Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски” набира обучаеми за учебната 2021/2022 г.

Информирам Ви, че проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в Професионалните сержантски колежи предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник. 
Наредбата ще влезе в сила в деня на обнародването и. 
Съгласно § 14 за учебната 2021/2022г., кандидатите за обучение в Професионалните сержантски (старшини) колежи следва да подадат рапорт по реда на чл.8, ал. 1 в срок до 17.07.2021 г.

  • Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“ – модул 1 – „Авиационна техника“, модул 2 – „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ в дневна форма на обучение;
  • „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радио-локационни станции“ – модул 2 – „Устройство и експлоатация на зенитно-ракетни комплекси и радио-локационни станции за Военновъздушните сили“ в дневна и задочна форма на обучение;
  • „Обща и специализирана администрация“ в дневна и задочна форма на обучение;
  • „Логистика“ в дневна и задочна форма на обучение.
Завършилите Колежа , придобиват IV степен на професионална квалификация и могат да бъдат назначавани на длъжности за „сержант” в Българската армия.
За повече информация:

и на телефони:
064/82 20 79 - вътрeшен 65790