ИНОВАЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА АВИАЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ БЕ ТЕМАТА НА КОМАНДИРСКИЯ СБОР НА НАЧАЛНИКА НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

🔰Динамичното развитие на съвременното висше образование определи и темата на командирския сбор на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски тази година. 
🔰Постигнатото и перспективите през изминалата година бяха обект на докладите на участващите в командирския сбор заместник- началници на училището, началници и ръководители на катедри от факултет „Авиационен“, Департамент „Природни и хуманитарни науки“, на водещи структурни звена от администрацията и курсантския батальон.
🔰На иновативния подход в професионалното обучение на курсанти и кадети във ВВВУ, перспективите в логистичното осигуряване, инфраструктурата и учебно-материалната база , иновативните методи в преподаването и научно-изследователската дейност ,до проектно базираното обучение на специалности със студенти  посветиха изложенията си участниците в сбора.
🔰Очертаха се перспективите за повишаване качеството на учебния процес и синхронизирането му с новостите в авиационната наука и практика.