ВВВУ „Георги Бенковски“ ЗАПОЧВА ОНЛАЙН КУРС –ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЮБИТЕЛ- ПИЛОТ НА САМОЛЕТ PPL(A)

✈️📖🔴В началото на месец Февруари 2023 г., Одобрена организация за обучение "Димитър Списаревски" (BG/ATO-018) започва курс за онлайн теоретично обучение за любител-пилот на самолет - PPL(A).
✈️📖🔴Курсът е съгласно регламент №1178/2011 и е сертифициран от EASA .
✈️📖🔴Лекциите ще се провеждат от преподаватели от Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" във виртуална класна стая, чрез ✈️📖🔴платформата "Microsoft Teams". 
✈️📖🔴Предварителни изисквания за започване на курса:
✈️📖🔴Кандидатът за обучение за любител-пилот на самолет PPL (A) трябва да представи следните документи:
✈️🔹🟢- Диплома за завършено образование - минимум основно образование за кандидатите под 18 години и поне средно образование за кандидатите над 18 години;
✈️🔹🟢- Нотариално заверена декларация от родител (настойник), когато кандидатът е под 18 години (Наредба No39, чл. 4, ал. 1, т.1 (м);
✈️🔹🟢- Свидетелство за завършено теоретично обучение в одобрена организация за обучение, ако кандидатът за обучение идва от друга ООО и писмо от Главна Дирекция „Гражданска Въздухоплавателна Администрация“ ( Наредба №39,
 чл. 11);
✈️🔹🟢- Минимална възраст за започване на обучение за любител пилот на самолет е 🔴🔹🟢16 години;
✈️🔹🟢- Валидно свидетелство за медицинска годност (Class 1 & Class 2), издадено в съответствие с PART MED.
✈️📖🔴🔹🟢Тест за проверка на знанията по математика и физика се провежда с кандидатите за обучение за любител-пилот на самолет:
🔴🟢- притежаващи само диплома за завършено основно образование; или
🔴🟢- при оценки от дипломата за средно образование по математика и физика, по-ниски от 4,50.
✈️📖🔴🔹🟢Информация за Теоретично обучение по програма за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност на любител-пилот на едномоторен самолет - PPL(A):
✈️📖🔴🔹🟢Теоретичното обучение за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност на любител-пилот включва не по-малко от ✈️📖🔴🔹🟢120 астрономически часа.
✈️📖🔴Изучаваните дисциплини са съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011. Програмата за теоретично обучение обхваща следните модули:
✈️📖🔴● Общи дисциплини в съответствие с т.FCL.215, Раздел I, Под част В, Приложение I, Регламент (ЕС) № 1178/2011:
- Въздушно право;
- Човешки фактор;
- Метеорология;
- Комуникации;
- Навигация.
✈️📖🔴● Специални дисциплини в съответствие с т.FCL.215 ,Раздел I , Под част В, Приложение I, Регламент (ЕС) № 1178/2011:
- Принципи на полета;
- Оперативни процедури;
- Характеристики на ВС и планиране на полета;
- Общи познания за ВС.
✈️📖🔴Изпитите по изучаваните дисциплини и част от занятията ще бъдат в присъствена форма, на място във ВВВУ „Георги Бенковски“.
✈️📖🔴🔹🟢Предложеният „Теоретичен курс за любител-пилот на самолет-PPL(A)“ от ООО „Димитър Списаревски“ е за кандидат-обучаеми, които 🔴не се обучават във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ като курсанти или студенти. 
✈️📖🔴🔹🟢Курсът е в два варианта – присъствено обучение в класна стая и онлайн обучение във виртуална класна стая. 
✈️📖🔴🔹🟢Онлайн курсът е планиран да започне в началото на месец 🔴🔹🟢Февруари 2023 г. в дните от 
✈️📖понеделник до петък  или
✈️📖 събота и неделя, 
като изпитите по изучаваните дисциплини и част от занятията ще бъдат в присъствена форма, на място във ВВВУ „Георги Бенковски“.
✈️📖🔴🔹🟢След завършването на обучението по всеки един модул, се провежда тест за напредък и след успешното преминаване на всички тестове, се издава 
✈️📖удостоверение за завършено теоретично обучение „Свидетелство за завършен курс на теоретично обучение за любител-пилот на самолет“ и 
✈️📖„Препоръка за изпитване на обучаемия от Компетентния орган“ Главна Дирекция „Гражданска Въздухоплавателна Администрация“. 
✈️📖🔴🔹🟢Ако проявявате интерес към предстоящия онлайн курс, можете да се свържете с екипа на Организацията на електронен адрес: 
bgato018@gmail.com  или на номер: +359 882 438 990.
https://www.af-acad.bg/org/ooo