Важно съобщение за студентите

Считано от 4 януари 2022 г.,студентите от ВВВУ "Георги Бенковски" да имат готовност за възстановяване на 
 присъствения учебен процес /занятия и изпити/!