НАД ТРИСТА УЧАЩИ ГОСТУВАХА НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

✈️🚀ВВВУ „Георги Бенковски“ организира в Изнесения комплекс за авиационно обучение в град Плевен  ден на отворени врати на авиационното образование и обучение.
✈️🚀Денят на отворените врати е посветен на Международния ден на авиацията и космонавтиката и 45-тата годишнина от полета на първия български космонавт Георги Иванов - възпитаник на ВНВВУ „Георги Бенковски“.
✈️🚀Над 300 учащи от 11 училища от Плевен и региона се отзоваха на поканата да получат интересна и мотивираща ги информация за трудния житейски избор, който трябва да направят след завършване на средното си образование!
 ✈️🚀В ИКАО пристигнаха и семейства от Варна, Пловдив, София.
✈️Организацията на събитието бе поверена на ръководството на Департамент „Природни и хуманитарни науки“ с директор доцент д-р Галина Тодорова в партньорство с екипите на шестте катедри от факултет „Авиационен“. 
 ✈️🚀 
 Гостите сутринта приветства заместник- началникът на ВВВУ полковник Андриян Колев, а следобед - началника на училището бригаден генерал Юлиян Радойски.
✈️🚀С възможностите и предизвикателствата в съвременното авиационно образование  младите хора бяха запознати от полк. проф. д-р инж. Марин Маринов – катедра „ Електроника, навигация и комуникация в авиацията“, факултет „Авиационен“, който обоснова защо и с какво ВВВУ „Г. Бенковски“ е лидер в авиационното образование в България. 
✈️🚀Как международното сътрудничество на ВВВУ „Георги Бенковски” разширява възможностите за развитие бе темата, разгледана от полк. Андриян Колев .
✈️🚀След запознаване с широкоспектърната дейност на курсантите, студентите и преподавателите последва опознавателен тур, при който можеше да се разгледат учебните зали на катедрите от факултет „Авиационен“ и Департамент „Природни и хуманитарни науки“, където курсанти презентираха своите специализации. 
✈️🚀Проведоха се демонстрации и викторина на английски език „Авиация и космонавтика“.
✈️🚀Хармонията между наука, образование и индустрия е основата за усъвършенстване на съвременния свят, но и колизиите между тях , предизвикващи сблъсъка на световете.
✈️🚀Практическата насоченост на висшето образование бе обект на срещата с курсанти на изпълнителния директор  на Plane Tech Ltd.  инж. Стефан Марков.
✈️🚀Студентът по „Автоматика и информационна управляваща техника“-ОКС „Магистър“ във ВВВУ „Георги Бенковски“ Николай Лазаров -главен инженер и ръководител на летателното оборудване в  Агросървиз България ООД грабна вниманието на младежите ,разказвайки и показвайки им различни дронове, които се използват като иновативни технологии за устойчиво земеделие.
✈️🚀Интерес  предизвика и управлението на дрон под ръководството на майор ас. инж. Димитър Нановски. 
✈️🚀Сержант Мария Димитрова инструктира и подпомага тези ,които се престрашиха да се качат на колелото, което може да ви помогне да се подготвите за предизвикателството – „барокамера“ от изследването във ВМА на годността да се обучавате за пилот .
✈️🚀Няколко часа, прелюдия към необятния свят на авиацията и космонавтиката, който може да опознавате влизайки през отворените врати на ВВВУ „Георги Бенковски“ !
Очакваме Ви !
Как да кандидатствате?
https://www.af-acad.bg/cadets_admission
https://www.af-acad.bg/students_admission