Втори ранен прием на курсанти във Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Прием на курсанти

На основание заповед ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са заявени брой места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2021/2022 година. След първи ранен прием свободните места са:

 

Наименование на специализацията

Свободни места

Летец-пилот

 

за нуждите на МО

 

за нуждите на МВР за летец-пилот на хеликоптер

 

14

 

3

 

Ръководител на въздушното движение

 

(Ръководител на полети (Щурман УВД))

 

3

Авиационни, електроприборни и автоматични системи

3

Радиоелектронно оборудване на летателни апарати

5

Подаване на пълния комплект документи за втори ранен прием може да се направи до 29.04.2021 год във ВВВУ „Георги Бенковски“, военните окръжия и електронната платформа за кандидатстване на училището.