ПОЛКОВНИК ХРИСТО ЧУКЛЕВ СЕ ПРОСТИ С БОЙНОТО ЗНАМЕ НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

На 9 януари полковник доцент д-р инж. Христо Чуклев изкачи житейска кота 60 !
✈️ Ден, който ще остане паметен в житейската му и професионална история и с прощаване с бойното знаме на ВВВУ „Георги Бенковски“! 
✈️След прослужени 40 години в българската бойна авиация и военновъздушната Алма матер !
✈️Професионалният път на полковник доцент д-р инж. Христо Чуклев започва като авиотехник на самолет в 1 уап- Щръклево. 28 години преподавателски стаж – от асистент до доцент  . Изключително отговорен, креативен , с принос за възстановяване дейността на Техническата база за ремонт – основно звено в новоизградената катедра “Техническа експлоатация на летателните апарати“’. С безспорен авторитет сред обучаеми и колеги. Съчетаващ научната и преподавателската дейност за създаване практически умения у бъдещите авиационни инженери.
✈️На емоционална церемония с участието на личния състав , заместник-началникът на ВВВУ «Георги Бенковски» полковник Андриян Колев благодари на полковник доцент д-р инж. Христо Чуклев за безрезервната му служба на род и Родина, за плеадата негови възпитаници авиационни инженери.
✈️Вълнуващо слово отговор и на Христо Чуклев, който сваля военната униформа и ще продължи преподавателската си дейност в катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ на факултет „Авиационен“.
✈️Всеки, който е целунал бойното знаме и е произнесъл военната клетва би могъл да си представи и вълнението от момента на прощаване с него!
✈️На добър час, доцент Чуклев като цивилен преподавател, да продължите да дарявате обучаемите си със знанията и опита си за основополагащата авиационна инженерна специализация – по експлоатация на летателните апарати!  ✈️