ИНЖ. ХРИСТО КОЙНОВ – ГОСТ-ЛЕКТОР ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

Главният инспектор в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и инспектор по преглед на летателната годност в „Electra Аirways“ инж. Христо Койнов се срещна с курсанти, студенти и преподаватели от ВВВУ „Георги Бенковски“. Запозна ги с принципите, процедурите и добрите практики на EASA /Европейската агенция за авиационна безопасност/, основаващи се на Commission Regulation (EU) No 965/2012 и съпътстващите я  EU Ramp Inspection Programme - SAFA - Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA),
SAFA ramp inspections (for third country operators), SACA ramp inspections (for community operators – checked against EU standards).

Инж. Койнов е с богат професионален опит в гражданската авиация. Старши инспектор е и в SAFA, SACA и EASA – BG. Началото на кариерата му започва със завършването на ВНВВУ „Георги Бенковски“ през 1992 г., специалност „Авиационно оборудване за БГА“.
Не е случайно, че е и в екипа на „Electra Аirways“, чийто изпълнителен директор и съдружник е инж. Стефан Трифонов, завършил Средно сержантско военновъздушно училище „Георги Бенковски“, а в последствие и ВНВВУ „Георги Бенковски“.
„Electra Аirways“е създадена през 2016 г. Основният ѝ бизнес модел се основава на чартърни и ACMI (като цяло – лизинг) полети. От началото на 2023 г. авиокомпанията е част от „Вектор Груп“ (Vector Group) – група с офиси в Ирландия, Израел, Малта и България.
Поканата към първият за високосната 2024-а година гост-лектор инж. Христо Койнов бе отправена от началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски и директора на Департамент „Природни и хуманитарни науки“ доцент д-р Галина Тодорова за срещи с възпитаници на училището, постигнали професионални успехи, защото личният пример е най-доброто нагледно пособие!

https://www.easa.europa.eu/en/domains/air-operations/ramp-inspection-programmes-safa-saca
Electra Airways: Да полетиш в България - Bgtourism.bg - Най-важното от туризма!