадетите от Професионалния сержантски колеж и представи командването на Училището.
Емоционални поздрави отправиха към бъдещите офицери Янислава Симеонова- майка на двама възпитаници на ВВВУ , полк.. доц. д-р Димитър Димитров - Началник Катедра „Електроника, навигация и комуникация в авиацията“, к-т Борислав Иванов – специализация „Летец-пилот“.
Първокурсниците и кадетите си направиха снимка с командването пред паметника на Георги Бенковски.
Курсантите от втори до пети курс бяха повишени в звание.
За всички започна редовния учебен процес. Учебната 2020/2021 г. ще бъде открита официално на 29 септември след приключване приема и на студентите .
Курсантите от първи курс ще положат клетва на 2 –ри октомври.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  КАНДИДАТИТЕ  ЗА  КУРСАНТИ ОТ  ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ

На кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“,♦ за всички специализации се извършва
медицинско освидетелстване на годността във Военномедицинска академия – гр. София.

Кандидите в кампанията за Допълнителен прием се явяват за медицинско освидетелстване на годността за времето от 31.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
🔴Кандидатите трябва да се явят във ВМА не по-късно от 07.30 часа на определената дата,да не са закусвали и да са отпочинали (гладни и жадни). 

КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-КУРСАНТСКАТА КАМПАНИЯ И В ДРУГО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ, МОЛИМ ДА УВЕДОМЯТ ЗА ТОВА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРИЕМАЩИ ДОКУМЕНТИТЕ.

Кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски” се явят лично в структурите на Военномедицинска академия със следните документи: 

1. 🟩  Писмо-направление от началника на ВВВУ „Георги Бенковски” (получава се лично от ВВВУ „Георги Бенковски“, не по-късно от 12:00 часа на 31.08.2020 г.).
За да получи писмо-направление, кандидатът трябва да е подал ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ документи за кандидатстване и да е заплатил такси за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 лв. и такса за първи изпит в размер на 30 лв.;

2.    🟥  Лична карта;

3.    🟦  Оригинал или служебно заверено копие на документ (удостоверение) от областния Център за психично здраве (психодиспансер);

4.    🟨  Лична амбулаторна карта, заверена, с подпис, номер и печат от личния лекар и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации) или здравна книжка (за военнослужещите);

5.    🟩  Химикал.

     🛑 На неявилите се на определената дата на медицинско освидетелстване на годността в кампанията за допълнителен прием, не се осигуряват допълнителни дати за явяване и те не могат да участват в класиране-то по-нататък.
          При желание от тяхна страна могат да продължат с участието си в приема, за студенти по специалностите, описани в сайта на Училището.

🟢  Всички кандидати за курсанти за наземни специализации преминават на медицински преглед във ВМА – гр. София в рамките на 2 (два) дни.

🔵  Медицинското освидетелстване на годността на кандидат-курсантите за специализация „Летец-пилот“ се провежда в рамките на 4 (четири) дни.

✅  За времето на медицинското освидетелстване на годността, кандидатите за курсанти трябва самостоятелно да си организират място за престой.

Оценките за медицинското освидетелстване на годността са:
-  🟢„годен за обучение във висше военно училище“;
-  ❌„негоден за обучение във висше военно училище“;
-  ❌„негоден за обучение по специализация „Летец-пилот“;

Етапната епикриза може да се изтегли от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“ – Раздел Прием/Курсанти/Необходими документи/ № 16

✅ Изпитите на кандидат-курсантите по допълнителния прием за учебната 2020-2021 г. ще се проведат, както следва:

- 🟣 общообразователен тест – на 09.09.2020 г. от 09.00 часа онлайн и присъствено за кандидатите, които нямат възможност да го проведат онлайн;

- 🔴 тест по английски език  – на 09.09.2020 г. от 13.00 часа онлайн и присъствено за кандидатите, които нямат възможност да го проведат онлайн;

- 🟢 психологична оценка (пригодност) – на 10.09.2020 г. от 09.00 часа за провеждане на тест и от 13.00 часа за провеждане на интервю (онлайн или присъствено);

- 🔵 изпит за физическа годност – на 11.09.2020 г. от 10.00 часа,  присъствено.

🟩 резервна дата за провеждане на изпити14.09.2020 г. 

- 🌐 балообразуването ще се извърши в периода от 15.09.2020 г. до 17.09.2020 г

-  🔰  обявяване на класирането на кандидатите в сайта на Училището - на 18.09.2020 г.
 
✳  Комисията за прием на курсанти по допълнителен прием ще заседава на 24.09.2020 г. 


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Обявен допълнителен прием на курсанти за учебната 2020/2021 г.

ВВВУ „Георги Бенковски“ уведомява, че ще проведе допълнителен прием на кандидати за курсанти през учебната 2020/2021 г. по следните 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

 • 🔵ЛЕТЕЦ - ПИЛОТ - 1
 • 🟢ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ - 1
 • 🔴РАДИО ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - 1
 • 🟢НАВИГАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ - 1
 • 🔵ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2

✅Кандидат-курсантите могат да се запознаят с реда за кандидатстване, необходимите документи и информация
за специализациите от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“. http://www.af-acad.bg/

Датите за явяване на изпити и медицински прегледи ще бъдат публикувани допълнително.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

ВВВУ „Георги Бенковски“ уведомява, че ще проведе допълнителен прием на кандидати за курсанти през учебната 2020/2021 г. по следните 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ


 • 🔵ЛЕТЕЦ - ПИЛОТ - 1
 • 🟢ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ - 1
 • 🔴 РАДИО ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - 1
 • 🔵НАВИГАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ - 1
 • 🟢ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2

✅Кандидат-курсантите могат да се запознаят с реда за кандидатстване, необходимите документи и информация
за специализациите от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.af-acad.bg

Датите за явяване на изпити и медицински прегледи ще бъдат публикувани допълнително.

Обявен допълнителен прием за студенти за учебната 2020/2021 г.

Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“

Насоченост
Възможност за обучение в „Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) и получаване на сертификат, съгласно регламент (ЕО) №216/2008 на Европейския Парламент и Удостоверение № BG.147.0004 на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация". 
Специалността покрива широк аспект от научно-технически и приложни проблеми възникващи в ежедневната дейност на фирмите и предприятията от сферата на услугите, промишлеността и авиациoнната индустрия. Насочеността е към придобиването на знания и умения във високо технологични области от науката и практиката свързани с авиациата, автоматиката, роботиката, системите за управление, компютрите за управление, информационните системи, системите за компютърно моделиране и проектиране, както и тяхното комбиниране за получаване на завършени интелигентни системи под формата на мехатронен продукт.

Необходими документи за кандидатстване на студенти по държавна поръчка

Заявление и състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски";
Удостоверение от Областния център за психично здраве, копие и оригинал на дипломата за средно образование.

Форми и срок на обучение

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация „Бакалавър-инженер”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

Перспективи за реализация

След завършването на обучението, випускниците притежават способности и се реализират успешно, като:
сертифицирани авиационни инженери в гражданската авиация, поддържащи и експлоатиращи: автопилотите и пилотажно-навигационните системи; системите за инструментален контрол; енергоснабдяването; електрообзавеждането; височинното и кислородното оборудване; системите за регистрация на параметрите на полета (черната кутия); системите за фото и въздушно наблюдение и разузнаване, както и тренажорните системи за обучение на пилоти и авиационен персонал;
висококвалифицирани специалисти по: роботика, мехатроника; системи за проектиране и разработване на технологични продукти; проектиране, разработване и програмиране на контролери и компютри за управление; информационни технологии; IoT устройства; интелигентни системи и системи с изкуствен интелект; системи за управление в енергетиката, както и системи за управление в различните сфери на човешката дейност;
мениджъри на високи позиции, както във фирми и предприятия от сферата на индустрията и услугите, така и от областта на авиацията.

Незаети места към 18.08.2020г. 

Редовна форма - 5
Задочна форма – 3
 
Такси за кандидатстване и обучение през учебната 2020г. – 2021г.

Такси за кандидатстване
Документи за кандидатстване – 10,00 лв.
За първи изпит или използване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30,00 лв.
Такси за записване
Редовна форма - 235 лв. /двеста тридесет и пет лева/ 
Задочна форма - 185 лв. /сто осемдесет и пет лева/

Телефон за контакт:
0882347791 – г-н Стоян Стоянов
https://www.af-acad.bg


Обявен допълнителен прием за студенти за учебната 2020/2021 г.

Специалност „Авиационна техника и технологии“

Насоченост

Възможност за обучение в „Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) и получаване на сертификат, съгласно регламент (ЕО) №216/2008 на Европейския Парламент и Удостоверение № BG.147.0004 на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация". 
Обучението по специалността е насочено към изграждане в бъдещия авиационен специалист на възможности за овладяване на фундаментални и приложни теоретични знания, практически умения и базова компетентност за изпълняване на професионални задължения в областта на авиационната техника и технологии, умения за самостоятелно вземане на решения и работа в екип в условията на конкурентна среда и дефицит от време

Необходими документи за кандидатстване на студенти по държавна поръчка

Заявление и състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски";
Удостоверение от Областния център за психично здраве, копие и оригинал на дипломата за средно образование.
Кандидатите за студенти могат да подават документи онлайн.

    https://www.af-acad.bg/students_admission

Форми и срок на обучение

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация 
„Бакалавър-инженер”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)
Перспективи за реализация

С придобитите знания и умения завършилите пълния курс на обучение по специалността „Авиационна техника и технологии” випускниците ще могат да заемат  длъжности в следните сфери и направления:
Да работят като сертифицирани авиационни инженери за гражданската авиация в поддържането, експлоатацията и възстановяването на планьора и силовата установка на въздухоплавателни средства с гражданско и военно предназначение;
Да ръководят или участват в експлоатацията, планирането и организацията на поддръжката на летателни апарати и самолетообслужваща техника на фирми от публично-частния сектор;
Да заемат длъжности в авиоремонтни фирми, изискващи квалификация “Машинен инженер” по специалността “Авиационна техника и технологии”;
Да участват в научни изследвания и проекти в областта на авиационната техника и технологии;
Да извършват консултантска и експертна дейност в областта на своята квалификация;

Незаети места към 12.08.2020г. 

Редовна форма - 1
Задочна форма – 5

Такси за кандидатстване и обучение през учебната 2020г. – 2021г.

Такси за кандидатстване
Документи за кандидатстване – 10,00 лв.
За първи изпит или използване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30,00 лв.

Такси за записване

Редовна форма - 235 лв. /двеста тридесет и пет лева/ за първи семестър.
Задочна форма - 185 лв. /сто осемдесет и пет лева/ за първи семестър.

Телефон за контакт:
0882347791 – г-н Стоян Стоянов

https://www.af-acad.bg/ 

Обявен допълнителен прием за студенти за учебната 2020/2021 г.

Специалност
 „Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение“

Насоченост

Възможност за обучение в „Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) и получаване на сертификат, съгласно регламент (ЕО) №216/2008 на Европейския Парламент и Удостоверение № BG.147.0004 на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация". 
За специалността се предвижда обучение с основна широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта „Технически науки".
Програмата за обучение има за цел получаване на базова компетентност в областта на принципите на работа на и анализа на електронни схеми, устройства и системи както за общо предназначение, така и в управлението на въздушното движение.
Необходими документи за кандидатстване на студенти по държавна поръчка

Заявление и състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски";
Удостоверение от Областния център за психично здраве, копие и оригинал на дипломата за средно образование.
Кандидатите за студенти могат да подават документи чрез онлайн кандидатура по всяко време на денонощието.

https://www.af-acad.bg/students_admission
Форми и срок на обучение

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация 
„Бакалавър-инженер”
Форма на обучение – редовна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)
Перспективи за реализация

С придобитите знания и умения випускниците са подготвени за реализация като:
Инженери в ДП „Ръководство въздушно движение” (РВД), осигуряващи управление на полети за гражданска авиация.
Организатори и изпълнители в поддържането и експлоатацията на електронни устройства и системи в различни предприятия и авиационни фирми.
Да извършват консултантска и експертна дейност в областта на електронните и радиоелектронните системи в авиацията.
Да участват в научни изследвания и проекти в областта на електронните и радиоелектронните системи.
Да работят в областта на образованието и други сфери на социално-политическия живот.

Незаети места към 13.08.2020г. 

Редовна форма - 1
 
      Такси за кандидатстване и обучение през учебната 2020г. – 2021г.

Такси за кандидатстване
Документи за кандидатстване – 10,00 лв.
За първи изпит или използване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30,00 лв.
Такси за записване

Редовна форма - 235 лв. /двеста тридесет и пет лева/ за първи семестър.
Задочна форма - 185 лв. /сто осемдесет и пет лева/ за първи семестър.

Телефон за контакт:
0882347791 – г-н Стоян Стоянов

https://www.af-acad.bg/#

Обявен допълнителен прием за студенти за учебната 2020/2021 г.

Специалност
 „Авиационна електроника“

Насоченост

Възможност за обучение в „Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) и получаване на сертификат, съгласно регламент (ЕО) №216/2008 на Европейския Парламент и Удостоверение № BG.147.0004 на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация". 
Формиращите специалността дисциплини са свързани с елементната база на електрониката и цифровата техника, аналогова и цифрова схемотехника, компютърната техника,  конструирането на електронна апаратура, електронни технологии, микропроцесорна техника. Обучението се провежда в лаборатории, оборудвани с измервателна, компютърна и информационна техника, достъп до интернет, програмни продукти за симулация и анализ на електронни схеми и за проектиране на електронни устройства и системи.

Необходими документи за кандидатстване на студенти по държавна поръчка

Заявление и състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски";
Удостоверение от Областния център за психично здраве, копие и оригинал на дипломата за средно образование.
Кандидатите за студенти могат да подават документи онлайн.

Форми и срок на обучение

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
Професионална квалификация 
„Бакалавър-инженер“
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)
Перспективи за реализация

С придобитите знания и умения випускниците са подготвени за реализация като:
Сертифицирани авиационни инженери за гражданската авиация.
Ръководители, проектанти, технолози и сътрудници в конструкторски и технологични бюра, разработващи и усвояващи съвременна електронна апаратура и системи;
Специалисти, експерти, консултанти и мениджъри в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, както и в частния бизнес;
Организатори и изпълнители в поддържането и експлоатацията на електронни устройства и системи в различни предприятия и фирми;. 
Успешно извършват консултантска и експертна дейност в областта на електронните и радиоелектронните системи и участват в научни изследвания и проекти в областта на електронните и радиоелектронните системи;             
Такси за кандидатстване и обучение през учебната 2020г. – 2021г.

Такси за кандидатстване
Документи за кандидатстване – 10,00 лв.
За първи изпит или използване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30,00 лв.
Такси за записване

Редовна форма - 235 лв. /двеста тридесет и пет лева/ за първи семестър.
Задочна форма - 185 лв. /сто осемдесет и пет лева/ за първи семестър.

Незаети места към 13.08.2020г. 

Редовна форма - 4
Задочна форма – 5

Телефон за контакт:
0882347791 – г-н Стоян Стоянов

https://www.af-acad.bg/students_admission

ВИПУСК 2020 „ДОБРУДЖАНСКИ” НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ВИПУСК 2020 „ДОБРУДЖАНСКИ”  НА 
ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 
         На летище  Долна Митрополия се състоя производството на ВИПУСК 2020  „ Добруджански”на ВВВУ „ Георги Бенковски”. В тържествения акт участие  взеха  Министърът на отбраната Красимир Каракачанов и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев .Заедно с  тях, командира на ВВС  генерал-майор Цанко Стойков  и Началника на Училището  бригаден генерал Юлиян Радойски връчиха на  випускниците лейтенантските и сержантски пагони , дипломите  за висше образование и удостоверението за завършен Професионален сержантски колеж. Авиоинженерите  получиха и новия нагръден знак на ВВВУ „ Георги Бенковски”. 
         Министърът на отбраната Красимир Каракачанов възнагради отличника на випуска лейтенант Владимир Тасков и първенците по специализации с парични и предметни награди и книга с историческа тематика.
        Всички випускници получиха  лично от писателката Галина Златарева „ Медальонът „ – исторически роман за интересната личност на патрона на авиационното училище – Георги Бенковски.
        Община Долна Митрополия чрез кмета Поля Цоновска връчи Академичната награда „12 април” на лейтенант Милен Симеонов.
        Подаръци получиха изявили се випускници от флотилен адмирал проф. д-р Боян Медникаров- началник на ВВМУ „Никола Й.Вапцаров”, полк. Иван Маламов – началник на НВУ „ Васил  Левски”, командването на ВВВУ „ Георги Бенковски”, подп. Радослав Георгиев –председател на Сдружение „Артилерия-генерал Владимир Вазов”.
       Тъй като випускът носи името „Добруджански” по повод събитията преди 80 години по присъединяването на Южна Добруджа към Родината,в началото на ритуала  бяха прочетени откъси от заповедта на командира на Трета отделна армия относно навлизане на частите и съединенията в Южна Добруджа, както и лични поверителни писма относно организиране и участие на смесения орляк в операцията по навлизане в Южна Добруджа.
  В ролята на командир на пехотна дружина  се превъплъти мл.сержант Камен  Димитров., а като командир на армейски въздушен орляк ,пилотът  сержант Александър Недялков. Знамето на 46-ти  Добрички полк /реплика , предоставена от добричкия клуб „ Традиция „/бе поверено на сержант Денис Маринов.

       С авиационен поздрав от българските ВВС в състав: два PC-9M “Pilatus”, два L-39ZA “Albatros” от в.ф. 52090 – Долна Митрополия  и  МиГ-29 от в.ф. 28000 – Граф Игнатиево  завърши ритуала по производство на първия випуск на възроденото ВВВУ „ Георги Бенковски „.
       Участието в ритуала на Представителния духов оркестър на ВВС под диригентската палка на майор Михаил Младенов  повиши емоционалния градус на събитието.
       Пожелания и напътствия випускниците получиха и чрез поздравителните адреси на много институции.
       На церемонията на 31 юли  имаше  много  гости , които наблюдаваха  и наземен показ на авиационна техника. 


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Допълнителен прием на студенти за обучение в ОКС 'Бакалавър'

От 30.07.2020 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ стартира приема на документи за студенти за второ класиране в ОКС „Бакалавър“ за учебната 2020/2021 г. по посочените в таблицата специалности.

Кандидат-студентите подали документи за първо класиране, които не са се записали, ще участват във второ класиране заедно с кандидатите подали документи след обявяването на незаетите места. 

Телефон за контакт:  0882 / 34 77 91  - ц. сл. Стоян Стоянов

ХI национална конференция с международно участие „Електроника 2020”

ХI  национална  конференция с международно участие  „Електроника 2020”
На 23 и 24 юли , онлайн се проведе национална конференция „Електроника 2020”.

Тя бе организира от Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),Техническия университет – София, IEEE българската секция,и Факултета по Електронна техника и технологии при Техническия  Университет – София със съдействието на: Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) вБългария, Българската академия на науките (БАН), Университетът по приложни науки - Офенбург,Техническият университет в Рига, VDE - Германия и водещи фирми в областта на електрониката.

Представени бяха разработки в 8 тематични направления ::
• Биомедицинско инженерство
• Схеми и системи
• Образователни технологии
• Измервания в електрониката
• Индустриална електроника
• Информационни и комуникационни технологии
• Микроелектроника и оптоелектроника
• Силова електроника

Преподавателите от ВВВУ „ Георги Бенковски” подполковник д-р инж. Мартин Камбушев от катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии „ и полковник доц. д-р инж. Асен Маринов – заместник-ректор по учебната и научна част , в съавторство с проф. Найден Шиваров от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и доц.д-р инж.Ренета Димитрова от Техническия Университет представиха доклад на тема: "Апробация на математичен модел на специализирана мехатронна система".

Докладите  от конференцията са включени в цифровата библиотека IEEE Xplore, както и в базите данни Scopus и Web of Science.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Класиране на кандидатите за обучение в ОКС 'Бакалавър'

Крайното класиране на кандидатите за обучение в ОКС "Бакалавър" във ВВВУ "Георги Бенковски" след проведен прием за учебната 2020/2021 г. можете да изтеглите тук: Класиране на кандидатите за обучение в ОКС 'Бакалавър'.

Класираните кандидати за студенти могат да се запишат за обучение, като студенти по заявените от тях специалности, както следва:

- на 25.07.2020 г. и на 26. 07. 2020 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методии“ № 1 
от 09.00 часа до 14. 00 часа;
- на 27.07. 2020 г. и на 28.07. 2020 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методии“ № 1 
от 08.00 часа до 16. 00 часа;

Молим при явяване за записване за обучение да носите със себе си: 
- диплома за завършено средно образование – оригинал;
- четири снимки формат 4/6 см;
- две снимки формата 2,5/3 см.;
- лична карта, която се връща на студента след проверка;
- документ за внесена такса за обучение през първия семестър, такса за комплект студентски документи от 25 (двадесет и пет) лв. и годишен абонамент за ползване на библиотеката 10 (десет) лв.


ПРЕДИ ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТЯТ

- ТАКСАТА ЗА ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР, КОЯТО Е ½ ОТ ГОДИШНАТА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ,  РЕДОВНА ФОРМА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА  ЗАПЛАТЯТ  235 ЛВ./ДВЕСТА ТРИДЕСТ И ПЕТ ЛЕВА/ :
- 200 ЛВ. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР
- 25 ЛВ. ЗА КОМПЛЕКТ ЗА СТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
- 10 ЛВ. ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ПОЛВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА
        
ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ,  ЗАДОЧНА ФОРМА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТЯТ  185 ЛВ./СТО ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА/
- 150 ЛВ. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР
- 25 ЛВ. ЗА КОМПЛЕКТ ЗА СТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
- 10 ЛВ. ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ПОЛВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

ПРОМЯНА МЯСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИПУСКА НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ПРОМЯНА  МЯСТОТО   НА  ПРОИЗВОДСТВОТО  НА  ВИПУСКА   НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
Поради настъпили обективни причини ,
тържественият  акт по присвояване на първо офицерско звание 
на курсантите и първо сержантско звание на кадетите 
от  Випуск  2020 „ Добруджански” 
на ВВВУ „ Георги Бенковски” ще се проведе на 31 юли 2020 /петък/, 
от 10 часа, в град Долна Митрополия , в района на Училището.


Годишна международна научна конференция на ВВВУ 'Георги Бенковски' 2020

На 16.10.2020 г. ще се проведе Годишна международна научна конференция на ВВВУ 'Георги Бенковски' 2020 под патронажа на Министъра на отбраната на Република България със съорганизатори Факултет "Авиационен", Департамент "Природни и хуманитарни науки", Български Военновъздушни Сили, Съюз на учените в България - клон Плевен, Институт по космически изследвания и технологии - БАН, Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, Институт по роботика - БАН и Rohde & Schwarz - България.

Тематични направления:
1. Авиационна и космическа техника.
2. Военни науки и средства за поразяване.
3. Електроника, комуникационна и навигационна техника.
4. Електротехника, автоматика, информационни технологии, мехатроника и роботика.
5. Социални, хуманитарни науки и филологии.

Срок за подаване на заявки за участие и изпращане на доклади в електронен вид до 31.08.2020 г. До две седмици от изпращането на доклада желаещите да участват ще бъдат уведомени от рецензентите за одобрение на доклада или необходимост от допълнително редактиране. 

До 02.10.2020 г. одобрените участници трябва да изпратят окончателния вариант на доклада и сканирано копие от платежното нареждане с платена такса за участие.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 08:00 до 12:00 на 16.10.2020 г.

Начало на Годишната международна научна конференция на 16.10.2020 г. в 10:00 часа.

За допълнителна информация заповядайте на страницата на конференцията на сайта на училището.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Увеличаване на местата и класиране за РЕДОВЕН ПРИЕМ по военни специализации

На 22.07. 2020 г. (сряда) от 10.00 часа в Конферентната зала на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия ще заседава комисия за РЕДОВЕН прием на курсанти. 

Поради големия интерес на кандидати към специализациите, по които се провежда обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“, се увеличи броя на местата по специализациите. 

Местата, за които ще се приемат кандидати за обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ са, както следва:
- за специализацията „Летец-пилот“ – 3 места;
- за специализацията „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ – 5 места;
- за специализацията „Авиационно въоръжение“ – 1 място;
- за специализацията „Летателни апарати и авиационни двигатели“ – 1 място;
- за специализацията „Летищно осигуряване“ – 1 място;
- за специализацията „Навигационни, комуникационни и информационни системи“ – 1място

Уважаеми кандидат-курсанти,
Ако сте подали документи за кандидатстване във ВВВУ „Г. Бенковски“  в рамките на кампанията за РЕДОВЕН ПРИЕМ ( до 26.06.2020 г.) положили сте всички изпити (общообразователен тест, тест по английски език, изпит за физическа годност, психологическа пригодност, и сте преминали медицински преглед), и Вашият бал е по-голям от 21, заповядайте на 22.07.2020 г. в 09. 30 часа пред портала на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия.  

За да заемете място в дадена специализация е необходимо да представите оригинал на  дипломата за завършено средно образование.

ГРАФИК за класиране и записване на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ГРАФИК за класиране и записване на кандидат-студенти за обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2020/2021 г. във ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия.

За повече информация относно приема на студенти в ОКС "Бакалавър", описание на специалностите и необходимите документи за кандидатстване, посетете страницата за прием на студенти на нашия уеб-сайт.

Документи за кандидатстване се приемат 24/7 чрез онлайн платформата за електронно кандидатсване на нашия уеб-сайт.

Дати за предварителен тест ALCPT за редовната есенна сесия STANAG 6001 по английски език

ВВВУ "Георги Бенковски", обявява дати за предварителен тест ALCPT, за редовната есенна сесия STANAG 6001 по английски език както следва:

- 03.09.2020 г. (редовна дата), 13:30ч., ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия, учебен корпус А, зала А-503;
- 09.09.2020 г. (резервна дата), 13:30ч., ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия, учебен корпус А, зала А-503.

Краен срок за подаване на рапорти / заявления: до 15.08.2020 г.

Прием на обучаеми в ОКС 'Магистър'

ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия обявява онлайн прием за обучение в образователно-квалификационна степен "Магистър" за учебната 2020 / 2021 г. 

Документи се приемат от 01.07.2020г. до 10.09.2020 г. 

Класирането на кандидатите ще се проведе на 15.09.2020 г. 

Записването на приетите кандидати ще се извършва от 16.09.2020 г. до 25.09.2020 г. 

Обучението ще стартира на 03.10.2020 г. 

За повече информация относно необходимите документи и такси за кандидатстване посетете страницата за прием на магистри на нашия уеб-сайт.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Прекратяване на подаването на документи за прием на курсанти

Уважаеми кандидат-курсанти, 
от 12.00 часа на 26.06.2020 г. спира регистрацията и приема на документи за курсанти до приключване работата на комисията за ранен прием

Следете сайта на училището за актуална информация относно приема по специализации.

Мотивационен полет на вертолет AS365N3 Dauphin във ВВВУ „ Георги Бенковски”

Със спецификата на военноморската авиация , авиобаза „Чайка” и авиационната техника, експлоатирана от Военно морските сили се запознаха курсантите от ВВВУ „Георги Бенковски”. Това се случи по време на ежегодното гостуване на екипаж от Морска вертолетна авиобаза „Чайка” на летище Долна Митрополия. 

Заместник-началникът по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски” полковник доц. д-р Асен Маринов представи  командира на авиобазата подполковник Спас Спасов. В презентацията си той  акцентира   на целите и задачите на уникалната  авиобаза ,чиято  104 годишна история преминава през няколко етапа, последният от който е свързан с получаването на първия хеликоптер  „Panther“ (Eurocopter AS565 Panther) на 9 октомври 2011 г.  от поръчаните общо 6 броя. Доставени са 3 вертолета, останалите 3 са отказани поради липса на средства. През 2019 г. е получен вертолет AS 365N3 „Dauphin” (Дофин) – цивилният вариант на  „Panther“. 

Екипажите от  базата ,сподели подполковник Спасов , са отлично подготвени за борба с надводен и подводен противник денем и нощем, медицинска евакуация , логистичен въздушен транспорт , антитерористични  действия , бойно търсене и спасяване ,тактически въздушен транспорт , целеуказване зад хоризонта и др. За повишаване квалификацията на 7-те екипажа се подбират курсове , които ще задълбочат знанията и уменията на пилотите и техниците. Всички пилоти са с първи клас. Очакват екипа да се попълни от двама младши пилоти. В морската авиация специализираният английски е задължителен. Подготовката на летателния и наземния състав е по- различна от авиобазите на ВВС,категоричен е командирът на „Чайка”..

Благодарение на професионалните взаимоотношения с командването на ВМС се разрешават  най- разнообразни  проблеми, съвременно оборудване , включително и осигуряване на индивидуалното оборудване на екипажите. Очаква се до 2026 г. в базата да се подготвят и за дейности на корабна платформа. А и да получат още вертолети, за да се обезпечи по-добра защита  на бреговата ивица. 

Курсантите се запознаха  и с техническите характеристики на „Panther“, а на място и с тези на AS365N3 Dauphin. Членовете на екипажа - подполковник Спас Спасов, вторият пилот старши лейтенант Мартин Манев, бордните авиомеханици капитан Хараламби Сертев, старши лейтенант Валери Христова и наземния техник инженер по авионика капитан Владимир Начев задоволиха интереса на бъдещите си колеги , разказвайки, показвайки и отговаряйки на десетки въпроси.

Очертават се интересни идеи за съвместни дейности в учебната и практическа  работа между Авиобаза „ Чайка”и  ВВВУ „ Георги Бенковски”.

Гостите от „ Чайка „ поздравиха курсантите , демонстрирайки възможностите на AS365N3 Dauphin.

Из историята на Морска вертолетна авиобаза „Чайка“ :
 • разположена на брега на Варненското езеро, в границите на днешния район Аспарухово. Старото име е Пейнерджик („мандра“);
 • 1915 – 1916 г.- Строежът на летище за хидроплани там е започнат от германски специалисти. Дислоцирани са германски хидроплани от типовете „Friedrichshafen“ и „Rumpler“;
 • декември 1916 г. - Първи боен полет над море от български екипаж  за  прогонването на  руския  крайцер „Память Меркурия“;
 • 1 май 1917 г.- Във Варна се сформира самостоятелната българска Водохвърчилна станция,  с което е поставено началото на българската морска авиация. На тази дата летището официално преминава под българско командване. Поделението разполага с 4 германски хидроплана;
 • След подписването на Ньойския договор хидропланите са унищожени на летище Божурище;
 • 14 октомври 1959 г.- Сформирана е противолодъчна ескадрила в състава на Военновъздушните сили. Първоначално тя е базирана на летище Враждебна и е въоръжена с вертолети Ми-4М;
 • май 1961 г.- Ескадрилата се пребазира на летище „Чайка“ и на подчинение на Военноморските сили;
 • 1979 – 1982 г.- На въоръжение постъпват вертолети Ми-14ПЛ  (противолодочный – за борба с подводни лодки) и Ми-14БТ (на руски: буксировщик минных тралов – за буксиране на минни тралове), които заменят остарелите Ми-4;
 • септември 1998 г.- Създадена 63-та отделна морска вертолетна авиобаза;
 • 9 октомври 2011 г.- Получен първият хеликоптер „Panther“ (Eurocopter AS565 Panther);
 • 1 август 2012 г.- Вертолетите „Panther“ носят денонощно дежурство за участие в операции по търсене, спасяване и оказване на помощ на бедстващи кораби и летателни апарати.

Фото: Юлия Василева и Ралица Иванова
 
Валя Минкова

Студенти от ВВВУ „ Георги Бенковски” на опознавателен стаж в „Плейн Кеър Солюшънс” АД

Студенти от ВВВУ „ Георги Бенковски”, с гражданска специалност „ Авиационна техника и технологии” проведоха опознавателния си стаж в  „Плейн Кеър Солюшънс” АД. Целта бе да се запознаят  със структурата и организацията на работа на фирми ,чиято дейност  е свързана с използването на  въздухоплавателни средства.

„Плейн Кеър Солюшънс” АД е фирма, чийто ареал на дейност е свързана с ремонт и техническо обслужване на въздухоплавателни средства и инженеринг, линейно и базово обслужване, поддръжка и ремонт на самолетообслужваща техника, конверсия на самолети, до  боядисване и измиване на самолети и компоненти, внос/износ и логистика на резервни части и агрегати, свързани с ремонта и поддръжката на въздухоплавателните средства .

Менторите от фирмата запознаха студентите и с основните документи при изпълнение на разностранната дейност при работа по и с въздухоплавателни средства.


Тактическо лидерство - компетентности и дейности

Лидерската подготовка е изключително важна за офицерската професия. Изследователите считат, че лидерството предполага няколко изключително прости неща: да имате стратегия и да осъществите тази стратегия като поставите правилните  хора на правилните места. 

В учебните програми на курсантите от ВВВУ „Георги Бенковски”е предвидена теоретична лидерска подготовка , а третата част е посветена на „Тактическо лидерство – компетентности и дейности”. Знанията и уменията на курсантите –летци от трети курс и на всички останали четвъртокурсници се проверят и чрез двудневни, с широк обхват от дейности занятия. Защото както твърди Чарлз Дарвин , „Оцелява не най-силният, нито най-интелигентният от видовете, а най-добре приспособяващият се към промените”.
 
Предизвикателствата към бъдещите офицери отправиха ръководителят на занятието полковник доц.д-р Мануш Христов , заместник-ръководителят старши лейтенант Цветелин Рангелов и помощник-ръководителят курсант старшина Милен Симеонов.

Целта е да се реализират без напрежение и със смислени и решителни практически действия за оцеляване на бойното поле в зона с несигурна или враждебна обстановка и среда.

Конкретните задачи ,които обучаемите са изпълнили  са изисквали:

 • инженерно оборудване на елементи от позициите за отбрана на летищната инфраструктура;
 • излизане от боя и оттегляне; действия на малката група при пробив за излизане от изолация;
 • ориентиране и движение на местността;
 • засадни действия и противодействия на противниковата засада;
 • устройване на лагер с подръчни средства. 

Втората част от занятието е свързана с осъществяването на тактическа задача на тема: „Оцеляване на малки тактически формирования на бойното поле и в хода на изпълнение на операция като група /тим STT /”. При изпълнението на тактическата задача се включват и сили и средства на Регионална Служба „Военна полиция”-Плевен. Те участват с 4 броя специални бронирани автомобила  „ Пясъчна котка” с 16 служители под командването на майор Димитър Димитров и капитан Мариян Боромски. Служителите на Военна полиция са се оказали под „приятелски огън".

Анализът на занятието показа,че натрупването на опит е резултат на допуснати собствени грешки в хода на осъществяване на взаимоотношенията с органите на военна полиция.Наложително е да се търсят възможности за ежегодно провеждане на практически занятия от този вид и форма , а не еднократно за целия курс на обучение.

 В осигуряване на занятието са ангажирани и  20 военнослужещи.

 Валя Минкова


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно РАННИЯ ПРИЕМ на кандидати за курсанти

До всички кандидати за курсанти, подали документи до 29.05.2020 г. в рамките на кампанията за ранен прием.

Уважаеми кандидат-курсанти,

За всички Вас, които преминахте и продължавате да полагате планираните изпити (общообразователен тест, тест по английски език, изпит за физическа годност, психологическа пригодност, и медицински прегледи) ще се проведе РАНЕН ПРИЕМ.

Приемът ще се проведе на 29.06.2020 г. (понеделник) от 10.00 часа в конферентната зала на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия .

За Вас ще бъде организиран изпит за физическа годност на 12.06.2020 г. от 10.00 часа. Изпитът ще се проведе във ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия.

За изпита за физическа годност всеки кандидат да се яви до 09.30 часа пред портала на ВВВУ „Георги Бенковски“, и да носи лична карта, платежно нареждане за явяване на изпит за физическа годност. Спортното облекло всеки кандидат си осигурява самостоятелно
 

Всички кандидат-курсанти, подали документи след 29.05.2020 г. ще участват в кампанията за РЕДОВЕН ПРИЕМ на курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“.

Датите за явяване на изпити са посочени на сайта на Училището.

Комисията за редовен прием на кандидати за курсанти ще заседава на 22.07.2020 г. (сряда) от 10.00 часа в конферентната зала на ВВВУ „Георги Бенковски“.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за КАНДИДАТИТЕ за ОБУЧАЕМИ (КУРСАНТИ и СТУДЕНТИ) във ВВВУ „Георги Бенковски“

Подаването на документи за кандидатстване за курсанти и студенти във ВВВУ“Георги Бенковски“ СЕ УДЪЛЖАВА до 26.06.2020 г.

Кандидатите да представят / да качат в профилите си на сайта на ВВВУ "Георги Бенковски" сканирани своите дипломи за завършено средно образование до 10.07.2020 г. 

Балообразуване ще се извърши в периода от 13.07. 2020 г. до 21.07.2020 г.

Комисията за прием на курсанти ще заседава на 22.07.2020 г. 

Общообразователният тестизпита по английски език и психологическата оценка (пригодност) ще се провеждат онлайн.

Кандидатите ще провеждат изпит, след като с тях се свърже наш представител и бъде уточнена дата за провеждането на изпита. 

Изпитите ще се провеждат на групи от по 10 - 15 кандидата за общообразователния тест  и изпита по английски език, а психологичната оценка (пригодност) ще се провежда на групи от по 5 кандидата.

Датите за полагане на изпити от кандидатите за курсанти и студенти във ВВВУ „Георги Бенковски“ са представени в приложената към съобщението таблица.


ВВВУ „Георги Бенковски” стартира ОНЛАЙН ПРИЕМ на курсанти и студенти

С цел облекчаване на условията за прием на курсанти и студенти, екип от ВВВУ „Георги Бенковски” подготви и започна реализацията на платформа за онлайн провеждане на приемни изпити

Първите кандидат-курсанти и студенти, които трябваше да се явят на изпит през месец март и поради наложената карантина не можеха да се явят, направиха това този уикенд - онлайн. Те са от цялата страна.

Кандидатите работиха по общообразователния тест и теста по английски език в специално разработена онлайн среда. Системата автоматично проверява, оценява и класира кандидатите по резултатите към момента. Изпитът се наблюдава и записва в реално време чрез използване на платформа за провеждане на видеоконферентни разговори.

През седмицата ще се проведе тест и интервю за оценка на психологическата пригодност на кандидат- курсантите.

Кандидатите за обучение по 6 авиационни военни специализации за курсанти и по 4 инженерни специалности за студенти могат да заявят желанието си и да кандидатстват онлайн. Попълването на електронния формуляр за кандидатстване за обучение като курсант отнема само 20 минути.

Системата за дистанционно обучение на курсанти и студенти ОКС "Бакалавър" и "Магистър" се подготвя под ръководството на Заместник-началника/Заместник-ректора по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски” подполковник доц. д-р инж. Асен Маринов.

Конкретната разработка на системата за електронен прием е дело на инж. Мариян Апостолов /бивш възпитаник на Училището/ и капитан инж. Николай Кънчев - асистент в катедра „Авиационна техника и технологии“.

Първият онлайн кандидат-курсантски и студентски изпит в новото летоброене на ВВВУ „ Георги Бенковски” бе реализиран от екип на отделение Учебна и научна дейност" с началник подполковник Димитър Димитров – капитан Георги Кръстев и старши експертите Красимира Йолова и Стоян Стоянов.

В условията на извънредно положение и карантина срокът за предварителния прием е УДЪЛЖЕН до 29 май 2020 г. Кандидатите, преминали през първите изпитни тестове ще се явят на задължителните изпити по физическа подготовка и медицински прегледи след отмяната на противоепидемиологичните мерки.

Следете страницата ни във фейсбук и нашия уеб-сайт, за да се информирате своевременно.

Валя Минкова
Старши експерт  връзки с обществеността
0884 670 146

Институции и доброволци - Заедно в името на доброто

В Плевен се роди идея как може да се окаже помощ и подкрепа на граждани по време на извънредно положение. Поводът -прекратяване на 17 март  дейността на социалната кухня към Министерство на отбраната , осъществявана чрез Изпълнителна Агенция „ Военни клубове и военно-почивно дело „,предоставяща топъл обяд на 40 членове от военно-родолюбивите организации в града.

На Благовещение кухнята възобнови дейността си като 44 възрастни хора получиха топъл обяд по домовете си. Днес / 26 март/ те са вече 52 -ма / 40 от социалната кухня и 12 други нуждаещи се плевенчани /,а на 3-ма възрастни са направени покупки .

„Виновниците“ за случващото се добротворчество в Плевен са :

 • Миглена Цанова – председател на Фондация „Чудесата на децата“ , майка на три деца , с 11 години служба в армията /ефрейтор / , която с
 • Илиян Христов – Председател на Дружество „ Военноинвалид „ инициираха кампания за набиране на доброволци в подкрепа на нуждаещи се плевенчани , която бе приветствана от
 • Георг Спартански – Кмет на Община Плевен ,
 • Стефан Милев -Заместник Кмет „ Проекти и хуманитарни дейности“,
 • Д-р Елза Пачева - Началник Отдел „ Здравеопазване и социални дейности „.

Общината обяви кампания за събиране на доброволци ;предостави помещение и офис оборудване за дейността на екипа ;договори с фирма „Мастър Пик“ ЕАД осигуряване на готова храна ; гласува доверие на Миглена Цанова като координатор на дейността.

 • Бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник на Гарнизон Плевен бе медиаторът между военно-родолюбивите организации , Общината и ИА „ Военни клубове и военно-почивно дело“, което доведе до бърза реакция за възстановяване взаимоотношенията с обслужващата социалната кухня в Плевен фирма чрез действията на 
 • Валери Стоянов – Изпълнителен Директор на ИА „ Военни клубове и военно-почивно дело“,
 • Николинка Илиева – Заместник Изпълнителен Директор и преди всичко екипът на
 • Гергана Александрова – Главен Директор „ Военни клубове и социални дейности“.

Добрата практика от Плевен вече се разпространява и сред другите 17 общини , в които бе преустановена дейността на кухните към МО . Днес трябва да заработи отново кухнята в Бургас.

Нищо нямаше да е такова ,каквото е, ако на повика за помощ не се бяха отзовали съпричастни към ситуацията доброволци. Какъв е техният профил ? Постъпили са около 80 кандидатури , от които за сега са привлечени 45 . Възраст – от 17 -18 до 50-55 години. Професионална реализация : ученици от СМУ „Панайот Пипков", лекар , студенти по медицина, шивачки, журналистка, общински служители , деца на общински съветници, капитан далечно плаване и още и още. Работят 7 екипа  с по двама доброволци. Екипите ще се редуват по за седмица. Собствениците на автомобилите сами поемат разхода на гориво .

Доброволците са пожелали включените в социалната кухня към МО да получават храна и в почивните дни , като се набират и дарители за това начинание.

От 30 март, на основание сключен договор с ИА „ Военни клубове и военно-почивно дело“ ,  фирмата на ЕТ „Стефан Димитров – СД" ще приготвя храната за социалната кухня на МО в Плевен, а ще се получава чрез доброволческия щаб. 


Валя Минкова

Старши експерт    връзки с обществеността


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Отмяна на изпитите със студентите в задочна форма на обучение

Отменят се всички изпити със студентите, обучаващи се в ЗАДОЧНА форма, до второ нареждане. 

За да се информирате своевременно за новите дати за провеждане на изпитите, следете страницата във фейсбук и уеб-сайтът на училището.

УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти

На вниманието на ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ и ОБУЧАЕМИТЕ от ВВВУ "Георги Бенковски". 

На електронните пощи на всички преподаватели ще бъде изпратена инструкция за провеждане на дистанционно обучение със студенти и курсанти съгласно разписанията на учебните занятия за летния семестър на учебната 2019/2020г.

Обучаемите от ВВВУ "Георги Бенковски" могат да изтеглят инструкция за провеждане на дистанционно обучение на този линк.

Препоръчваме на всички обучаеми, които все още не са се свързали с преподавателите, водещи учебни дисциплини съгласно разписанията на класните им отделения за летния семестър на учебната 2019/2020 г. да го направят възможно най-скоро (вижте съобщението от 12.03.2020 г.). По този начин преподавателите по-бързо ще се сдобият с електронните пощи на обучаемите и ще могат да изпратят първоначалните линкове за достъп до видеоконферентните разговори за съответните учебни занятия.

При възникване на въпроси и проблеми в процеса на използване на платформата ни пишете съобщение в страницата на училището във фейсбук.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Отмяна на изпитите от кандидат-курсантската кампания за ранен прием до второ нареждане

ВСИЧКИ ИЗПИТИ във връзка с кандидат-курсантската кампания за РАНЕН ПРИЕМ за обучение във ВВВУ "Георги Бенковски" се ОТМЕНЯТ до второ нареждане поради усложнената епидемиологична обстановка.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ правят медицинските прегледи пред авиолекарска комисия. Кандидатите за курсанти МОГАТ да се явят на указаните дати във Военномедицинска академия, гр. София. Документите, необходими за явяването им пред авиолекарска комисия ще им бъдат доставени на място.

Следете страницата ни във фейсбук и нашия уеб-сайт (https://wwww.af-acad.bg), за да се информирате своевременно за новите дати за полагане на приемните изпити.

Благодарим за разбирането!

Стипендиантска програма на фондация „Европейски форум Алпбах“

В Министерство на образованието и науката е постъпила информация относно стартирала процедура за набиране на кандидати за стипендиантската програма на Фондация „Европейски форум Алпбах“ (флайер) за участие в семинарната седмица „Европейски фестивал на идеите“ (брошура).

Събитието ще се проведе в периода от 19 август до 26 август 2020 г. в Австрия;

Стипендията е насочена към студенти на възраст между 18 и 30 години;

Крайният срок за подаване на заявленията е до 31 март 2020 г.

Подробна информация относно програмата, изискванията за кандидатстване и размера на отпусканата стипендия е налична на сайта: https://www.alpbach.org/en/scholarships/.


Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Указания за провеждане на дистанционна форма на обучение на студентите

Всички студенти, обучаващи се във ВВВУ "Георги Бенковски" в РЕДОВНА и ЗАДОЧНА форма, да се свържат с преподавателите, водещи изучаваните в текущия семестър учебни дисциплини за информация, указания и учебни материали, необходими за провеждане на дистанционна форма на обучение. 

✅ За изучаваните учебни дисциплини се свържете с преподавателите, които ги водят, използвайки предоставения списък с електронни пощи и информацията от разписанието на занятията за вашето класно отделение. 

ВАЖНО: Темата (заглавието) на електронното писмо да бъде записана във формат:

 <класно отделение> <учебна дисциплина> <име и фамилия>

В самото писмо трябва да бъде предоставена информация за трите имена на обучаемия, класното отделение, специалността и формата на обучение (редовна или задочна), както и за коя дисциплина се изискват учебни материали. Всички допълнителни въпроси да се изпишат СЛЕД тази информация.

ПРИМЕР:

До:       <електронната поща на преподавателя, водещ дисциплината>

Тема:   780р Хидравлика и пневматика Георги Георгиев

Съдържание на писмото
До <званията и имената на преподавателя>
Георги Георгиев Георгиев
780р - Авиационна техника и технологии
Редовна форма на обучение
За получаване на материали по дисциплината <името на учебната дисциплина>.

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Преглеждате разписанието си, идентифицирате кои преподаватели водят учебните дисциплини, намирате електронните им пощи в приложения към това съобщение списък и се свързвате с тях по описания по-горе начин, за да получите учебни материали.

✈️ Призоваваме студентите да проявят разбиране предвид усложнената обстановка и да използват предоставената възможност за осъществяване на контакт с преподавателите, за да получат указания и материали за подготовка. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

При получаване на електронно писмо от първия обучаем от дадено класно отделение, след успешното валидиране на обучаемия, в отговор да му се изпратят съответните материали. 

✈️ Умоляваме всеки обучаем да разпространи учебните материали по дисциплината САМО до останалите обучаеми от неговото класно отделение.

ℹ️ Напомняме, че на 08.03.2020 г. поради усложнената епидемиологична обстановка в страната ръководството на училището реши всички присъствени учебни занятия със СТУДЕНТИТЕ във ВВВУ "Георги Бенковски" да бъдат спрени до второ нареждане.

✅ За наличието на нова информация следете страницата и сайта на училището: https://www.af-acad.bg

(#ВВВУ) (#ДолнаМитрополия)

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с епидемиологичната обстановка в страната

Уважаеми колеги,
Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, днес ръководството на училището, обяви:
⚠️Спират се всички учебни занятия със СТУДЕНТИТЕ до второ нареждане.
⚠️Занятията с КУРСАНТИТЕ ще продължат по план.⚠️
За наличието на нова информация следете страницата и сайта на училището.
Приятен ден!

Честит 8 Март - Международен ден на жената

УВАЖАЕМИ ЖЕНИ ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ, КУРСАНТИ, ВОЙНИЦИ, ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ И ВЕТЕРАНИ,

Международният ден на жената е всепризнат като повод за всеобща радост и възможност да изкажем своето БЛАГОДАРЯ към Вас – създаващите ЖИВОТ и учещите на  ЖИВОТ.

Не е случайно присъствието на нежните цветя в редиците на Българската Армия. Винаги готови да  проявят смелост, преданост и саможертва!

Безбройни са примерите на жени, заслужили своите звания в борбите за национално освобождение, пренебрегвайки себе си и преодоляващи препятствия в името на свободата. Редом с мъжете в мир и в бой! 

Българската майка и жена е еталон за умения, достойнство и уважение - качества, заложени като морална парадигма на възпитание и израстване.

Привилегия е човек да има  до себе си най - суровата проба на честност и любов в тази ѝ форма - майка на воин, сестра и съпруга на воин, самата тя - воин! 

Бъдете здрави! 

Бъдете любящи българки, възпитаващи с  достойнство и гордост своите деца!

Благодарим Ви, че любовта си към РОДИНАТА доказвате чрез любовта и всеотдайността си към БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ !НАЧАЛНИК НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ  ЮЛИЯН  РАДОЙСКИ

Честит 3 ти март - Национален празник на Република България!

Скъпи приятели,

В ден като 3 МАРТ се замисляме какво е значението на думите род и родина. Днес имаме честта да съпреживеем 142 години от подписването на Санстефанския договор и ролята на Плевенската епопея от 1877 г.

Границите, в които бе разчертана съдбата на тогавашните българи бе една от причините да събуди и обедини още повече българския род.

Пример, който е завещан и трябва да бъде спазван! В името на една изконна цел - запазване на българската вяра, език и култура.

Днес, почитаме делото на нашите деди и тяхната вяра за по-добро бъдеще за идните поколения и прииждащите нови съдбини.

Имаме дълг към героите, отдали живота си в борбата за запазване на най-ценната човешка черта - да бъдем единни и по-смели в новото начало. 

За миналите, сегашните и бъдещите герои на родината ни България!

Честит 3 ти март - Национален празник на Република България!

НАЧАЛНИК НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЮЛИЯН  РАДОЙСКИ

Поклон пред личността и делото на Апостола

Васил Левски създава в Плевен първият таен революционен комитет в България. Личността, делото, идеите и заветите му събират пред паметниците на Апостола в цялата страна хиляди хора  два пъти в годината – на 18 юли и на 18/19 февруари. Рождението и смъртта на Васил Иванов Кунчев, Дякон Игнатий, Васил Левски не са само дати от календара български. Дни, в които си задаваме трудните въпроси, кои от заветите на Апостола не изпълнихме и на които вече 147 години трудно намираме отговори.

Свещеници от плевенските храмове  отслужиха панихида в памет на  Васил Левски.

Вълнуващо слово произнесе кметът на Плевен Георг Спартански.

На паметника на Апостола  положиха цветя деца, представители на местната власт, институции и политически партии, на родолюбивото воинство, военнослужещи от Плевенския гарнизон.

В ритуала участваха военнослужащи от Единен център за начална подготовка с командир полк. Марин Господинов.

ВВВУ „ Георги Бенковски „ бе представена от преподаватели, а цветята поднесени от кап. ас. инж. Велислава Пенева.

Членовете на военно-родолюбивото воинство и на Военния клуб също се поклониха пред великото дело на Апостола на българската свобода. 


Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността

Кампания за ранен прием на курсанти и студенти

ВВВУ „ Георги Бенковски“  стартира от 12 февруари  до 29 февруари  2020 г. провеждане на изпити по предварителен прием на курсанти за учебната 2020/2021г.

Документи се приемат в информационните центрове в Централния военен клуб – София, Военните клубове в Плевен ,Шумен ,Благоевград , Велико Търново  и Военните окръжия в Пловдив и Враца

Кандидатите за курсанти кандидатстват за 22 места за специалностите „ летец-пилот“ и „ Ръководител полети „ на нуждите на ВВС и МВР.  23 са местата за 4-те инженерни / наземни специалности.

За студенти е обявен прием по 4 инженерни граждански специалности : 23 места за редовно обучение и 30 места за задочно обучение, за Образователно Квалификационна Степен „ Бакалавър „.

Кандидатите за студенти подават документи във Военен клуб –  гр. Плевен и Военните окръжия в страната. Те полагат САМО общообразователен тест.

В рамките на два последователни дни , в посочените Военни клубове и Военни окръжия ще се проведат изпитите – общообразователен тест и тест по английски език.

ВВВУ „Г. Бенковски“ признава оценката от държавните зрелостни изпити положени през годините от 2008 до 2020 за оценка от положен конкурсен изпит по дисциплините включени в тестовете : БЕЛ , история, математика, физика    , химия , общотехническа подготовка , английски език 

Признава се и оценката от кандидат-студентски изпити положени в други акредитирани висши училища през 2020 година, за оценка от положен конкурсен изпит.

Кандидатите за курсанти задължително се явяват на Изпита за физическа годност , който се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест: совалка 10 х10 , лицеви опори за 90секунди , коремни преси за 90 секунди , крос 1000 м. 

Изпитът за физическа годност в гр. Плевен се провежда в Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион „Плевен“. 

На всички кандидати за курсанти се извършва психологична оценка, която ще се извърши във Военен клуб- Плевен. 

Резултатите от психологичната оценка са валидни за срок от 6 месеца от датата на явяване, т.е всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемната кампания 2020/2021г.

Всички кандидати за курсанти за наземни специализации преминават на медицински преглед във ВМА – гр. София в рамките на 2 (два) дни.

Медицинското освидетелстване на годността на кандидат-курсантите за специализация „Летец-пилот“ и „Ръководител на въздушното движение“ за РАННИЯ

ПРИЕМ се извършва във Военно медицинска академия за времето от 16.03.2020 г. - 19.03.2020 г. Този преглед се провежда в рамките на 4 (четири) дни.

Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21.00. 

Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 06.04.2020 г. от 10 часа във ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия.

В рамките на редовния прием ще бъдат обявени специалностите и брой места за студенти по Образователно Квалификационна Степен „ Магистър „.

Подробности за кандидат-курсантската  и студентска кампания – на сайта на ВВВУ „ Георги Бенковски „ : http://www.af-acad.bg.


Валя Минкова
Старши експерт   връзки с обществеността


Президентът Румен Радев и Министърът на отбраната Красимир Каракачанов откриха ВВВУ „Георги Бенковски „

На 20 януари 2020 се състоя ритуалът по връчване бойното знаме и възобновяване дейността на ВВВУ „ Георги Бенковски „.

Президентът и главнокомандващ Въоръжените сили на Република България Румен Радев, Вицепремиерът по обществения ред и сигурността и Министър на отбраната Красимир Каракачанов , Заместник Началника на отбраната Генерал- лейтенант Димитър Илиев и Постоянния секретар на отбраната- Антон Ластарджиев, Председателя на Комисията по отбрана в Народното събрание Генерал Константин Попов ,командира на ВВС Генерал-лейтенант Цанко Стойков са сред съпричастните за възстановяване статута на авиационното Училище.

Сред гостите бяха депутатите от Плевен Ралица Добрева, Полина Цанкова- Христова ,Васил Антонов, Чавдар Велинов и д-р Калин Поповски. Представителите на местната власт: Мирослав Петров – Управител на Област Плевен и Зам. Управителят на Област Плевен Татяна Божинова , Председателите на Общинските съвети в Плевен и Долна Митрополия -Мартин Митев и Петър Петров, Кметовете на Долна Митрополия и Плевен -Поля Цоновска и Георг Спартански, Зам. Кмета на Община Тетевен Борис Врабевски.

Откриването на ВВВУ „ Георги Бенковски“ съпреживяха командири от военни формирования, екс началници на Училището , дългогодишни инструктори-пилоти , началници на катедри и преподаватели , представители на инженерно-техническия състав , членове на военно-родолюбивите организации.

На празника бяха и представители на Министерства и ведомства ,научни институти, ангажирани с военната и гражданска авиация, сродни ВУЗ.

Президентът на Републиката Румен Радев бе посрещнат от Началника на ВВВУ „ Георги Бенковски „ Бригаден генерал Юлиян Радойски в 11 :00 часа . След като прие рапорта на Началника на почетния караул Полк. доц. д-р Мануш Христов , обходи строя и поздрави блоковете от офицери ,сержанти и курсанти от ВВВУ и ВВУБ.

Ритуалът по връчване на бойното знаме включи традиция , датираща от 1937 г. ,въведена от Цар Борис III. На ново войсково знаме да се забият златни пирони на дръжката с позлатено чукче ,олицетворяващи началото и ангажираността към рода войска.

Министърът на отбраната и Началникът на ВВВУ забиха два пирона в дръжката на бойното знаме, след което Министър Каракачанов връчи знамето на Бригаден генерал Юлиян Радойски. Той го предаде на знаменосеца – курсант- старшина Милен Симеонов.

Негово високоблагоговейнство Ставрофорен иконом Тихомир Йосифов , в съслужение с Протойерей Милен Атанасов и свещеник Красимир Кръстев отслужиха водосвет за здравето и благополучието на личния състав и за бъдещите успехи на ВВВУ „Г. Бенковски“.

Слова произнесоха Началникът на ВВВУ „ Георги Бенковски“ ,Заместник Началник на отбраната ,Председателят на комисията по отбрана в Народното събрание, Министърът на отбраната и Президентът на Република България.

С изпълнението на Химна на Република България от Представителния Духов оркестър на ВВС с диригент майор Михаил Младенов и преминаването в тържествен марш на блоковете завърши официалното откриване на ВВВУ „ Георги Бенковски „.

Продължава списването на славната история на авиационното образование в България за постигане девиза на авиационната „Алма Матер“ –„ Там , където поникват криле „!

Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността

Освещаване бойното знаме на ВВВУ „ Георги Бенковски „

На 17 януари 2020 в плевенския Храм „ Св.Троица „ бе осветено бойното знаме на ВВВУ „ Георги Бенковски“.
От Военния Клуб тръгна представителна група към Храм „ С. Троица“ , начело с Представителния Духов оркестър на ВВС с диригент майор Михаил Младенов .
Следва знаменната група ,водена от полк. доц. д-р Мануш Христов. Честта първият знаменосец на бойното знаме на ВВВУ е на курсант- старшина Милен Симеонов. Негови асистенти са двамата випускници – курсант -старшина Евгений Христозов и курсант-старшина Христо Бикяров.

Почетният караул е под командването на капитан Георги Кръстев.

Бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник/ Ректор на ВВВУ“ Георги Бенковски“ , Подп. доц. д-р инж. Асен Маринов- Заместник Началник по учебната и научна част и представители на командно-преподавателския състав съпровождат бойното знаме.

Ритуалът по освещаването на бойното знаме в Храм „ Св.Троица“ извърши свещеник Красимир Кръстев по каноните на БПЦ и Устава за ВС на РБългария.

В Храм „ Св. Троица „ ритуала съпреживяха и депутатът Чавдар Велинов , полк. Иван Иванов – началник на военното окръжие , гл. експерт Ралица Лазарова – Военен Клуб , председателите на всички военнородолюбиви съюзи , ветерани – командири , началници на катедри , преподаватели.

Осветеното бойно знаме ще бъде връчено при откриването на Училището, което ще се състои на 20 януари /понеделник/ 2020 от 11 часа в района ВВВУ- гр. Долна Митрополия.

Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността

ВВВУ „ Георги Бенковски“ получи бойното си знаме

На 18 април 2019 г. Народното събрание приема решение за откриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и за закриване на факултет „Авиационен“ в структурата на Националния военен университет „Васил Левски“, като дейността на факултета преминава във факултет „Авиационен“ в структурата на ВВВУ „Георги Бенковски“. Решението влезе в сила на 1 януари 2020 г.

През 1959 г. всички български авиационни училища се обединяват в едно – Висше народно военновъздушно училище (ВНВВУ) „Г. Бенковски“.

След 1990 г. ВНВВУ става висше военно въздушно училище.

Знамето на ВНВВУ „ Георги Бенковски“ е предадено в Националния Военноисторически музей.

НОВОТО ЗНАМЕ е изработено през 2001 г. , но не е връчено поради настъпилите структурни промени.

От 1 септември 2002 ВВВУ „Г.Бенковски“ се преобразува във Факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“.

Знамето е съхранявано 19 години във ВВУБ „ Георги Бенковски“.

На 16 януари 2020 г. с подобаваща военна церемония знамето е предадено от ВВУБ „Георги Бенковски „, от Подп. Веселин Митрев- Началник „ КИНС „ , в присъствието на Началника на ВВВУ „ Георги Бенковски“ - Бригаден генерал Юлиян Радойски ,на знаменната група и почетния караул.

Първият знаменосец на бойното знаме на ВВВУ е курсант- старшина Милен Симеонов. Негови асистенти са курсант -старшина Евгений Христозов и курсант-старшина Христо Бикяров.

На 17 януари 2020 в плевенския Храм „ Св.Троица „ ще бъде осветено бойното знаме на ВВВУ „ Георги Бенковски“.

Осветеното бойно знаме ще бъде връчено при откриването на Училището, което ще се състои на 20 януари /понеделник/ 2020 от 11 часа в района ВВВУ- гр. Долна Митрополия.

Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността6 януари - Богоявленски водосвет в гр. Плевен

Богоявленски водосвет на бойните знамена се проведе днес пред Параклис-мавзолей "Св. Георги Победоносец” на площад "Възраждане” в гр. Плевен.

По стар български обичай на 6 януари – Богоявление, Българската православна църква благославя Българската армия и нейните бойни знамена и флагове, които са символ на бойния дух на военнослужещите.В ритуала взеха участие представителни блокове на военните формирования от Плевенския гарнизон – възстановеното Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски”, Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски”, военни формирования 22160, 42800 и 38220 – Плевен, представители на дружество "Традиция” и представители на военно-патриотични съюзи.

За първи път водосвет на знамената е отслужен по времето на цар Симеон I преди битката при Ахелой през 917 година. До падането на България под османско владичество преди всяка битка, която води българската войска, се извършва водосвет. След Освобождението тази традиция е възстановена от първия военен министър на Княжество България Пьотр Дмитриевич Паренсов и продължава до 1946 г. След демократичните промени у нас ритуалът Водосвет на бойните знамена и флагове е възстановен през 1993г. Оттогава, всяка година на Богоявление във всички гарнизони в страната, най-висшият йерарх на Българската православна църква в епархията, след прочитане на молитвата "За успех на народа”, ръси със светена вода за здраве и успехи представителни части на Българската армия и нейните бойни знамена.