УЧАСТИЕТО В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР Е С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

  🔰Отново имаме участие на обучаеми от ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия в програма Еразъм +:
 🔰 6 студента и 2 курсанта, които ще вземат участие в мобилност с цел практика през летен семестър на 2023/2024 академична година в 
🔰партньорски  академии в Румъния, Испания и Унгария по програма Еразъм +, проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000053578.
🔰На мобилност с цел практика, където ще разработват проекти по зададени теми, заминаха:
• 🔰В Университет на Виго, Департамент по аерокосмическо инженерство, гр. Виго, Испания:
Дария Динкова и Добромира Бориславова.
• 🔰В Национален университет за публични науки, факултет по военни науки и подготовка на офицери, Авиационен институт, град Солнок, Унгария:
Патрик-Рустан Катречко, Добри Иванов, Теодор  Захариев и Антонио Костов.
• 🔰В края на месец февруари предстои заминаването и на курсантите Игор Йотов и Кристиян Кръстев в Академия на сухопътните войски „Николае Балческу”, град Сибиу, Румъния.
🔰Част от обучаемите участват в мобилности по програма Еразъм + не за първи път и споделят, че стажът или преминатото обучение в чужбина са оказали положително въздействие върху тях, тъй като са подобрили знанията, уменията и нагласите им, спомогнали са  за изграждането на доверие и независимост и са надградили езиковите и професионалните им компетенции.