ПЪРВИТЕ ИЗПИТИ ПО STANAG ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ЗА 2024 ГОДИНА ЗАВЪРШИХА УСПЕШНО

🔰На януарската сесия за определяне нивото на владеене на английски език на цялостен и  частичен изпит се явиха 20 военнослужещи и цивилни служители от военни формирования на БА и 27 курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“.
🔰Д-р  Анна Гунчева -  ръководител на екип „Сертифициране по английски език“ и старши преподавателките Влада Боянова, Сияна Мирчева, Мария Генова, Димитрия Кирякова и Нели Господинова от същия екип в Департамент „Дистанционно обучение , езикова подготовка и квалификация“ на ВА „Г. С. Раковски“ с такт и добронамереност предразполагаха кандидатиге да покажат и докажат знанията и уменията си по четирите компонента на изпита - слушане, говорене, четене и писане или на части от него. 
🔰Използваният тест е функционален, отговарящ на общите стандарти ,приети в НАТО за общуване в англоезична среда, с цел постигане на оперативна съвместимост.
🔰Всички явили се на тестовете покриха изискванията.
🔰Най-много са защитилите  ниво 2, което означава владеене на английски на много добро работно ниво. 
🔰Петима от офицерите  и петима от  курсантите са  постигнали ниво от четири 3-ки, което означава задълбочено и пълноценно владеене на езика.
 🔰Много от кандидатите са постигнали ниво 2 и ниво 3 в различните компоненти от изпита.
🔰Малцина са   задоволилите се с ниво 1, което е достатъчно за оцеляване в чуждоезична среда.
🔰Д-р  Гунчева изрази благодарността си към директора на Департамент „Природни и хуманитарни науки“ доцент д-р Галина Тодорова и преподавателите по английски език  от ВВВУ „Георги Бенковски“, които са насочили подготовката на обучаемите за овладяване на езика на много високо работно ниво. Екипът работи при отлична организация от страна на Департамента.
🔰Явилите се на януарската сесия ще получат сертификатите си за съответното ниво на владеене на английски език по стандартите на НАТО STANAG 6001.