🌀Работна среща на Областния управител на Област Плевен с Началника на ВВВУ „ Георги Бенковски“

🌀Областният управител на Област Плевен Иван Янчев обсъди с Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски възможностите за развитие на авиационното образование , постигнатото след възстановяването на военното училище , съпътстващите процеса проблеми.
🌀Все по-актуално, например става обучението на кадри за системата HEMS – Health Emergency Medical Services / Хеликоптерни спешни медицински услуги /. Добри практики има в редица страни, които могат да се  приложат и у нас.
 🌀Ръководствата на Медицинския университет – Плевен и ВВВУ „Георги Бенковски“ вече направиха първите стъпки за съвместно обучение на авиационни и медицински кадри , с цел подпомагане изграждането на системата HEMS в България .
🌀Областният управител подкрепя идеите и действията  за утвърждаване на Плевенския регион като единен център за авиационно образование в областта на военната и гражданската авиация.