🔴ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ПРОМЯНА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ НА 🔴3.12. И 🔴4.12.2022

🔴Съгласно заповед № РД-03-822/01.12.2022 г. на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“, се изменя Графика на семестриални изпити за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. с курсанти и студенти от ВВВУ „Г. Бенковски“, в частта му за провеждане на семестриални изпити с военнослужещи задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ и студенти задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ (магистър) на 03 и 04.12.2022 г., като се определя място за провеждането им в 🔴Изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО) - Плевен с адрес гр. Плевен, ул. Цар Самуил №56.
🔴Изменението на Графика на семестриални изпити за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. с курсанти и студенти от ВВВУ „Г. Бенковски” 🔴не обхваща изпитите по 🔴ДИСЦИПЛИНИТЕ:
 ,Електрически измервания” и ”Авиационни технологии”, за провеждането на които изпити, се изисква учебни кабинети, оборудвани със специфична измервателна техника, стендове и модели.
🔴Г Р А Ф И К 
за провеждане на изпитите със студенти 🔴ОКС ,,БАКАЛАВЪР“ задочна форма на обучение от ВВВУ ,,Георги Бенковски“ 
в ИЗНЕСЕН КОМПЛЕКС ЗА АВИАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  
(ИКАО) – гр. Плевен 
🔴03.12.2022 г.   
КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ВРЕМЕ            УЧЕБЕН КАБИНЕТ 
(по списък)         (бр. места) 
141 (18)  АЕ  преп. М. Гаврилова           08.00÷12.00 ч.  209 (12) 
982з (6)  САУ подп. доц. М. Камбушев  08.00÷12.00 ч.  206 (😎 
041 (3)  АФС  доц. Т. Костов     08.00÷12.00 ч.  210 (12) 
042 (9)  ТОК  гл. ас. С. Стойков  08.00÷12.00 ч.  207 (12) 
040 (4)  СМ  к-н ас. Н. Кънчев          12.00÷16.00 ч.  206 (😎 
981з (1)  ВАТ  доц. Г. Станчев  12.00÷16.00 ч.  210 (9) 
142 (3) 
143 (7) 
144 (1)  АЕ   ст. преп. В. Кацарска  12.00÷16.00 ч.  207 (12) 
241 (17) 
244 (11)  АЕ  преп. Д. Кузева  12.00÷16.00 ч.  209 (12) 
🔴04.12.2022 г.   
КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ВРЕМЕ  УЧЕБЕН КАБИНЕТ 
(по списък)        (бр. места) 
980з (10)  
944з (1)  ХАД  ас. М. Никифоров   08.00÷12.00 ч.  209 (12) 
982з (6)  
945з (2)  ПМА   м-р гл. ас. Б. Стойков 08.00÷12.00 ч.  206 (😎 
040 (4) 
143 (7)  ГСМ   ас. И. Бенков  08.00÷12.00 ч.  205 (😎 
042 (9)  ЛК  доц. Р. Георгиев  12.00÷16.00 ч.  210 (9) 
141 (18 )  БПК   ас. Г. Иванов  12.00÷16.00 ч.  207 (12) 
241 (17)  ОП  доц. д-р И. Вълков ас. д-р Н. Мехмед  12.00÷16.00 ч.  209 (12) 
244 (11)  ИСС  доц. Ю. Станчев  12.00÷16.00 ч.  206 (😎 
🔴Г Р А Ф И К 
 за провеждане на изпитите със студенти 🔴ОКС ,,МАГИСТЪР“ задочна форма на обучение от ВВВУ ,,Георги Бенковски“ 
в ИЗНЕСЕН КОМПЛЕКС ЗА АВИАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  
(ИКАО) – гр. Плевен 
🔴03.12.2022 г.  
КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  ПРЕПОДАВАТЕЛ           ВРЕМЕ                УЧЕБЕН КАБИНЕТ 
(по списък)         (бр.  места) 
263 (6)  АСП, ИСМФ полк. доц. д-р Маринов 08.00÷10.00 ч. 205 (😎 
261 (23)  ПП  полк. доц. д-р Маринов 10.00÷12.00 ч.  205 (😎 
264 (2)  ПСАУ подп. доц. д-р М. Камбушев  12.00÷14.00 ч.  205 (😎 
🔴04.12.2022 г.  
КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ВРЕМЕ  УЧЕБЕН КАБИНЕТ 
(по списък)        (бр. места) 
261 (230)  СБО  доц. д-р Г. Тодорова  08.00÷12.00 ч. 207 (12)
266 (5)  УАСП  ас. Т. Илиев  08.00÷12.00 ч.  210 (12)Плевен, ул. Цар Самуил №56.