Настояще с визия за бъдещето на ВВВУ „ Георги Бенковски“

Изключително важен документ за учебната си дейност получи ВВВУ „Георги Бенковски“. Възстановяването на Училището е знаков момент и за подновяване обучението на кадри за гражданската авиация. Получилите летателната и инженерната си  квалификация в  авиационното училище и до днес се ползват с авторитет  в авиационните  компании по света.
По време на ритуала по полагане на военна клетва на 1 октомври г-н Боян Петков – Началник отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на летателен персонал“ в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ връчи сертификат № BG/ATO – 018 на отговорния ръководител бригаден генерал Юлиян Радойски на Одобрена Организация за обучение /OOO/ „Димитър Списаревски“  на Военновъздушното училище за обучение на пилоти за гражданската авиация.
Преминалите през обучение в Одобрена Организация за обучение /OOO/ „Димитър Списаревски“ курсанти и студенти ще получат международно признат сертификат, благодарение на който могат да се реализират в авиокомпании по цял свят.