Завърши есенната сесия на STANAG 6001 във ВВВУ „Георги Бенковски“

Старши преподавателите  от екип „Сертифициране по английски език“ към Военна Академия „Г . С. Раковски“ Диана Шопова и Красимира Маринова проведоха изпита от есенната сесия за владеене на английски език със 7 курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“ и 3-ма представители от други армейски структури.
Съгласно критериите на стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 6001, седем от кандидатите се явиха на всички етапи от изпита – слушане, говорене, четене, писане и трима на частичен изпит.
Резултатите са положителни и след защита на желаното ниво  на владеене на езика, кандидатите  ще получат и удостоверенията си.
Екипът на Служба „ Комуникационни и информационни системи” в лицето на  майор Чавдар Шехов, капитан Иван Иванов и старши сержант  Ивайло Николов извърши подобрения на интернет мрежата, повиши работоспособността на компютърните конфигурации и изгради видеонаблюдение в две от  залите за езиково обучение на Департамент „Природни и хуманитарни науки“. 
Така са подготвени и осъществени първите стъпки за бъдещо провеждане на онлайн изпитите и за владеене на чужд език.
Следващата сесия е предвидена за периода от 24.01.2022 г. до 27.01.2022 г.