ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Класиране на кандидатите за обучение в ОКС 'Бакалавър'

Крайното класиране на кандидатите за обучение в ОКС "Бакалавър" във ВВВУ "Георги Бенковски" след проведен прием за учебната 2020/2021 г. можете да изтеглите тук: Класиране на кандидатите за обучение в ОКС 'Бакалавър'.

Класираните кандидати за студенти могат да се запишат за обучение, като студенти по заявените от тях специалности, както следва:

- на 25.07.2020 г. и на 26. 07. 2020 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методии“ № 1 
от 09.00 часа до 14. 00 часа;
- на 27.07. 2020 г. и на 28.07. 2020 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методии“ № 1 
от 08.00 часа до 16. 00 часа;

Молим при явяване за записване за обучение да носите със себе си: 
- диплома за завършено средно образование – оригинал;
- четири снимки формат 4/6 см;
- две снимки формата 2,5/3 см.;
- лична карта, която се връща на студента след проверка;
- документ за внесена такса за обучение през първия семестър, такса за комплект студентски документи от 25 (двадесет и пет) лв. и годишен абонамент за ползване на библиотеката 10 (десет) лв.


ПРЕДИ ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТЯТ

- ТАКСАТА ЗА ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР, КОЯТО Е ½ ОТ ГОДИШНАТА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ,  РЕДОВНА ФОРМА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА  ЗАПЛАТЯТ  235 ЛВ./ДВЕСТА ТРИДЕСТ И ПЕТ ЛЕВА/ :
- 200 ЛВ. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР
- 25 ЛВ. ЗА КОМПЛЕКТ ЗА СТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
- 10 ЛВ. ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ПОЛВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА
        
ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ,  ЗАДОЧНА ФОРМА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТЯТ  185 ЛВ./СТО ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА/
- 150 ЛВ. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР
- 25 ЛВ. ЗА КОМПЛЕКТ ЗА СТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
- 10 ЛВ. ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ПОЛВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА