ВВВУ „Георги Бенковски“ откри академичната учебна година

Академичната учебна година във ВВВУ „Георги Бенковски“ бе тържествено открита от Заместник-началника по учебната и научна част полковник доцент д-р инж. Асен Маринов. Той представи командването на Училището, след което в словото си се обърна към първокурсниците курсанти и студенти и всички обучаеми , преподавателите, командирите  и експертите от администрацията , акцентирайки на постигнатото след възстановяване на авиационната Алма матер и очакванията за бъдещето.
Доайенът сред преподавателския състав доцент д-р инж. Тошко Маринов  отправи послания както към новоприетите в авиационното семейство на ВВВУ, така и към бъдещите бакалаври и лейтенанти, на които предстоят да покажат и докажат познания и умения в овладяване на сложната авиационна наука на държавните изпити в края на учебната година.
Полковник доц. д-р инж. Асен Маринов връчи студентските книжки на студенти, класирани с най-висок успех от приемните изпити.
  През учебната 2021-2022 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“ се обучават курсанти по шест специализации, студенти редовна и задочна форма също по шест специализации, както и магистри редовна и задочна форма на обучение по шест специализации.
  Откриването на академичната учебна година бе съпроводено и от връчване на сертификатите на откривателите на два нови астероида от Авиокосмическото общество на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски"!
По време на кампанията за търсене на астероиди през месец март 2021 година са открити нови обекти от Основния астероиден пояс. Астероидите получават постоянното обозначение "2021 FE21" и "2021 ЕМ8". Предложени са  поредните български имена  за тези астероиди –„Бенковски“ и „Йорданов“. Очаква се имената да бъдат разгледани и одобрени от Международния астрономически съюз.
 Те са открити от екипа курсанти "Student Space Society" от ВВВУ "Г. Бенковски", ръководен от доц. Веселка Радева - Ръководител на Морската астрономическа обсерватория и Планетариум и от лейт. инж. Милен Симеонов - Младши експерт във факултет "Авиационен". 
Това са ст. лейт. ас. д-р Кирил Камбушев, к-т с-на инж. Михаил Йорданов, к-т серж. Кристияна Николова и к-т серж. Николай Манев. 
Това е впечатляващ резултат от сътрудничеството между ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Варна и ВВВУ "Г. Бенковски", Долна Митрополия.
На добър час !