ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ И ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ЩЕ ОБУЧАВАТ СТУДЕНТИ ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

✈️🔴Висшето училище по телекомуникации и пощи и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ са  сключили споразумение за извършване на съвместно обучение на студенти по специалност от професия „Комуникационни системи за обслужване на въздушното движение“, ОКС „Бакалавър“, по професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“. 
✈️🔴През първите четири семестри обучението  се провежда във ВУТП.
✈️🔴През следващите четири семестри студентите продължат обучението си във ВВВУ „Георги Бенковски“ по дисциплини от специалности в акредитираните му професионални направления и специалности от регулираните професии, в т.ч. професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“. 
✈️🔴Завършеният курс на обучение на студентите се удостоверява с диплома и европейското дипломно приложение.
✈️🔴В началото на новата учебна година  ВВВУ очаква  студентите от ВУТП.
 ✈️🔴Това бе и поводът професор д-р Миглена Темелкова – ректор на ВУТП, заедно с двама от студентите - Филип Томов и Таня Александрова да посетят ВВВУ „Георги Бенковски“. 
✈️🔴Гостите посрещна лично бригаден генерал Юлиян Радойски – началник на училището.
✈️🔴Заедно с бъдещите ни възпитаници  бяха и трима студенти от ВУТП, които ще се обучават в Медицински университет –Плевен по съвместна специалност „Телемедицина“.
 ✈️🔴Младите хора  посетиха Центъра за въздушно наблюдение, където  полковник Деан Николов –началник на Център „Професионално обучение и обучение на чуждестранни студенти“ увлекателно и на достъпен език ги запозна с основни моменти от дейността по ръководство на въздушното движение в реално време.
✈️🔴Бригаден генерал Юлиян Радойски и асистент инж. Асен Вълов от катедра „Техническа експлоатация на летателните апарати“ бяха  техни ментори в Техническата база за ремонт.
✈️🔴Емоционалното навлизане в света на авиацията завърши в Изнесения комплекс за авиационно обучение /ИКАО/ на ВВВУ в Плевен. Там ги очакваше майор главен асистент д-р инж. Борис Стойков от катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“, който заедно с бригаден генерал Радойски  демонстрираха нагледно ръководство на полети на комплексния тренажор  за пилотиране на самолет и вертолет.
✈️🔴Новите ни 7 студенти от ВУТП очакваме на 26 август, за началото на техния 5-ти семестър.
✈️🔴Така двете висши училища отговарят на новите тенденции в образованието – интердисциплинарната и насочена към практиката подготовка на инженерни кадри.