ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  КАНДИДАТИТЕ  ЗА  КУРСАНТИ ОТ  ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ

На кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“,♦ за всички специализации се извършва
медицинско освидетелстване на годността във Военномедицинска академия – гр. София.

Кандидите в кампанията за Допълнителен прием се явяват за медицинско освидетелстване на годността за времето от 31.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
🔴Кандидатите трябва да се явят във ВМА не по-късно от 07.30 часа на определената дата,да не са закусвали и да са отпочинали (гладни и жадни). 

КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-КУРСАНТСКАТА КАМПАНИЯ И В ДРУГО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ, МОЛИМ ДА УВЕДОМЯТ ЗА ТОВА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРИЕМАЩИ ДОКУМЕНТИТЕ.

Кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски” се явят лично в структурите на Военномедицинска академия със следните документи: 

1. 🟩  Писмо-направление от началника на ВВВУ „Георги Бенковски” (получава се лично от ВВВУ „Георги Бенковски“, не по-късно от 12:00 часа на 31.08.2020 г.).
За да получи писмо-направление, кандидатът трябва да е подал ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ документи за кандидатстване и да е заплатил такси за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 лв. и такса за първи изпит в размер на 30 лв.;

2.    🟥  Лична карта;

3.    🟦  Оригинал или служебно заверено копие на документ (удостоверение) от областния Център за психично здраве (психодиспансер);

4.    🟨  Лична амбулаторна карта, заверена, с подпис, номер и печат от личния лекар и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации) или здравна книжка (за военнослужещите);

5.    🟩  Химикал.

     🛑 На неявилите се на определената дата на медицинско освидетелстване на годността в кампанията за допълнителен прием, не се осигуряват допълнителни дати за явяване и те не могат да участват в класиране-то по-нататък.
          При желание от тяхна страна могат да продължат с участието си в приема, за студенти по специалностите, описани в сайта на Училището.

🟢  Всички кандидати за курсанти за наземни специализации преминават на медицински преглед във ВМА – гр. София в рамките на 2 (два) дни.

🔵  Медицинското освидетелстване на годността на кандидат-курсантите за специализация „Летец-пилот“ се провежда в рамките на 4 (четири) дни.

✅  За времето на медицинското освидетелстване на годността, кандидатите за курсанти трябва самостоятелно да си организират място за престой.

Оценките за медицинското освидетелстване на годността са:
-  🟢„годен за обучение във висше военно училище“;
-  ❌„негоден за обучение във висше военно училище“;
-  ❌„негоден за обучение по специализация „Летец-пилот“;

Етапната епикриза може да се изтегли от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“ – Раздел Прием/Курсанти/Необходими документи/ № 16

✅ Изпитите на кандидат-курсантите по допълнителния прием за учебната 2020-2021 г. ще се проведат, както следва:

- 🟣 общообразователен тест – на 09.09.2020 г. от 09.00 часа онлайн и присъствено за кандидатите, които нямат възможност да го проведат онлайн;

- 🔴 тест по английски език  – на 09.09.2020 г. от 13.00 часа онлайн и присъствено за кандидатите, които нямат възможност да го проведат онлайн;

- 🟢 психологична оценка (пригодност) – на 10.09.2020 г. от 09.00 часа за провеждане на тест и от 13.00 часа за провеждане на интервю (онлайн или присъствено);

- 🔵 изпит за физическа годност – на 11.09.2020 г. от 10.00 часа,  присъствено.

🟩 резервна дата за провеждане на изпити14.09.2020 г. 

- 🌐 балообразуването ще се извърши в периода от 15.09.2020 г. до 17.09.2020 г

-  🔰  обявяване на класирането на кандидатите в сайта на Училището - на 18.09.2020 г.
 
✳  Комисията за прием на курсанти по допълнителен прием ще заседава на 24.09.2020 г.