Випуск 2021 „Георги Стойков Раковски“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ завърши обучението си

Успешно завършиха държавните изпити на випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“. Випуск 2021  завършва с успех 5,19 , с обучаеми по осем специализации от специалност „ Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.
С пълно отличие завършват курсантите от специализация „Летец –пилот“. Следват ги колегите им от специализации : „Авиационно въоръжение“, „Летищно осигуряване“, „Авиационни електроприборни и автоматични системи“, „Летателни апарати и авиационни двигатели“, „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“, „Навигационни, комуникационни и информационни системи“и „Ръководители на въздушното движение“.
Завърши една трудна за всички учебни заведения година. Дистанционното обучение и във ВВВУ „Георги Бенковски“ даде отпечатък върху хода и ефективността на учебния процес. Резултатите от изпитната сесия са по- ниски от тези на  миналогодишния випуск.