70-я випуск на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ отлита към авиационните бази

На 22 юли курсантите-випускници от ВВВУ „Георги Бенковски“ се явиха пред комисия за заемане на длъжности в структурите на Министерство на отбраната и Българската армия.
Комисията с председател бригаден генерал Юлиян Радойски- началник на ВВВУ „Георги Бенковски" и членове: полковник доц. д-р инж. Асен Маринов – заместник началник по учебната и научната част , полковник Борислав Маджов –държавен експерт и подполковник Цветан Параскевов –главен експерт от отдел „Окомплектоване с личен състав“ на Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната, полковник Вилис Велев-директор на дирекция „Човешки ресурси“ във в.ф. 46380, подполковник Недялко Делчев – главен експерт в отдел „ Личен състав“ на Командването на Военновъздушните сили , майор Теодора Цветкова- началник на „Личен състав“ на ВВВУ и декана на факултет „Авиационен“ доцент д-р инж. Даньо Лалов предложи на всеки випускник конкретна длъжност от списъка , утвърден от Министъра на отбраната с разчет  по специализации.
Възпитаниците на Випуск „Георги Стойков Раковски“ започват от 2 август професионалният си път в авиационните бази в Граф Игнатиево, Крумово, Долна Митрополия, Безмер , Божурище , Балчик, военно формирование в София. Двама остават във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“.
На 30 юли на курсантите – випускници ще бъде присвоено първо офицерско звание „лейтенант“.