Студентското космическо общество на ВВВУ „Георги Бенковски“ откри четири нови астероида


      Благодарение на ползотворните контакти между ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и ВВВУ „Георги Бенковски“ , с активната методическа и научна подкрепа на доц. д-р Веселка Радева, ръководител на  Морска астрономическа обсерватория и Планетариум на ВВМУ "Н. Вапцаров" и Заместник-председател на Европейската асоциация по образование в областта на астрономията , преподаватели и курсанти от авиационното училище насочиха вниманието си към изследване на Космоса.
     Във ВВВУ "Г. Бенковски" бе сформирано и заработи Студентско Космическо общество. Първата стъпка бе екипът на Космическото общество да бъде  включен в Научно-изследователска програма на НАСА за откриване и проследяване на астероиди - The International Astronomical Search Collaboration (IASC).  
     На 17 септември 2020 година беше проведено обучение на екипа на ВВВУ "Г. Бенковски" за обработка на астрономическите изображения с професионалния астрономически софтуер Астрометрика. С него се откриват новите обекти и се изчисляват техните екваториални координати. Още в първите астрономически изображения  бяха открити нови обекти. Подготвеният отчет с изчислените координати на новите обекти бе изпратен в Центъра за малки планети в Харвард. От там се получи потвърждение, че са открити четири нови астероиди. Това означава, че е направено предварителното откритие на новите астероиди. Предстоят нови наблюдения на обектите за определяне на орбитите им около Слънцето. След това ще бъде предоставена възможност на откривателите да дадат имена на новооткритите обекти. 
     Екипът от преподаватели и  курсанти, открили новите астероиди са доц. д-р инж. Владимир Савов, ст. лейт. д-р Кирил Камбушев, лейт. инж. Милен Симеонов, мл. серж. Николай Манев, мл. серж. Калоян Димитров, с-на Мартин Георгиев, мл. серж. Кристияна Николова, с-на Стоян Витанов, с-на Денис Маринов, серж. Лъчезар Михайлов, серж. Ивайло Захариев и серж.  Драгомир Петров.