Висше Военновъздушно Училище „Георги Бенковски“ и Медицинския университет в Плевен сключиха меморандум за сътрудничество

В деня на св. Николай Чудотворец Медицинския и Авиационния университети намериха общи цели за партньорство в областта на образованието, науката и практиката.
Ректорите на Висше Военновъздушно Училище  „Георги Бенковски“ и Медицинския университет , бригаден генерал Юлиян Радойски и професор д-р Добромир Димитров д.м. сключиха меморандума за сътрудничество в емблематичната зала „Хипократ“.
Меморандумът цели страните да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно в подготовката на кадри за ключови сектори, повишаване квалификацията и иновациите и интердисциплинарни дейности в областта на професионални направления, по които обучават двете Висши училища, както и при осъществяване на взаимноизгодни национални и международни проекти в триъгълника на знанието между образованието, научните изследвания и бизнеса.
Меморандумът предвижда партньорство както между преподавателските и научни екипи , така и разнообразни начинания между обучаемите  от двата университета.
При подписването на Меморандума присъстваха 
доцент д-р Соня Иванова д.м.-Заместник ректор по учебната дейност, доцент д-р Цветелина Валентинова д.м.- Заместник ректор по качество на обучението и акредитация на Медицинския университет и полковник доцент д-р инж. Асен Маринов – Заместник началник по учебната и научната дейност на ВВВУ „Георги Бенковски“. Те обсъдиха възможните първи стъпки за реализация на идеите заложени в документа.
Домакините от Медицинския университет показаха част от новите придобивки за подобряване качеството на учебния процес.
И  като на празник двете страни си размениха рекламни материали на университетите си, за да бъде спорна и плодотворна новата 2022 година.