🔰🌀СТИПЕНДИАНТИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ ОТ 🔰🌀 ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

🔰🌀За двадесета поредна година 🔰🌀Фондация „Еврика“ определи стипендиантите си, студенти и ученици за 2023 година в 11 области на знанието.
🔰🌀Стипендиите носят имената на известни български учени.
🔰🌀За 2023 г. стипендии в размер на 3000 лв. получават и двама курсанти третокурсници от ВВВУ „Георги Бенковски“:
🔰🌀• За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –
🔰🌀Радина Иванова Бодурова от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия- курсант сержант , специализация 🔰🌀„Ръководител полети-/Щурман управление на въздушното движение/“;
🔰🌀• За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски -
🔰🌀Борислав Петров Иванов от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия – курсант сержант , специализация 🔰🌀„Летец-пилот“.
🔰🌀Фондация „ЕВРИКА“, с председател академик, доктор на техническите науки Кирил Боянов, подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно научно и техническо сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в разпространяването на научни, технически и икономически знания.