Представители на Националното представителство на студентските съвети се срещнаха с командването на ВВВУ „Георги Бенковски“

  ✈️Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски прие 👨‍🎓Председателя на НПСС  Даниел Парушев –студент от УНСС, Константина Каракадиева – член на Изпълнителния съвет ,студентка в Медицински университет –Плевен и Мариян  Ников – администратор на съвета.
✅На срещата бяха обсъдени актуални проблеми на спецификата на взаимоотношенията между курсанти и студенти и командно-преподавателския състав във възстановеното от началото на 2020 г. висше авиационно училище. Специално внимание бе отделено на  възможностите за подобряване  социалния статус на младите хора, чрез търсенето на  съвместни проекти между министерство на отбраната и министерство на образованието с медиаторската подкрепа на НПСС.
🍀Председателят на НПСС Даниел Парушев оцени високо активната позиция на председателката на Курсантско-студентския съвет курсант старшина инж. Ани Русева във форумите на НПСС.
🔴В тази първа по рода си среща участваха  и заместник –началника по административната част и логистиката полковник Данаил Диков, помощник ректора инж. Ангел Георгиев ,и.д. декан на факултет „Авиационен“ доцент д-р инж. Даньо Лалов , началника на служба „Връзки с обществеността“  м-р Горин Горанов.
✈️ВВВУ „Георги Бенковски“ ще участва с номинации на свои курсанти в авторитетния конкурс , организиран от НПСС – „Студент на годината“.