!!!ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! - ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 04.01.2022Г.