ВВВУ „Георги Бенковски“ заслужи институционалната си акредитация

🟢В Световния ден на учителя и в навечерието на Деня на Българските Военновъздушни сили с удовлетворение можем да направим равносметка за постигнатото през втората година от възстановяването  на Авиационната Алма матер.
🌀Благодарение на академичната общност бе защитена достойно институционалната акредитация.
🔴Създадоха се две нови катедри : „Техническа експлоатация на летателните апарати“ и „Авиационен мениджмънт“.
🌀Новата гражданска специалност „Авиационен мениджмънт“ привлече вниманието на  кандидат -студентите.
🟢Увеличен бе обхвата от знания и умения на специализацията за курсанти „Летищно осигуряване“, която вече е „Логистика за ВВС“.
🌀Благодарение на получения сертификат № BG/ATO – 018 от Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на Одобрена Организация за обучение /OOO/ „Димитър Списаревски“, Военновъздушното училище ще може да обучава пилоти за гражданската авиация.
🔵Учебните планове -2021 предвиждат студентите да получават безплатна теоретична подготовка за получаване на лиценз PPL и възможност за летателно обучение.
🔴Предстои разработването на нови учебни планове за 2022 г., учебната рамка на които е под непосредственото ръководство на Началника на ВВВУ бригаден генерал Юлиян Радойски и Заместник-началника по учебната и научната част полковник доцент д-р инж. Асен Маринов. Тя ще бъде съобразена изцяло с изискванията  на Референтната програма за обучение на офицери от НАТО, изискванията на ЕАSA /Европейската Агенция за безопасност на полетите/ и с поглед към новите предизвикателства на Космоса.
🌀Училището вече разполага и с акредитирана среда за дистанционно обучение, която бе успешно тествана по време на противоепидемичните мерки.
🟢Втората учебна година на възстановеното ВВВУ „Георги Бенковски“ започва с многократно завишен интерес към авиационното образование както от курсанти , така и от студенти! Това е и предизвикателство към академичния състав за непрекъснато осъвременяване на динамично развиващата се авиационна наука и повишаване критериите за оценка на знанията  и уменията на обучаемите!