Студенти - присъствено обучение!

Всички студенти ще започнат своите заниятия присъствено от 26.05.2021 година на основание Заповед № РД-01-355 от 18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването.