🌀Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и 🌀Фондация „Корейски културен център“ сключиха Меморандум за разбирателство

🌀Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски и Президентът на Фондация „Корейски културен център“ д-р Джеймс Канг подписаха меморандум за разбирателство между двете институции.
 🌀Целта му е да се насърчи сътрудничеството в областта на образованието, приложните изследвания и консултации.
Страните ще работят по организиране и провеждане на съвместни събития за обучаеми, участие в съвместни изследователски проекти и дейности, обмен на информация и материали, както и насърчаване на други взаимно договорени дейности.
🌀Обменени бяха идеи за запознаване с корейския език , история, култура и авиация. 
🌀Координатор от страна на ВВВУ „Георги Бенковски“ е полковник Андриян Колев, заместник-началник по професионалното обучение и международното сътрудничество. 
🌀Г-жа Кати Канг, главен секретар на Фондация „Корейски културен център“ е координатор по Меморандума от корейска страна.
🌀На подписването на Меморандума за разбирателство присъстваха полковник доцент д-р инж. Асен Маринов , заместник-началник по учебната и научна част и полковник Данаил Диков, заместник-началник по административната част и логистиката.
🌀Меморандумът за разбирателство се сключи за период от три години.