🏆Нивото на владеене на английски е …0, 1, 2, 3

✅Преподаватели от екип „Сертифициране по английски език“ към Военна Академия „Г . С. Раковски“ проведоха изпити за владеене на английски език с курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“.
👩‍🏫Старши преподавателите Диана Шопова, Влада Боянова, Мария Генова и Анелия Тонева в продължение на три дни проверяваха нивото на знанията и уменията на 28 випускника да четат, слушат, пишат и общуват на английски език.
🔴Съгласно критериите на стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 6001, през следващата седмица явилите се на изпита ще знаят оценките си - от 0 , 1 , 2 до 3 на владеене на езика, след което ще получат и удостоверенията си.
✅През  петгодишния период на обучение курсантите преминават 700 часа по английски в Департамент „Природни и хуманитарни науки“. Имайки предвид, че работният език в авиацията е именно английски, че учебната литература за очакваните нови самолети ще е също на този език, то в новите учебни програми е предвиден и държавен изпит по английски.
📖На заключителната си среща със заместник-началниците на ВВВУ „Георги Бенковски“ по международно сътрудничество и професионално обучение полковник Андриян Колев и по учебната и научна дейност полковник доц. д-р инж. Асен Маринов, членовете на комисията споделиха впечатленията си от проведения изпит. Обсъдиха се и идеите за бъдещо онлайн провеждане на изпитите, техническото им обезпечаване и мотивацията на обучаемите за по-добро владеене на езика. 
✅От 17 до 21 май 2021 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“ ще се проведе следващата изпитна сесия. Започна приема на документи на желаещите да подобрят оценките си или да сложат началото на трудния път по овладяване тайните на английския.