Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски” набира обучаеми за учебната 2020/2021 г.

Кандидатите за обучение в Професионалния сержантски колеж трябва да подадат рапорт до прекия си командир до 17 юли 2020 г. и заявят  желанието си за специалността и формата  на обучение.

Колежът е държавно професионално училище в състава на ВВВУ „Георги Бенковски“ и провежда професионално обучение с придобиване на ІV-та степен професионална квалификация.

За учебната 2020/2021 г. в Колежа ще бъдат приети  15 военнослужещи  редовна форма на обучение и 20 за задочна форма на обучение по следните специалности:

  • Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“ – модул 1 – „Авиационна техника“, модул 2 – „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ в дневна форма на обучение;
  • Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радио-локационни станции“ – модул 2 – „Устройство и експлоатация на зенитно-ракетни комплекси и радио-локационни станции за Военновъздушните сили“ в дневна и задочна форма на обучение;
  • Обща и специализирана администрация“ в дневна и задочна форма на обучение;
  • Логистика“ в дневна и задочна форма на обучение.
Завършилите Колежа , придобиват IV степен на професионална квалификация и могат да бъдат назначавани на длъжности за „сержант” в Българската армия.


За повече информация:

и на телефони:
064/82 20 79 - вътрeшен 65790