ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖ – ВВС КЪМ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ЩЕ ПРИЕМЕ 70 ОБУЧАЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025

✈️👨‍✈️Със заповед  № -ОХ-283/25.03.24 на министъра на отбраната са обявени местата за прием на сержанти (старшини) и войници (матроси), за обучение като кадети в ЗАДОЧНА ФОРМА за учебната 2024/2025 година, по професии, специалности и квоти в Професионалния сержантски колеж към Висшето военно въздушно училище „Г. Бенковски” — Долна Митрополия:
- ✈️👨‍✈️Професия „сержант (старшина за ВМС) — логистик”, специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника”, общо 14 места за Командването на Военновъздушните сили.
-✈️👨‍✈️Професия „сержант (старшина за ВМС) — логистик”, специалност „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции", общо 28 места за Командването на Военновъздушните сили.
- ✈️👨‍✈️Професия „сержант (старшина за ВМС) — логистик”, специалност ,Обща логистика”, общо 24 места за Командването на Военновъздушните сили.
- ✈️👨‍✈️Професия „сержант (старшина за ВМС) администратор”, специалност „Обща и специализирана администрация", общо 4 места за Командването на Военновъздушните сили.
✈️👨‍✈️В срок до 05.06.2024 година сержантите (старшините) и войниците (матросите) отговарящи на условията за кандидатстване за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи определени в чл. 7 и чл. 8 от Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г., ✈️👨‍✈️подават рапорт по команден ред до съответните командири (началници) на структури по чл. 60а и чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по обявените места.