ИЗМЕНЕНИЕ НА ГРАФИКА НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ГРАФИКА НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Съгласно заповед № РД-03-822/01.12.2022 г. на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“, се изменя Графика на семестриални изпити за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. с курсанти и студенти от ВВВУ „Г. Бенковски“, в частта му за провеждане на семестриални изпити с военнослужещи задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ и студенти задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ (магистър) на 03 и 04.12.2022 г., като се определя място за провеждането им в Изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО) - Плевен с адрес гр. Плевен, ул. Цар Самуил №56.

 

 Заповед№ РД-03-822/01.12.2022 г. на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“

 График за провеждане на изпитите със студенти ОКС ,,БАКАЛАВЪР“ ЗФО от ВВВУ ,,Георги Бенковски“ в изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО) – гр. Плевен

 График за провеждане на изпитите със студенти ОКС ,,МАГИСТЪР“ ЗФО от ВВВУ ,,Георги Бенковски“ в изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО) – гр. Плевен

Алокация на Изнесен комплекс за авиационно обучение(ИКАО) - Плевен с адрес гр.Плевен, ул. Цар Самуил №56.


 


🌀ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

🌀На 6 септември 2021 г./ понеделник/ - Ден на Съединението,  студентите от  II, III и IV курс задочна форма на обучение в ОКС „Бакалавър” няма да имат занятия. Същите ще се препланират.
 🌀Занятията на студентите I курс задочна форма на обучение в  ОКС „Бакалавър” ще започнат на 07.09.2021 г. /вторник/ от 8:00 ч. 
Обучаемите от 🌀специалност „Авиационен мениджмънт“ да се явят в🌀 Аулата на Училището, а тези от 🌀инженерните специалности, в🌀 зала 420 – корпус А.

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 г. ВВВУ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

НАЧАЛО НА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА КУРСАНТИ
от 23.08.2021 г. до 30.12.2021 г.;

НАЧАЛО НА ЗИМЕН  СЕМЕСТЪР ЗА СТУДЕНТИ
-     студенти редовна форма на обучение в ОКС „Бакалавър“ – 
- от  27.09.2021 г. до 30.12.2021 г.;
- студенти II, III и IV курс задочна форма на обучение в ОКС „Бакалавър”
- от 23.08.2021 г. до 12.12.2021 г.;
- студенти  I курс задочна форма на обучение в  ОКС „Бакалавър”– 
- от 06.09.2021 г. до 12.12.2021 г.;
- за студенти обучаеми в ОКС „Магистър” в задочна форма на обучение-
- от 04.10.2021 г. до 28.01.2022 г.

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.
- студенти редовна форма на обучение I, II, III и IV курс в ОКС „Бакалавър” –  
- от 04.01.2022 г. до 21.01.2022 г.;
- курсанти по военна и гражданска специалности – от 04.01.2022 г. до 21.01.2022 г.;
- студенти и курсанти от всички курсове задочна форма на обучение ОКС „Бакалавър”- всяка събота и неделя през месец Октомври 2021 г., Ноември 2021 г. и Декември 2021 г.;
- Изпита по физическа подготовка ще се проведе в края на периода на учебните занятия;
- Студенти в задочна форма на обучение ОКС „Магистър“всяка събота и неделя през месец Октомври 2021 г., Ноември 2021 г., Декември 2021 г. и Януари 2022 г;
- Определяне на нивото на владеене на английски език за курсанти в редовна форма на обучение ОКС „Бакалавър“ от Випуск 2022 г. – от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г.
 
ВАКАНЦИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. 
- за курсантите от всички курсове – от 22.01.2022 г. до 06.02.2022 г.

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.
- курсанти редовна форма на обучение от 29.08.2021 г. до 02.09.2021 г.;


ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.
- курсанти и студенти редовна форма на обучение от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г.;
- курсанти и студенти задочна форма на обучение – от 13.12.2021 г. до 22.12.2021 г.

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.
- курсанти редовна форма на обучение - от 13.09.2021 г. до 17.09.2021 г.

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР 2021-2022 г.
- курсанти и студенти редовна форма на обучение ОКС „Бакалавър“ - от 28.02.2022 г. до 12.03.2022 г.;
- студенти и курсанти задочна форма на обучение ОКС „Бакалавър“  – от 04.01.2022 г. до 07.01.2022 г.;
- студенти задочна форма ОКС „Магистър“ – от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г.


Важно съобщение за курсантите

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КУРСАНТИТЕ -РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1.ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ  на курсантите - редовна форма на обучение за летен семестър на учебната 2020/2021 г.
е от 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г.

2.ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ  на курсантите - редовна форма на обучение за летен семестър на учебната 2020/2021 г.
е от 13.09.2021 г. до 17.09.2021 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Предстояща Ликвидационна семестриална зимна изпитна сесия за учебната 2020/2021 г.

 

На вниманието на курсантите и студентите в редовна форма на обучение от Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”! Напомняме Ви, че:

1.  Ликвидационната семестриална зимна изпитна сесия за курсантите в редовна форма на обучение ще се проведе за времето от 15.03.2021 г. до 25.03.2021 г. – присъствено.

2.  Ликвидационната семестриална зимна изпитна сесия за студентите в редовна форма на обучение ще се проведе за времето от 15.03.2021 г. до 25.03.2021 г. – онлайн в електронната платформа на ВВВУ „Георги Бенковски”.

Обучаемите да влязат във връзка с преподавателите по съответните дисциплини за уточняване на подробности!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ВИПУСК 2020

Студентите Випуск 2020 На ВВВУ "Георги Бенковски" могат 

да получат тогите си за участие в ритуала по дипломирането си на 15.10.2020 / четвъртък /

от 8.30 ч. до 9.30 ч. във фоайето пред Аулата !

Връщането им - половин час след приключване на тържеството !


Бъдещи оръжейници на стаж в „Арсенал”АД

Чест е да бъдеш на стаж в най-голямото машиностроително предприятие в България, създадено преди 141 години и дислоцирано в Казанлък от 95 години. Тази чест се пада на курсантите четвъртокурсници от ВВВУ „ Георги Бенковски”, със специализация „ Авиационно въоръжение”.

В „Арсенал”АД , с изпълнителен директор инж. Николай Ибушев, бъдещите инженери могат да получат информация и да се запознаят отблизо  с производствената гама , включваща над 10 000 високотехнологични продукта, реализирани в над 120 страни.

По време на стажа на курсантите  е предоставена възможността да проследят различните етапи от производството на боеприпаси за автоматични и стрелкови оръжия, както и историята на развитието и производството на стрелковото и артилерийско въоръжение.

С подчертан интерес курсантите са проследили технологичния цикъл на конвейерното производство на щурмово индивидуално въоръжение, отбелязват в отзива си за стажа от фирмата.

Младежите са присъствали на изпитванията на боеприпаси и въоръжение в условията на редовно производство.

Вълнуващ момент от стажа е и посещението на артилерийски полигон Арсенал-Дунавци/Шейново, където е наблюдавана стрелба на 23 mm авиационна система ГШ-23.

За да се случи всичко това за кратко време заслуга имат конструкторът инж. Николай Куцаров , ръководителят на направление „Образование и квалификация” инж. Владимир Чучумишев , полк./о.з./Стайко Христов и още много арсеналци.

Не е случайно или от любезност, че административното и техническо ръководство на „ Арсенал” АД изказа служебна благодарност на водещия ни преподавател доц. д-р инж. Кольо Колев, тъй като при  анализа на проведената практика курсантите са показали отлично познаване на въоръжението и боеприпасите.

Самият Кольо Колев като курсант трети курс през 1979 г. стажува в оръжейния ни гигант, а след десет години и до днес води своите курсанти на практика в Казанлък.

Пребиваването в съвременното „ Арсенал „ АД  е немислимо без да се запознаеш с богата и интригуваща история на оръжейното производство в България.

Можете да направите това и посещавайки  https://arsenal-bg.com/about/musseum.

А колко съвременни фирми могат да се похвалят и със свой ежеседмичник–„Трибуна Арсенал”, https://www.zakazanlak.bg/archive/233.pdf , на екипа на който благодарим за предоставените  снимки !

Валя Минкова


Курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски” ще наблюдават Бойните стрелби „Шабла 2020

В продължение на три дни – от 10–ти до 12-ти юни 2020 г. във военните формирования към Военновъздушните сили, Военноморските сили и ВВМУ „ Н.Й.Вапцаров" ще има интересни събития.

На 10 юни, по покана на Командира на Военновъздушните сили  генерал-майор Цанко Стойков , началникът на ВВВУ „ Георги Бенковски” бригаден генерал Юлиян Радойски и курсанти от училището ще наблюдават бойните стрелби по въздушни и надводни цели „Шабла 2020”.
Ценен опит за организацията на мащабното военно учение , взаимодействието  между формирования от различните видове войски и реализация на поставените конкретни цели ще наблюдават курсанти  от първи , втори и трети курс с военни специализации: „ Ръководител на въздушно движение /щурман-УВД/; „Летателни апарати и авиационни двигатели”;”Авиационни, електроприборни и автоматични системи”; „Авиационно въоръжение”; „Летищно осигуряване”; и разбира се „Летец-пилот”.
Стрелбите ще се проведат на Зенитен полигон на ВВС „ Шабла”.


На 12 юни ,. във Висшето военноморско училище „ Н.Й.Вапцаров” за втора година ще се проведе „ Ден на курсантско управление „.Поканата от Началника на ВВМУ „ Н.Й.Вапцаров” флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров и курсант-мичман Георги Стамов, дубльор- началник  са към Началника на ВВВУ „ Георги Бенковски”бригаден генерал Юлиян Радойски и курсант старши сержант Ани Русева- Председател на Курсантско-студентския съвет и курсант младши сержант Ивайло Трифонов – член на Съвета.
Вечерта всички ще бъдат на Курсантски бал.

Оцеляването-част от практическата подготовка на курсантите от ВВВУ „Георги Бенковски”

Първокурсниците курсанти от ВВВУ „ Георги Бенковски” проведоха двудневен курс по „Оцеляване” в района на училището и на местността на землището на гр. Долна Митрополия.

Ръководителят на курса, полковник доц.д-р Мануш Христов споделя, че двата  модула така са структурирани, че курсантите да придобият представа, знания и практически умения за оцеляване и живот в полеви условия. 

Първият модул  предвижда живот в полеви условия, ориентиране и приспособяване към околната среда. Осъществени са занятия по изготвяне на заслон и убежища , приготвяне на храна в полеви условия, движение и ориентиране на местността, оказване на първа медицинска помощ и евакуиране на ранен.Модула завършва с маскиране и сигнали за управление, а финалът за  деня-развръщане и оборудване на лагер с подръчни материали.

По време на втория модул се изпълнява практическа задача на тема :”Търсене и спасяване на екипаж , претърпял бедствие във вражеска среда”.

Първокурсниците са се справили добре с планираните предизвикателства в курса по оцеляване благодарение и на ангажираните 24 военнослужещи  от командно-инструкторския  и осигуряващ състав.

Учебната програма предвижда още едно занятие в трети курс за летците и в  четвърти курс за курсантите инженерен профил.


Валя Минкова
Започнаха учебните практики и стажове на курсантите и студентите от ВВВУ „ Георги Бенковски”

Курсантите випускници ,бъдещи ръководители на въздушното движение овладяват тънкостите  на професията си с триседмичен стаж в авиобаза Граф Игнатиево.

Съгласно програмата за провеждане на войсковия стаж, курсантите от ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, специализация „Ръководител на полети (щурман УВД)“ провеждат теоретична и практическа подготовка в авиобаза Граф Игнатиево с командир Бригаден генерал Димитър Петров и в.ф. 28540-КП с. Труд  от 26 май до 12 юни.

През първите 10 дни  . тяхното обучение се осъществява в Летищния център за осигуряване на въздушното движение (ЛЦОВД) към авиобазата, където курсантите имат възможност да се запознаят с комуникационните и навигационни средства, свързани с управлението и ръководството на полети и да усвоят специфичните правила за провеждане на полети в района на военното летище. 

Участието им в практическо ръководство от всички работни позиции – „Кула“, „Подход“ и „Бойно управление“е започнало  след задълбочено запознаване с разпределението на въздушното пространство и редът за използването му, както и правилата за координация с гражданската авиация в съответствие с регламентиращите документи.

Според подполковник Спас Ерев, началник на ЛЦОВД,стажантите  „Старателно и отговорно подхождат към всички аспекти от бъдещата им професионална дейност, а тя ще изисква голяма отговорност и прецизност в работата. Постарахме се максимално бързо  да им осигурим участие в ръководството на полети, за да затвърждават знанията и уменията си и добиват постепенна увереност в действията си“.

Майор Елена Златева, старши ръководител полети „Кула“ е един от офицерите, назначени за инструктори на бъдещите офицери. Тя е плътно до тях в усвояването на практическия етап от стажа им, подпомага ги в усвояването на авиационната фразеология и използването й в реална работна среда. 

„Да се престрашиш да чуеш гласа си в ефир и да осъществиш реална комуникация с екипажа, е може би един от най-вълнуващите моменти, защото преодоляваш в ход вътрешната си неувереност. За тях е важно да изградят умения за бърза и точна оценка на обстановката, да овладеят спокоен и уверен тон на работа, да са безупречни в теоретичната си подготовка, защото тя е основа на бързата им адаптация в професионален план.“, смята майор Златева и споделя отличните си впечатления от обучаемите: „Те се енергични, мотивирани и старателни! Вярвам, че поне двама от тях ще изберат да продължат службата си в нашата авиобаза и с подкрепата на нашия екип, ще навлязат бързо в динамиката на работата тук!“ 

От 08 –ми до 12 юни 2020 г., в рамките на една седмица, курсантите ще продължат стажа си в Командния пункт в с. Труд, където ще придобият знания и умения за използване възможностите на бойната авиация - прехващане на самолет-нарушител, съпровождане, ескортиране и др. 

В този период към випускниците щурмани ще се присъединят и колегите им  от четвърти курс специализации : „Ръководител на полети (Щурман - управление на въздушното движение); „Летателни апарати и авиационни двигатели”; „Летищно осигуряване”и „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати”.

Останалите курсанти и студенти от ВВВУ „Георги Бенковски” от инженерния профил ще проведат предвидената в учебните им планове  практика също  от 8-ми до 12 юни.

Третокурсниците  имат стаж по гражданската си специалност , а четвърти и пети курс по военната си специализация.

Практически знания и умения ще получат и затвърдят от менторите си в „Луфтханза Техник София” ООД , „Арсенал” АД – Казанлък, „Унипос”ООД – Плевен и Военно въздушната учебна  база в Долна Митрополия.

С благодарност към пресцентъра на авиобаза Граф Игнатиево за подкрепата и съдействието да получим обективна информация за учебната практика и войсковия стаж на курсантите от ВВВУ „ Георги Бенковски”.

Валя Минкова

Великденски благослов за курсантите от ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия

Негово високоблагоговейнство Ставрофорен иконом Тихомир Йосифов, в съслужение със свещеници от плевенските храмове отслужиха водосвет за здравето и просперитета на командния състав и курсантите от ВВВУ „Георги Бенковски”.

Поздрав на светлия християнски празник – Великден отправиха бригаден генерал Юлиян Радойски, началник на ВВВУ „ Георги Бенковски” и Поля Цоновска, кмет на Община Долна Митрополия.

Ставрофорен иконом Тихомир Йосифов връчи грамотите на момичетата, изписали трите най-красиви яйца за празника- к-т мл. серж. Елена Пройчева, к-т мл.серж. Ирена Борисова и к-т ст.серж. Ани Русева.

Да споделят празника заедно с курсантите бяха заместник-началниците на Училището – подп. доц.д-р Асен Маринов, полк. Андриян Колев, полк. Данаил Диков и помощник-ректора инж. Ангел Георгиев.

На тържествения обяд имаше от всичко, което традицията повелява.

След обяд продължиха оспорваните срещи по спортовете, включени в празничния Великденски турнир. Финалите са днес и утре.

Фото: Ивелина Колева и Стилян Драгошински

Отборът по ски на ВВВУ „Георги Бенковски“ ще участва в Зимната спартакиада на Министерство на отбраната

От 25 до 28 февруари 2020 г.  в КК „Боровец“ ще се проведе Първият Държавен военен шампионат от ведомствения спортен календар на Министерство на отбраната за 2020 г. Посветен е на ски спорта.

В надпреварата по пистите на Боровец ще се включат 13 отбора с около 130 състезатели от основните формирования и структурите на МО, споделя полк. Венелин Дерибеев от името на организаторите.

На тренировъчен лагер в курорта вече са отборите на ВВВУ „Георги Бенковски“ и на ВВС.

Седем курсанти от първи до пети курс, под ръководството на треньора доц. д-р Юрий Топчийски ще се състезават и в четирите дисциплини от Зимната спартакиада. 

„Летците ще летят на слалома, а инженерния състав ще си бягаме на земята“ шегуват се в отбора.

В дисциплините „Ски слалом“ и „Гигантски слалом“ ще се състезават курсантите от специалност „Летец-пилот“:
  • К-т старшина Венцислав Дункин 
  • К-т младши сержант Александър Недялков
  • К-т младши сержант Мартин Иванов
  • К-т Йоанна Данчева Данева 
В дисциплините „Ски бягане“ и „Ски ориентиране“, които ще се проведат в Републиканския център по ски бягане и биатлон Училището ще представят: 
  • к-т старши сержант Ивелина Колева - специалност "Летищно осигуряване"
и двамата братя 
  • к-т старшина Милен Симеонов - специалност "Навигационни, комуникационни и информационни системи" и
  • к-т младши сержант Мартин Симеонов - специалност "Авиационни електроприборни и автоматични системи"
Преди отпътуването си за тренировъчния лагер, състезателите се срещнаха с Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ Бригаден генерал Юлиян Радойски и Заместник Началника по учебната и научна част подп. доц. д-р инж. Асен Маринов.

Домакин на Зимната спартакиада ще е Военно формирование 42130. Партньор на организаторите е „Боро спорт“ АД.

Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността

Курсант старшина Милен Симеонов представи достойно ВВВУ „ Георги Бенковски“ на Национален крос в гр. Троян

На 15 февруари Троян бе домакин на Национален крос „ По стъпките на Васил Левски „ . Организатори на проявата са Община Троян , Общински комитет „ Васил Левски „, Спортен Клуб по ориентиране „ Хемус „ и СУ „ Васил Левски „ .

50 състезатели по ориентиране  от 8 града  и членове на над 15 спортни клуба  преминаха по маршрути  от Троян до Троянски манастир с дължина    3 км , 8 км и 12 км. Стартът е пред паметната плоча / хана /на Васил Спасов , в който е създаден Троянският революционен комитет , финалът – Троянският манастир , в който Левски създава първият Монашески революционен комитет.

Курсант Старшина  Милен Симеонов има няколко участия в националния крос като състезател на Плевенския Спортен Клуб по ориентиране „ Север „ към Туристическо дружество „ Кайлъшка долина „. Двукратен републикански шампион е за юноши младша възраст. 

Тази година защитава името на ВВВУ „ Георги Бенковски" , чийто знаменосец е.

 Милен Симеонов  изминава състезателното трасе от 8 км , със сборно изкачване 120 м за 42 мин. и 55 секунди  в конкуренция от 38 състезатели при мъже – 2 1 г. Така заема  8 място сред участниците в кроса.
В СКО „ Хемус „ познават и уважават старшина Милен Симеонов и като младеж , с морал , достойнство и чест. На състезание по ориентиране през миналата година в района на Дряново Милен помага на дете състезател от Троян , което се загубва по маршрута си. Днес двете семейства са повече от роднини.

Старшина Симеонов се радва и на отличното представяне на ориентировачите от ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров „, преминали по стъпките на Апостола. Както и на постиженията на СКО „ Север „- Плевен , с председател инж. Петър Иванов –12 състезатели , завоювали – 1 първо място при майсторите , 3- втори места и 2 трети.

А организаторите отбелязват , че от 14 години всички стартирали са и финиширали .

Следващото предизвикателство пред авиоинженера Милен Симеонов ще са белите писти на Боровец и Армейския шампионат по ски.

Валя Минкова
Старши експерт   връзки с обществеността