Зимна изпитни сесии за курсанти и студенти

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

-          студенти редовна форма на обучение I, II, III и IV курс в ОКС „Бакалавър” –  

-          от 04.01.2022 г. до 21.01.2022 г.;

-          курсанти по военна и гражданска специалности – от 04.01.2022 г. до 21.01.2022 г.;

-          студенти и курсанти от всички курсове задочна форма на обучение ОКС „Бакалавър”- всяка събота и неделя през месец Октомври 2021 г., Ноември 2021 г. и Декември 2021 г.;

-           Изпита по физическа подготовка ще се проведе в края на периода на учебните занятия;

-          Студенти в задочна форма на обучение ОКС „Магистър“ – всяка събота и неделя през месец Октомври 2021 г., Ноември 2021 г., Декември 2021 г. и Януари 2022 г;

-          Определяне на нивото на владеене на английски език за курсанти в редовна форма на обучение ОКС „Бакалавър“ от Випуск 2022 г. – от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г.

 

ВАКАНЦИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. 

-          за курсантите от всички курсове – от 22.01.2022 г. до 06.02.2022 г.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

-          курсанти редовна форма на обучение от 29.08.2021 г. до 02.09.2021 г.;

 

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

-          курсанти и студенти редовна форма на обучение от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г.;

-          курсанти и студенти задочна форма на обучение – от 13.12.2021 г. до 22.12.2021 г.

 

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

-          курсанти редовна форма на обучение - от 13.09.2021 г. до 17.09.2021 г.

 

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР 2021-2022 г.

-          курсанти и студенти редовна форма на обучение ОКС „Бакалавър“ - от 28.02.2022 г. до 12.03.2022 г.;

-          студенти и курсанти задочна форма на обучение ОКС „Бакалавър“  – от 04.01.2022 г. до 07.01.2022 г.;

-          студенти задочна форма ОКС „Магистър“ – от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г.