СКРЪБНА ВЕСТ

✈️ВВВУ „Георги Бенковски“ с дълбоко прискърбие съобщава , че на 30.10.2020 г. след кратко боледуване почина полковник /о.р./ професор д-р инж. Венцислав Иванов.

🔰Професор д-р инж. Венцислав Иванов е роден на 24.04.1954 г. в с. Брестовец , обл. Плевен.

✈️Завършва с отличен успех специалността „Експлоатация и ремонт на радио-електронно оборудване на летателните апарати“ във ВНВВУ „Георги Бенковски“. Офицерската си служба започва в трета ескадрила на 18 полк на първа ПВО дивизия , базирана в с. Габровница, област Монтана.

👨‍🏫Преподавателската му и научна дейност започва от 1979 г. до кончината си – от старши преподавател в катедра „Радиотехника и РЕО на ЛА“ във ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия , главен асистент , доцент и професор .

🔰Завършва докторантура в катедра „Навигация и космическа свръзка“ на радиотехническия факултет на ВВИА „Н.Е.Жуковски“ – гр. Москва , Русия.

✅Заместник началник на катедра „Радиотехника и РЕО на ЛА“ и началник на катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията“.
Завършва професионалната си преподавателска дейност като професор в катедра „Катедра „ Електроника, навигация и комуникация в авиацията „.

✅Има написани и публикувани над 150 учебника , учебни пособия, статии и доклади. Научен ръководител на докторанти, рецензент на докторски дисертации. Бил е член на Академичния и Научен съвет на ВВВУ „Георги Бенковски“ и на НВУ „В. Левски“. Член на Съюза на учените в България.

🔴С кончината на полковник /о.р./ професор д-р инж. Венцислав Иванов авиационната ни наука и ВВВУ „Георги Бенковски“ загуби достоен офицер и забележителен преподавател.

Поклон пред светлата му памет !

Погребението ще се състои в тесен семеен кръг на 7.11.2020 г.
От командването на
ВВВУ „ Георги Бенковски“