Прием на обучаеми в ОКС 'Магистър'

ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия обявява онлайн прием за обучение в образователно-квалификационна степен "Магистър" за учебната 2020 / 2021 г. 

Документи се приемат от 01.07.2020г. до 10.09.2020 г. 

Класирането на кандидатите ще се проведе на 15.09.2020 г. 

Записването на приетите кандидати ще се извършва от 16.09.2020 г. до 25.09.2020 г. 

Обучението ще стартира на 03.10.2020 г. 

За повече информация относно необходимите документи и такси за кандидатстване посетете страницата за прием на магистри на нашия уеб-сайт.