ЕЛИНА ДИМИТРОВА Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

✈️Поради изтичане четиригодишния мандат на първия Съвет на настоятелите на ВВВУ „Георги Бенковски“ след възстановяването му и на основание Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на ВВВУ „Георги Бенковски“ бе избран нов ✈️Съвет на настоятелите от осем члена.
✈️Съветът е независим и експертен орган , чийто членове подпомагат всестранната дейност на училището. 
✈️През новия мандат това са :
-полк. доц. д-р Галин Райнов Иванов
-г-н Димитър Андреев Андреев
-к-т серж. Димитър Красимиров Ковачев
-проф. д-р инж. о.з. ген.-майор Евгени Петров Манев
-г-жа Елина Светославова Димитрова
-д-р Иван Христов Карабашев
-г-н Тодор Илиев Иванджиков
-г-н Цецо Христов Андрейски
✈️Членовете на Съвета се срещнаха с ръководството на ВВВУ „Георги Бенковски“, курсанти, студенти и преподаватели. 
✈️Началникът на училището бригаден генерал Юлиян Радойски  ги запозна с основните моменти от широкоспектърната дейност на авиационното училище.
✈️Полковник доцент д-р инж. Галин Иванов  - Началник на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ от Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С.Раковски“ запозна присъстващите с актуалната тема : КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ 
и анализира отговорите на няколко важни въпроса:
✈️ Какво се разбира под термина кариерно развитие на военнослужещите в отбраната? • Какъв е действащият модел за кариерно развитие на военнослужещите от Въоръжените сили? • Какъв е „пътят“ („пътната карта“) за кариерното развитие на офицерите от Въоръжените сили? 
✈️Д-р Иван Карабашев е началник на отдел в Министерството на отбраната. Той обърна внимание на Отбранително-мобилизационната подготовка в областите и общините и подготовката на населението за отбрана и действия при бедствия и кризи. 
✈️настоятелите разгледаха учебната и тренировъчна база в Изнесения комплекс за авиационно образование на ВВВУ „Георги Бенковски“.
✈️Първото им заседание бе ръководено от доайена сред настоятелите професор д-р инж. о.з. генерал-майор Евгени Петров Манев.
✈️Съветът на настоятелите избра за свой председател              г-жа Елина Светославова Димитрова – Заместник - кмет "Проекти и хуманитарни дейности" в Община Плевен.
✈️Приеха и Правила за работа на Съвета на настоятелите на ВВВУ „Георги Бенковски“ .
Програмата  на членовете на Съвета на настоятелите  бе по идея и под ръководството на помощник-ректора на ВВВУ доцент д-р инж. Иван Вълков, който ще бъде и медиаторът в бъдещата му дейност.