НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ

Департамент „Природни и хуманитарни науки“ при ВВВУ „Георги Бенковски”, по случай 12.04.2021 г. – Международен ден на авиацията и космонавтиката и в чест на 60-тата годишнина от първия полет на човек в Космоса, организира 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ. Състезанието се провежда под формата на оn-line конкурс за ученическо ЕСЕ на следните теми:
„ПОДГОТОВКАТА НА АВИАЦИОННИ КАДРИ – ТРАДИЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”
„МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗA АВИАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ”.
Конкурсът е за зрелостници от средните училища в страната. Желаещите да участват следва да подготвят и изпратят свое есе в размер на 2-3 страници, като файл в WS Word в срок до 7 април 2021 г. (сряда) по електронен път на адрес: VVVU@af-acad.bg (Връзки с обществеността) . 
Учениците могат да участват само с едно есе. При изпращане на разработката на посочения e-mail, като „Subject“ се записва „Ese 12.04.21“.
Изисквания за оформяне на есето: 
ЗАГЛАВИЕ
Заглавие……………………… /Times New Roman 14/
Имената на  Автора*
Автор*: Име, бащино, фамилно ,Училище, Адрес за кореспонденция, Телефон за връзка, е-mail
Обемът на есето трябва да бъде до 2-3  страници [Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 12; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi].
Комисията за оценка на есетата ще бъде съставена от академични преподаватели от Департамент „Природни и хуманитарни науки” при ВВВУ „Георги Бенковски”.
Оценяването на разработката е на база: стил на писане и изразяване, качество и обоснованост,  оригиналност и реализуемост на представената идея.
Призовите места, заедно с авторските разработки ще бъдат публично обявени на 12 април 2021 г. на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”- https://www.af-acad.bg . 
Телефон за контакт: 0886 528219 – технически сътрудник Чавдар Митов.

  Всеки участник ще получи лично на посочения адрес поименен СЕРТИФИКАТ и ГРАМОТА за призовите места, гарантиращи приема му по избрана специалност за студенти през учебната 2021/2022 г. във ВВВУ „Георги Бенковски”. 
Няма ограничения в броя участници от едно средно училище!

УСПЕХ  НА ВСИЧКИ!