ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Допълнителен прием на студенти за обучение в ОКС 'Бакалавър'

От 30.07.2020 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ стартира приема на документи за студенти за второ класиране в ОКС „Бакалавър“ за учебната 2020/2021 г. по посочените в таблицата специалности.

Кандидат-студентите подали документи за първо класиране, които не са се записали, ще участват във второ класиране заедно с кандидатите подали документи след обявяването на незаетите места. 

Телефон за контакт:  0882 / 34 77 91  - ц. сл. Стоян Стоянов