✈ Конкурс за ученическо есе по случай 12.04.2022г. „Международен ден на авиацията и космонавтиката“ 🛰

ДЕПАРТАМЕНТ

„Природни и хуманитарни науки” при ВВВУ „Георги Бенковски” – гр. Долна Митрополия

 

Организира

конкурс за ученическо есе по случай 12.04.2022г. „Международен ден на авиацията и космонавтиката“ на следните теми:

„Подготовката на авиационните кадри- традиция и предизвикателства“

и

„Моята представа за авиационния мениджмънт“

 

 

 

1.      Конкурсът е за зрелостници от средните училища в страната. Желаещите да участват следва да подготвят и изпратят свое есе в размер на 2-3 страници, като файл в WS Word в срок до 10 април 2022 г. (неделя) по електронен път на адрес: еse@af-acad.bg  

Учениците могат да участват само с едно есе. При изпращане на разработката на посочения e-mail, като „Subject“ се записва „Ese 12.04.22“.

 

2.      Изисквания за оформяне на есето: 

 

ЗАГЛАВИЕ

Заглавие……………………… /Times New Roman 14/

 

Имената на  Автора*

Автор*: Име, бащино, фамилно ,Училище, Адрес за кореспонденция, Телефон за връзка, е-mail

Обемът на есето трябва да бъде до 2-3  страници [Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 12; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi].

 

3.      Комисията за оценка на есетата ще бъде съставена от академични преподаватели от Департамент „Природни и хуманитарни науки” при ВВВУ „Георги Бенковски”.

 

4.      Оценяването на разработката е на база: стил на писане и изразяване, качество и обоснованост,  оригиналност и реализуемост на представената идея.

5.      Призовите места, заедно с авторските разработки ще бъдат публично обявени на 12 април 2022 г. на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”- https://www.af-acad.bg . 

 

Телефон за контакт: 0886 636290 – технически сътрудник Веселка Бешковска.

e-mail: Изпращане на готовите материали 

Плакат на конкурса: Тук

Пълна информация за конкурса е достъпна на адрес:  https://www.af-acad.bg/news/uniВсеки участник ще получи лично на посочения адрес поименен СЕРТИФИКАТ и ГРАМОТА за призовите места, гарантиращи приема му по избрана специалност за студенти през учебната 2022/2023 г. във ВВВУ „Георги Бенковски”. 

 

Няма ограничения в броя участници от едно средно училище!

 

УСПЕХ  НА ВСИЧКИ!