Висше Военновъздушно Училище „Георги Бенковски“ и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” сключиха меморандум за сътрудничество

Деня на народните будители е повод за нови начинания между образователните институции. 
Ректорите на Висше Военновъздушно Училище  „Георги Бенковски“ и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” , бригаден генерал Юлиян Радойски и професор д-р инж. - икон. Даниела Тодорова сключиха меморандум за сътрудничество.
Меморандумът цели страните да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно в подготовката на кадри, повишаване квалификацията и иновациите и интердисциплинарни дейности в областта на професионални направления по които обучават двете Висши училища, както и при осъществяване на взаимноизгодни национални и международни проекти в триъгълника на знанието между образованието, научните изследвания и бизнеса.
Меморандумът предвижда партньорство както между преподавателските и научни екипи , така и разнообразни начинания между студентите и курсантите от двете училища.
При подписването на Меморандума присъстваха 
професор д-р инж. - икон. Красимир Кръстанов-Заместник Ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков“ и полковник доцент д-р инж. Асен Маринов – Заместник началник по учебната и научната дейност на ВВВУ „Георги Бенковски“.