🔰✈️ЗАВЪРШИХА ПЪРВИТЕ ЗА ГОДИНАТА ДВА КУРСА В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖ - ВВС КЪМ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

🔰✈️В периода януари- февруари 2024 г.  в Професионалния сержантски колеж - ВВС се проведоха курсове за длъжностна квалификация 
🔰✈️„За длъжност Командири на взводове и приравнени“ и военно звание „офицерски кандидат“ и
🔰✈️ „Подготовка на сержанти за придобиване на професионални компетенции, даващи възможност за повишаване във военно звание „сержант“.
🔰✈️Класни ръководители на курсовете бяха младши сержант Георги Бързев и старшина Васил Попов.
🔰✈️В курсовете взеха участие 59 (петдесет и девет) военнослужещи от формированията на ВВС и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. 
🔰✈️Двата курса са с изцяло актуализирана учебна програма, за да отговаря адекватно на необходимостите на специализантите за изпълнение на функционалните им задължения, както и да повиши уменията за осъществяване управлението и контрола в поверената им войскова единица. 
🔰✈️Общия успех от обучението е съответно добър 4,12 за курс „За длъжност Командири на взводове и приравнени“ и военно звание „офицерски кандидат“  и добър 4,30 за курс „Подготовка на сержанти за придобиване на професионални компетенции, даващи възможност за повишаване във военно звание „сержант“, което показва количествено и качествено положените усилия, както от страна на инструкторския състав, така  и от  страна на специализантите.
🔰✈️Бригаден генерал Юлиян Радойски - Началник на ВВВУ ,, Г. Бенковски“ награди с  грамоти  за отлично представяне  
🔰✈️старшина Иван Иванов от военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, 
🔰✈️старшина Иван Цветков от военно формирование 52090- Долна Митрополия, 
🔰✈️старшина Генади Пашев от военно формирование 32040 - Крумово и 
🔰✈️младши сержант Надя Ангелова от военно формирование 54770 – София от състава на СКС.
🔰✈️Грамотите бяха връчени от Заместник началника на ВВВУ ,, Г. Бенковски“ полковник Андриян Колев.
🔰✈️Удостоверенията си курсистите получиха от директора на ПСК-ВВС офицерски . кандидат 2-ри клас Любен Василев.
Фото: мл. серж. Елена Иванова