ИЗПИТИТЕ ПО STANAG ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ЗАВЪРШИХА УСПЕШНО

🔷🟣На януарската сесия за определяне нивото на владеене на английски език на цялостен  и частичен изпит се явиха офицер, курсанти  от випуска  и  техни колеги от останалите курсове, които пожелаха да повишат постигнатите си на предходни сесии оценки.
🔷🟣Старши преподавателката Ани Гунчева -  ръководител на екип „Сертифициране по английски език“ и старши преподавателката Влада Боянова от същия екип в Департамент „Дистанционно обучение , езикова подготовка и квалификация“ на ВА „Г. С. Раковски“ както и на предходни сесии с такт и добронамереност предразполагаха бъдещите офицери да покажат и докажат знанията и уменията си по четирите компонента на изпита- слушане, говорене, четене и писане. 
🔷🟣Използваният тест е функционален, отговарящ на общите стандарти приети в НАТО за общуване в англоезична среда, с цел постигане на оперативна съвместимост.
🔷🟣Всички явили се на тестовете покриха изискванията.
Най-много са защитилите  ниво 2, което означава владеене на английски на много добро работно ниво.
 🔷🟣Следвани са от  задоволилите се с ниво 1, което е достатъчно за оцеляване в чуждоезична среда. 
🔷🟣Има и постигнали ниво 3, което означава задълбочено и пълноценно владеене на езика.
🔷🟣Г-жа Гунчева и г-жа Боянова изразяват благодарността си към преподавателите по английски език от Департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, които са насочили подготовката на обучаемите за овладяване на езика на много добро работно ниво.
🔷🟣Явилите се на януарската сесия ще получат сертификатите си за съответното ниво на владеене на английски език по стандартите на НАТО STANAG 6001.