Харта ЕРАЗЪМ за ВВВУ „ Георги Бенковски“

Само година след създаването си ВВВУ „Г. Бенковски“ има харта ЕРАЗЪМ за програмния период 2021- 2027. Кандидатстването за хартата беше под ръководството на Заместник началника по професионалното обучение международно сътрудничество полковник Андриян Колев, със съдействието на преподавателите от департамент „Природни и хуманитарни науки“.
       Европейската комисия оцени кандидатурата на ВВВУ с максималните 100 точки. Оценката на независимите експерти е, че що се отнася до образователния компонент, до неговата модернизация и подобряване на качеството, стратегията на ВВВУ за интернационализация е балансирана, тъй като включва развитие на дистанционно обучение и смесена мобилност, фокусирана е  върху възможностите за мобилност на стажовете на студентите и е обвързана с внимателен подбор на международни партньорски институции.
       ВВВУ „Г. Бенковски“ ще фокусира усилията си върху разширяване обхвата и качеството на международната си дейност, в съответствие с европейските изискванията за изграждане на модерно общоевропейско пространство на висшето образование.
     Към сътрудничество в рамките на програмата вече е заявен интерес от няколко държави като Румъния, Полша и Чехия.
     Училището ще предложи проект за международен летателен семестър в рамките на инициативата „Военен Еразъм” и  Европейският колеж за сигурност и отбрана.