Първи брой на списанието на ВВВУ "Георги Бенковски" - " AERONAUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT"

Уважаеми, приятели

Във връзка с предстоящото издаване на първи брой на списанието на ВВВУ "Георги Бенковски" - " AERONAUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT" от редакторската колегия напомнят, че крайният срок за изпращане на статиите е 15.03.2022г.

Електронният адрес на който можете да изпращате Вашите материали е:  journal.aeronautical@af-acad.bg 

С уважение,

полк. доц. д-р инж. Асен Маринов