ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно РАННИЯ ПРИЕМ на кандидати за курсанти

До всички кандидати за курсанти, подали документи до 29.05.2020 г. в рамките на кампанията за ранен прием.

Уважаеми кандидат-курсанти,

За всички Вас, които преминахте и продължавате да полагате планираните изпити (общообразователен тест, тест по английски език, изпит за физическа годност, психологическа пригодност, и медицински прегледи) ще се проведе РАНЕН ПРИЕМ.

Приемът ще се проведе на 29.06.2020 г. (понеделник) от 10.00 часа в конферентната зала на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия .

За Вас ще бъде организиран изпит за физическа годност на 12.06.2020 г. от 10.00 часа. Изпитът ще се проведе във ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия.

За изпита за физическа годност всеки кандидат да се яви до 09.30 часа пред портала на ВВВУ „Георги Бенковски“, и да носи лична карта, платежно нареждане за явяване на изпит за физическа годност. Спортното облекло всеки кандидат си осигурява самостоятелно
 

Всички кандидат-курсанти, подали документи след 29.05.2020 г. ще участват в кампанията за РЕДОВЕН ПРИЕМ на курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“.

Датите за явяване на изпити са посочени на сайта на Училището.

Комисията за редовен прием на кандидати за курсанти ще заседава на 22.07.2020 г. (сряда) от 10.00 часа в конферентната зала на ВВВУ „Георги Бенковски“.