Присъствени изпити за студентите през летния семестър

Изпитите на студентите през летния семестър на учебната 2020/ 2021 година ще бъдат присъствени, съгласно разписанието.