🔴🔵ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 🔴🔵 ОКС “МАГИСТЪР“ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ НА 🔴🔵10.12. - 11.12.2022; 🔴🔵 17.12-18.12.2023

    🔴🔵   Г Р А Ф И К 
за провеждане на изпитите със студенти ОКС ,,МАГИСТЪР“  
от ВВВУ ,,Георги Бенковски“ за зимен семестър на уч. 2022/23 г.  в 🔴🔵ИЗНЕСЕН КОМПЛЕКС ЗА АВИАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  
(ИКАО) – гр. Плевен 
                                         🔴🔵10.12.2022 г. 
    КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ВРЕМЕ  УЧЕБЕН КАБИНЕТ 
(по списък)                                               (бр.  места) 
165 (2)     СЕ   полк. доц. д-р Д. Димитров 08.00÷12.00 ч. 210 (9) 
261 (23)  УМПА доц. д-р инж. И. Вълков 08.00÷12.00 ч. 207 (12) 
266 (5)  УПУАВ гл.ас. д-р С. Стойков      08.00÷12.00 ч. 209 (12) 
                                            🔴🔵11.12.2022 г. 
КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ВРЕМЕ  УЧЕБЕН КАБИНЕТ 
(по списък)        (бр. места) 
165(2)  ПВОКС  подп. д-р П. Пенев  08.00÷12.00 ч.  210 (9) 
261 (23) ЛАСУ полк. доц. д-р Д. Димитров (ВА) 08.00÷12.00 ч.  207 (12)  
                                                🔴🔵17.12.2022 г.
КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  ПРЕПОДАВАТЕЛ   ВРЕМЕ           УЧЕБЕН КАБИНЕТ 
(по списък)         (бр. места) 
261 (23)  УХЕ  ас.д-р Н. Найденов     08.00÷12.00 ч.  209 (12) 
266 (5)   БЕАСП полк. проф. д.н. М. Атанасов 08.00÷12.00 ч.  207 (12) 
                                               🔴🔵18.12.2022 г.
КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА              ПРЕПОДАВАТЕЛ  ВРЕМЕ  УЧЕБЕН КАБИНЕТ 
(по списък)        (бр. места) 
261 (23)  ППК полк. проф. д-р Н. Ничев 08.00÷12.00 ч. 209 (12) 
266 (5)  ПрААУ   доц. д-р Д. Лалов      08.00÷12.00 ч 207 (12)